Osijek
UPISNE KVOTE ZA NOVU AKADEMSKU GODINU

Mjesta ima za 3829 studenata, povećane kvote za medicinu te matematiku i računarstvo
Objavljeno 10. travnja, 2018.
Na pravo će se upisati jednak broj studenata kao i lani, a kvote za ekonomiju još nisu donesene

Na Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koje broji oko 18.000 studenata, u jesen će se na prvu godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih te preddiplomskih stručnih studija moći upisati ukupno 3829 studenata - 3340 studenata na sveučilišnim i 489 na stručnim studijima.

Odluku o upisnim kvotama u novoj akademskoj godini donio je Senat Sveučilišta na svojoj prošlotjednoj sjednici. Točno 2894 mjesta predviđeno je za upis redovitih studenata s područja Hrvatske i Europske unije, 854 mjesta za izvanredne studente, a 81 mjesto za studente strane državljane (izvan država članica EU-a). Svi redoviti studenti državljani RH i članica EU-a, koji će prvi put upisati prvu godinu studija, ne plaćaju participaciju u troškovima studija.

HZZ-ove preporuke

Prema tablicama upisnih kvota na pojedinim odjelima i fakultetima te njihovim studijskim programima koje nam je Sveučilište ustupilo, provjerili smo jesu li se u određivanju kvota vodili HZZ-ovim preporukama za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja u 2018. godini, koje za cilj imaju uskladiti obrazovanje s potrebama trenutne gospodarske situacije i potreba tržišta rada prema regionalnim područjima.

Upisnu kvotu za stručne studije u Osječko-baranjskoj županiji, prema HZZ-u, ne treba povećavati, ali od studijskih programa koji se izvode na našem Sveučilištu preporučuje se povećati kvote za studije strojarstva, medicine, matematike i računarstva (Odjel za matematiku) i računarstvo (FERIT). Tako će se ove jeseni na medicinu umjesto prošlogodišnjih 60, moći upisati 70 studenata, a na matematiku i računarstvo (umjesto prošlogodišnjih 40) upisat će se 50 studenata. Upis na studij računarstva smanjen je za pet mjesta (sa 150 na 145), dok će se na strojarstvo upisati jednak broj studenata kao i lani (195). Valja istaknuti da je upravo medicina, za koju HZZ preporučuje povećati kvote upisa i stipendiranja u svim županijama, bila jedan od najpoželjnijih studija na osječkom Sveučilištu prošle godine.

Gdje je smanjeno

Kada je riječ o smanjenju kvota, HZZ-ov je popis za našu županiju poduži – trebalo bi smanjiti kvote za više od 25 studijskih programa. Prvi su na listi za smanjenje pravo i ekonomija, kulturologija, filozofski i poljoprivredni smjerovi. Upisne kvote na Ekonomskom fakultetu još nisu donesene, a na pravo će se upisati jednak broj studenata kao i lani (282), kao i na upravni studij (130), informatologiju (40), psihologiju (30), filozofsko-teološki studij (45), fizioterapiju (30), medijsku kulturu i kulturalni menadžment (po 28)...

Smanjene su pak kvote za pet mjesta na studijima računovodstva i trgovine (sa 65) te učiteljskog studija u Osijeku za deset mjesta (sa 80 na 70). Knjižničarstvo na kulturologiji ni ove godine neće se moći upisati, ali ni smjerove agrarno poduzetništvo, zootehniku ili mehanizaciju u poljoprivredi, za koje je bila preporuka smanjiti kvote. Za već duže vrijeme sporni studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike planirano je 35 mjesta. Upisne kvote potražite u Sveučilišnom glasniku u petak u Glasu Slavonije.

Jasenka PEJAKOVIĆ
Upisne kvote prema područjima

l SVEUČILIŠNI STUDIJI:

747

Društvene znanosti

635

Tehničke znanosti

530

Biotehničke znanosti

381

Interdisciplinarno područje znanosti

340

Biomedicina i zdravstvo

335

Društvene i humanističke znanosti

276

Prirodne znanosti

96

Umjetničko područje

l STRUČNI STUDIJI:

250

Društvene znanosti

185

Tehničke znanosti

54

Biotehničke znanosti

kulturologija

KNJIŽNIČARSTVO SE NI OVE GODINE NEĆE MOĆI UPISATI

Možda ste propustili...
Najčitanije iz rubrike