Novosti
PRAVOBRANITELJICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

Dob i majčinstvo sve
veća prepreka ženama
prilikom zapošljavanja
Objavljeno 4. travnja, 2018.
Poslodavci često koriste istek ugovora o radu na određeno vrijeme kao izgovor da ne bi morali zadržati radnice koje koriste rodiljna prava

Najviše pritužbi koje su oštećene osobe u 2017. podnijele pravobraniteljici za ravnopravnost spolova odnosilo se na područje rada i zapošljavanja te socijalne sigurnosti, a najčešće su se prituživale žene, pokazuje izvještaj pravobraniteljice za 2017. Od 2685 predmeta na kojima se radilo u 2017., čak 66,7 posto odnosilo se na žene, pri čemu se na diskriminaciju na temelju spola odnosilo 86,2 posto pritužbi. Zabilježen je blagi pad broja pritužbi glede spolne orijentacije u odnosu na prethodno razdoblje, što, smatra pravobraniteljica, upućuje na to da pripadnike spolnih i rodnih manjina treba nastaviti osnaživati za aktivnije korištenje dostupnih pravnih instrumenata zaštite od diskriminacije.

Od razdoblja recesije, najveći broj pritužbi odnosio se na područje rada, zapošljavanja i socijalne sigurnosti, što čini udio od 52 posto, odnosno 10 posto više u odnosu na 2016. Pravobraniteljica zaključuje da trend povećanja broja pritužbi ukazuje na sve veći interes građana za poticanje rješavanja slučajeva kršenja načela ravnopravnosti spolova i izravne diskriminacije, a koji su od razmatranih 426 slučajeva u 23,9 posto slučajeva inicirali postupanje pravobraniteljice za zaštitu od diskriminacije. Najčešće su se žalile žene, a pravobraniteljica smatra da to ne čudi jer žene čine većinu nezaposlenih, 57 posto, većinu u potplaćenim sektorima, većinu kao žrtve spolnog uznemiravanja na radnom mjestu, podzastupljene su na visokim pozicijama poslovnog odlučivanja te nailaze na “stakleni strop” (15 posto u upravama i 20 posto u nadzornim odborima d.d.), nemaju jednake mogućnosti za napredovanje i imaju niže plaće – jaz u plaćama je oko 11,3 posto.

Na području rada i zapošljavanja, životna dob i majčinstvo sve su veća prepreka prilikom zapošljavanja i napredovanja žena pri čemu poslodavci često koriste istek ugovora o radu na određeno vrijeme kao izgovor da ne bi morali zadržati u radnom odnosu radnice koje koriste rodiljna prava. Tijekom 2017. nastavljen je nepovoljan demografski proces koji traje posljednjih nekoliko desetljeća te je rođeno najmanje djece u posljednjih 100 godina. Pravobraniteljica je ukazala na nekoliko trendova koji odražavaju nejednakost žena na tržištu rada, a istovremeno pridonose nepovoljnom demografskom kontekstu te predložila uvođenje mjera kojima će se potaknuti očevi da maksimalno koriste mogućnost korištenja roditeljskog/rodiljnog dopusta, što će, uz ostalo, olakšati ponovno uključivanje žena koje su rodile na tržište rada. Iako je zamijećen blagi porast korištenja roditeljskog dopusta od strane muških korisnika s 4,42 posto na 4,47 posto, ponovno se potvrdilo da je Hrvatska među članicama Europske unije zemlja u kojoj muškarci (očevi) najmanje koriste rodiljne i roditeljske potpore.

U području obiteljskih odnosa i roditeljske skrbi, prituživalo se oko 61 posto očeva na odluke o roditeljskoj skrbi nadležnih tijela, dok su majke ukazivale na nesenzibiliziranost stručnih osoba vezano uz obiteljsko nasilje kojemu su bile prethodno izložene u obiteljskoj ili partnerskoj zajednici.

Vezano za slučajeve obiteljskog nasilja, žene su i dalje, u velikoj većini, žrtve nasilja u obitelji. Gledano u postotcima po spolnoj strukturi počinitelja prekršajnih djela nasilja, ukupno je 77 posto muškaraca i 23 posto žena počinitelja. Od ukupnog broja počinitelja kaznenih djela nasilja među bliskim osobama, muškaraca je 92 posto, a žena 8 posto. Analize slučajeva nasilja u obitelji pokazuju sve veći trend brutalizacije sa smrtnim ishodom, ubijeno je 15 žena od njima bliskih muškaraca. H

Samo 15 posto nositeljica lista

Promicanje načela ravnopravnosti spolova u području političke participacije i dalje ostaje velik izazov za sudjelovanje žena u tijelima političke moći. Na lokalnim izborima 2017. žene nisu bile osjetno podzastupljen spol prilikom kandidature jer su žene, od ukupno 47.601 kandidiranog, činile 41,7 posto. Unatoč relativno dobroj kvantitativnoj zastupljenosti na kandidacijskim listama, drugi vidovi neravnopravnosti ostali su prisutni. Žene su bile najzastupljenije na nižim pozicijama na listama, samo 15 posto žena bilo je među nositeljicama lista.

86,2

posto pritužbi lani se odnosilo na diskriminaciju na temelju spola

Najčitanije iz rubrike