Ekonomija
NA SNAZI NOVI ZAKON O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU

Raspolaganje zemljom vraćeno lokalnoj vlasti
Objavljeno 10. ožujka, 2018.

Zakon o poljoprivrednom zemljištu, koji ovlasti za raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem daje jedinicama lokalne samouprave, na snagu je stupio u petak, 9. ožujka. Kako podsjeća Ministarstvo poljoprivrede, općine i gradovi dužni su donijeti programe raspolaganja u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu ovog zakona. “Državno zemljište daje se u zakup preko javnog natječaja na rok od 25 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje. Natječaj za zakup raspisuje se za katastarske čestice koje čine proizvodno-tehnološke cjeline površine najviše do sto hektara. Iznimno se može raspisati natječaj za proizvodno-tehnološku cjelinu površine veće od sto hektara ako tu proizvodno-tehnološku cjelinu čini jedna katastarska čestica ili ako je predmet zakupa ribnjak”, ističe Ministarstvo. Podsjeća se i kako sudionici javnog natječaja za zakup mogu biti fizičke ili pravne osobe koje su do isteka roka za podnošenje ponuda podmirile sve obveze s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, odnosno sve obveze s osnove naknade za gospodarsko korištenje voda i svih javnih davanja, te protiv kojih se ne vodi postupak zbog predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta. Zakon propisuje i da pravo prvenstva na natječaju za zakup imaju, između ostalih, nositelj OPG-a ili vlasnik poljoprivrednog obrta ili mikro i mala poduzeća, kojima je poljoprivreda primarna djelatnost te poljoprivrednici u dobi do 41 godinu.

“Ovim zakonom raspolaganje državnim zemljištem vraćamo općinama i gradovima jer se upravljanje iz Zagreba pokazalo neuspješnim. Očekujem od svih jedinica lokalne samouprave da se žurno prihvate posla i počnu pripremati programe raspolaganja”, poručio je ministar Tomislav Tolušić. D.Pav.