Ekonomija
ALTERNATIVNE ENERGETSKE TEHNOLOGIJE

MOL grupa će graditi solarne elektrane
Objavljeno 3. ožujka, 2018.

MOL Grupa najavila je planove za izgradnju solarnih elektrana na tri industrijske lokacije smještene u Mađarskoj, javili su to iz te komapnije. Kako navode, projekt je u skladu sa strateškim ciljem MOL Grupe za izgradnju industrijskih kapaciteta te krovnim ciljevima održivosti kompanije. “MOL Grupa ima dugogodišnje iskustvo u konvencionalnoj proizvodnji energije, međutim, kao dio Strategije 2030., nastoji se pripremiti za budućnost bez goriva i istražiti mogućnosti koje proizlaze iz alternativnih energetskih tehnologija. Planira se da fotonaponske elektrane rade u ukupnom kapacitetu od 18,38 MWp, što odgovara potrebama potrošnje za više od devet tisuća kućanstava. Osim što pokriva dio energetskih potreba vlastite operacije, projekt pruža izvrsnu priliku MOL-u da stekne stručnost na području solarne tehnologije i iskoristi buduće mogućnosti na ovom obećavajućem tržištu. Očekuje se da će zelena energija proizvedena od solarnih objekata eliminirati devet tisuća tona ugljičnog dioksida godišnje”, istaknuli su iz MOL-a i dodali da će to pridonijeti ispunjavanju ciljeva održivog razvoja MOL-a za smanjenje izravnih i neizravnih emisija stakleničkih plinova, kao i povećanju zarade od alternativnih izvora energije u skladu s kompanijskom strategijom održivog razvoja 2020. Z.Rupčić

Očekuje se da će solarne elektrane smanjiti 9000 tona emisija CO2 godišnje u usporedbi s konvencionalnom energijom