Ekonomija
TRAŽE BOLJU ZAŠTITU PČELARSKIH PROIZVODA

Pčelarski sektor pridonosi gospodarstvu EU-a s više od 14 mlrd. eura godišnje
Objavljeno 3. ožujka, 2018.
O oprašivanju pčela u Europi ovisi 76 posto proizvodnje hrane

Europski parlament usvojio je Izvješće o mogućnostima i izazovima za pčelarski sektor EU-a mađarskog zastupnika Norberta Erdsa (EPP), izvijestila je hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Marijana Petir.

„To je ključno izvješće za sektor pčelarstva u EU-u jer sveobuhvatno identificira probleme pčelarstva i oprašivanja te predlaže mjere kojima bi se na europskoj razini trebalo poduprijeti napore za očuvanja pčela i drugih oprašivača.

Mnogobrojni problemi

Također, izvješće daje brojne prijedloge za poboljšanje položaja pčelara, ali i bolju zaštitu europskog meda i pčelarskih proizvoda proizvedenih u Europskoj uniji“, rekla je Petir koja je ujedno i članica Intergrupe Europskog parlamenta za klimatske promjene, biološku raznolikost i održivi razvoj.

Petir ističe kako su zastupnici svjesni mnogobrojnih problema s kojima se sektor pčelarstva EU-a nosi, ali i teškoća s kojima se susreće ta ekonomski važna životinjska vrsta. “Smanjenje broja medonosnih pčela i divljih oprašivača može imati negativan učinak na poljoprivredu, proizvodnju i sigurnost hrane, ali i na biološku raznolikost i ekosustave. EU treba zaštititi oprašivače, a mjere bi trebale uključiti ograničenja ili čak zabrane korištenja djelatnih tvari u pesticidima za koje je znanstveno dokazano da štete zdravlju pčela. Važnost brige za lokalne ekotipove medonosnih pčela pokazuje i istraživanje britanskih istraživača koji su utvrdili da lokalne i regionalne pasmine pčela u određenom području bolje preživljavaju nego pasmine medonosnih pčela koje su došle iz drugih područja. Zato je važno da se dugoročno zdravlje i održivost pčelarskog sektora u Europi oslanja na jamčenje dugoročnog zdravlja i održivosti upravo tih lokalnih ekotipova, ali i na zabranu onih djelatnih tvari u pesticidima, uključujući neonikotinoide i sistemske insekticide, za koje je znanstveno dokazano da ugrožavaju zdravlje pčela”, navela je u priopćenju zastupnica Petir. Dodala je i kako je za više od pola milijuna građana Unije pčelarstvo izvor glavnoga dohotka, dok proizvodnja hrane i očuvanje biološke raznolikosti ovisi o oprašivanju koje obavljaju pčele.

Nove potpore

„Pozivam stoga Europsku komisiju da poveća financiranje pčelarstva na način kojim bi se adekvatno poduprla važna ekološka usluga pčela kao oprašivača te da uključi novi sustav izravne potpore za pčelare po pčelinjoj zajednici,“ rekla je među ostalim Petir. Naime, pčelarski sektor sastavni je dio europske poljoprivrede koji uključuje više od 620.000 pčelara u EU-u. Pčelarski sektor od ključne je važnosti za EU te znatno pridonosi društvu i s gospodarskog aspekta s oko 14,2 milijarde eura godišnje. Posebno je njegovo značenje s ekološkog aspekta zbog održavanja ekološke ravnoteže i biološke raznolikosti jer 84 % biljnih vrsta i 76 % proizvodnje hrane u Europi ovisi o oprašivanju koje obavljaju domaće i divlje pčele.

Zdenka RUPČIĆ
RH je među rijetkim članicama koje provode zaštitu pčela

Prema istraživanju nevladine organizacije za zaštitu oprašivača i promociju održive poljoprivrede „Pollinis“, Hrvatska je jedna od rijetkih država članica, uz Sloveniju i Dansku, koje aktivno provode politike i mjere usmjerene na zaštitu pčela. „Takvu dobru praksu treba zadržati“, rekla je zastupnica Petir istaknuvši kako je „Hrvatska jedna od rijetkih država članica koje provode mjere za zaštitu domaćih vrsta pčela.“

Možda ste propustili...