Učionica
DIO ODLUKA S 4. SJEDNICE SENATA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU U AKADEMSKOJ GODINI 2017./2018.

Pripajanjem Odjela za kulturologiju Umjetničkoj akademiji nastaje Akademija za umjetnost i kulturu
Objavljeno 11. veljače, 2018.

Na 4. sjednici Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj godini 2017./2018., održanoj 24. siječnja 2018., doneseno je mnogo odluka, a izdvajamo najvažnije.

Temeljem Izvješća Povjerenstva o utvrđivanju opravdanosti provedbe funkcionalne integracije kroz statusne promjene znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta u Osijeku od 17. siječnja 2018. utvrđena je ispunjenost uvjeta i opravdanost statusne promjene Odjela za kulturologiju i Umjetničke akademije u sastavu Sveučilišta. Slijedom navedenoga Senat je utvrdio statusnu promjenu u okviru Sveučilišta tako da se Odjel za kulturologiju - podružnica Sveučilišta pripoji Umjetničkoj akademiji - javnoj ustanovi u sastavu Sveučilišta te da, promjenom djelatnosti i spajanjem podružnice i ustanove, nastaje jedna ustanova: umjetničko-nastavna i znanstveno-nastavna sastavnica Sveučilišta pod nazivom Akademija za umjetnost i kulturu. Prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić, redovita profesorica u trajnom zvanju, imenovana je privremenom dekanicom Akademije za umjetnost i kulturu na vrijeme od jedne godine. Privremena dekanica obavit će pripreme za početak rada Akademije za umjetnost i kulturu, a posebice podnošenje zahtjeva za Upis u upisnik visokih učilišta i donošenje privremenoga Statuta uz suglasnost osnivača, a potom poduzeti mjere za konstituiranje Vijeća Akademije za umjetnosti i kulturu te podnijeti prijavu za upis u sudski registar ustanova pri Trgovačkom sudu u Osijeku.

Nadalje, izv. prof. dr. sc. Renata Baličević, izvanredna profesorica Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, imenovana je pročelnicom Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokoga obrazovanja Sveučilišta u Osijeku za mandatno razdoblje 2018. – 2022. Temeljem pozitivnoga mišljenja Odbora za statutarna i pravna pitanja, Senat je dao suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Đakovu te na Pravilnik o ustrojstvu radnih mjesta Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.

Temeljem prijedloga znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica i sastavnica Sveučilišta, Senat je utvrdio Plan upravljanja ljudskim resursima Sveučilišta u Osijeku u okviru raspoloživih sredstva državnoga proračuna u 2018. godini. Plan obuhvaća zamjenska zapošljavanja, napredovanja nastavnika i suradnika, promjenu strukture radnih mjesta te okvirnu dinamiku realizacije prema mjesecima u 2018. godini, a dostavlja se na odobrenje Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

Temeljem javnoga poziva Ministarstva znanosti i obrazovanja od 27. prosinca 2017. za predlaganje kandidata za članove Upravnoga odbora Hrvatske zaklade za znanost, članovi su Senata kao kandidata Sveučilišta u Osijeku predložili prof. dr. sc. Dragu Šubarića, prorektora za strategiju razvoja i financije i redovitoga profesora u trajnom zvanju Prehrambeno-tehnološkoga fakulteta Osijek. Senat je donio i Izvješće o upisanim studentima na znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta u Osijeku u akademskoj 2017./2018. godini, iz kojega je vidljivo da na 110 sveučilišnih studija, devet stručnih studija i dva diplomska stručna specijalistička studija ukupno studira 16 539 studenata.

Osim toga, Senat je donio i odluku o davanju suglasnosti rektoru Sveučilišta za potpisivanje ugovora o javnoj nabavi koji se odnosi na postupak nabave, upravljanje projektom i administraciju za potrebe projekta Znanstvenoga centra izvrsnosti za personaliziranu brigu o zdravlju, procijenjene vrijednosti 1.280.000 kuna bez PDV-a. Senat je donio i odluke o davanju suglasnosti dekanima fakulteta za sklapanje ukupno šest ugovora u sklopu HRZZ projekta „Uspostavni istraživački projekti“, i to:

l prof. dr. sc. Jurislavu Babiću, dekanu Prehrambeno-tehnološkoga fakulteta Osijek, za sklapanje triju ugovora ukupne vrijednosti 4.268.434,56 kuna,

l izv. prof. dr. sc. Damiru Varevcu, dekanu Građevinskoga fakulteta Osijek, za sklapanje dvaju ugovora ukupne vrijednosti 3.303.425 kuna te

l prof. dr. sc. Krunoslavu Zmaiću, dekanu Poljoprivrednoga fakulteta u Osijeku, za sklapanje ugovora ukupne vrijednosti 1.746.800 kuna.

(Sveučilište u Osijeku)

DONESEN PRAVILNIK O STEGOVNOJ ODGOVORNOSTI NASTAVNIKA I STUDENATA

Nakon provedene javne rasprave i temeljem pozitivnoga mišljenja sveučilišnoga Odbora za statutarna i pravna pitanja, Senat je donio Pravilnik o stegovnoj odgovornosti nastavnika i suradnika na Sveučilištu u Osijeku. Intencija je donošenja novoga Pravilnika da se stegovni postupci pojednostave što je u interesu sveučilišnih nastavnika koji sudjeluju u tim postupcima i u skladu je s načelom hitnosti rješavanja radnih sporova.

PROF. DR. SC. HELENA SABLIĆ TOMIĆ I IZV. PROF. DR. SC. IGOR ĐERĐ PREDLOŽENI ZA DRŽAVNE NAGRADE

U skladu s javnim Natječajem za podnošenje poticaja za podjelu državnih nagrada za znanost za 2017. godinu, Senat je donio odluku o poticaju za pokretanje postupka za dvoje istaknutih znanstvenika i nastavnika Sveučilišta u Osijeku. Za godišnju nagrada za znanost (značajno znanstveno dostignuće) predložen je izv. prof. dr. sc. Igor Đerđ, izvanredni profesor Odjela za kemiju, a predloženica je za godišnju nagradu za popularizaciju i promidžbu znanosti prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić, redovita profesorica u trajnom zvanju Umjetničke akademije u Osijeku.

Možda ste propustili...

PROVEDBA INTERNOGA NATJEČAJA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU ZA PRIJAVU ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKIH I UMJETNIČKIH PROJEKATA UNIOS - ZUP 2018

Potpisani ugovori s nositeljima izabranih 38 projekata vrijednih 1,5 milijuna kuna

DIO ODLUKA S 2. SJEDNICE SENATA SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU U AKADEMSKOJ GODINI 2018./2019.

Donesen Priručnik kvalitete Sveučilišta u Osijeku kao dokument najviše razine osiguravanja kvalitete

NASTAVLJENA USPJEŠNA SURADNJA STUDENATA S ODSJEKA ZA KULTURU I KREATIVNE INDUSTRIJE AUK-A I SCENE OSJEČKIH STUDENATA

Predstave „Kisik“ i „Danteov pakao“ otvorile novu sezonu S.O.S.-a

Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana
1

RAZGOVOR: LILY SOLOMON, NA MEĐUNARODNOJ RAZMJENI U OSIJEKU

Osijek je lijep, opušten i miran grad s prekrasnom dušom i parkovima

2

GRAĐEVINSKI I ARHITEKTONSKI FAKULTET OSIJEK

Regionalni centar obrazovanja u području građevinarstva i arhitekture

3

PROVEDBA ERASMUS PROGRAMA MEĐUNARODNE MOBILNOSTI U OKVIRU SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU U AKADEMSKOJ GODINI 2017./2018.

U programu Erasmus+ realizirane mobilnosti 73 studenta i 103 djelatnika partnerskih ustanova iz inozemstva