Učionica
RAZGOVOR: IZV. PROF. DR. SC. TIHOMIR VIDRANSKI

Studij kineziologije obrazuje studente za jedno od najperspektivnijih zanimanja budućnosti
Objavljeno 11. veljače, 2018.
U PRVOM JE NARAŠTAJU NA STUDIJ UPISANO UKUPNO 57 STUDENATA – 29 U MODULU SPORTSKA REKREACIJA I 28 U MODULU SPORT

Početkom akademske godine 2017./2018. počela je nastava za prvi naraštaj studenata upisanih u novi Preddiplomski sveučilišni studij kineziologije koji se izvodi na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Tim povodom za Sveučilišni glasnik razgovarali smo s izv. prof. dr. sc. Tihomirom Vidranskim, voditeljem Odsjeka za kineziologiju Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti.

Koliko je dugo već postojala ideja o pokretanju studija kineziologije u Osijeku, odnosno koliko je vremena prošlo od ideje do realizacije?

- Ideja postoji još od zatvaranja studija tjelesne i zdravstvene kulture koji je postojao osamdesetih godina prošloga stoljeća. Već dulje vrijeme spominjala se mogućnost otvaranja kineziološkoga studija na Sveučilištu kao jedinoga studija kineziologije na preddiplomskoj razini u ovom dijelu Hrvatske. Vizija razvoja Sveučilišta u Osijeku, a time i Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti kao njegove sastavnice, sadržana je u strateškom dokumentu „Strategija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 2011. – 2020.“ koji su Sveučilišni senat i Sveučilišni savjet usvojili 19. prosinca 2011., a u njemu je osnivanje novoga studija predviđeno zasebnom točkom. Odluku o pokretanju novoga studijskoga programa donio je Senat 12. srpnja 2016. temeljem prijedloga koji je 27. svibnja 2015. podnio FOOZOS. Nakon višegodišnjih priprema, 12. prosinca 2016. Fakultet dobiva i dopusnicu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za izvođenje navedenoga studijskoga programa. Nakon provedenih upisa, konačno je 2. listopada 2017. održan i svečani prijam studenata prve godine Preddiplomskog sveučilišnog studija kineziologije.

S kojim ste se poteškoćama susretali pri pokretanju studija?

- Najveći su se problemi pri pokretanju studija očitovali kroz kadrovsku problematiku s obzirom na to da je studij teorijsko-praktične prirode i njegovo izvođenje podrazumijeva mnogo nastavnika u znanstveno-nastavnim zvanjima iz svih šest primijenjenih područja kineziologije i srodnih znanstvenih grana.

Molim Vas, u kratkim crtama predstavite studij.

- Studijski program osmišljen je kao teorijsko-praktičan studij koji se temelji na primijenjenim područjima, kineziologiji športa i kineziološkoj rekreaciji, s dvama modulima. Na studij je upisano ukupno 57 studenata, 29 u modulu Sportska rekreacija i 28 u modulu Sport, od čega se njih devet opredijelilo za smjer Odbojka, a njih 19 za smjer Nogomet. Strukturu studija čine obvezni i izborni predmeti raspoređeni na svim godinama studija. Studijski program obuhvaća i obvezne opće kolegije koji obrađuju gradivo s područja koje se sastoji od predmeta temeljnih kinezioloških disciplina i interdisciplinarnih područja. Oni su neophodni za suvislo ovladavanje stručnim znanjima i vještinama te su nezaobilazna potpora studentima u razvijanju njihova budućega stručnog rada u okviru trenerskog posla u širem smislu. U sklopu studijskoga programa izvodi se obvezna stručna praksa koja se realizira u športskim udruženjima izabranoga športa i fitness centrima pod mentorstvom voditelja pojedinih radionica.

Studij traje tri akademske godine (šest semestara) pri čemu student mora ostvariti minimalno 180 ECTS bodova, a osposobit će polaznike za opće stručne poslove u područjima kineziologije i, ovisno o izboru modula/usmjerenja, potrebne kvalifikacije i kompetencije za rad u području športa (športski treneri), području kondicijske pripreme športaša (kondicijski treneri), području rekreacije i fitnessa (voditelji športsko-rekreacijskih programa). Završetkom studija stječe se akademski naziv sveučilišna prvostupnica/sveučilišni prvostupnik (baccalaurea/us) kineziologije, uz koje slijedi i modulsko usmjerenje čime je studentu omogućen i upis na diplomske studijske programe. Radom studija koordinira novoosnovani Odsjek za kineziologiju koji je započeo s radom 1. listopada 2017.

Koja je važnost i koje su posebnosti toga studija?

- Ustrojavanje toga studijskoga programa iznimno je važno za istočnu Hrvatsku, Osječko-baranjsku županiju i Grad Osijek upravo zbog činjenice da baštinimo bogato športsko naslijeđe ovoga prostora i našega grada. Zahvaljujući različitim udrugama građana i športskim savezima, djelatnost športa široko je rasprostranjena u Gradu Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji. Kao važan čimbenik razvitka istočne Hrvatske, u kojoj živi oko milijun stanovnika, Sveučilište u Osijeku, FOOZOS i studij kineziologije važni su za daljnji razvoj, diferencijaciju i profesionalizaciju športskoga života toga dijela Hrvatske, ponajprije zbog potrebe za visokoobrazovanim djelatnicima s područja kineziologije športa, kineziološke edukacije, kineziološke rekreacije i adaptirane tjelesne aktivnosti. Tako se promiču i predstavljaju športska djelatnost, kineziološka kultura u širem kontekstu i regionalna posebnost u odnosu na širi europski kontekst.

Planirate li ustrojiti i diplomski studij kineziologije? U kojem roku? Što će sadržavati?

- FOOZOS u idućim godinama želi omogućiti novim prvostupnicama i mogućnost nastavka obrazovanja na matičnom Sveučilištu. U sklopu toga planiran je novi diplomski studij koji će biti logičan nastavak preddiplomskoga studija u smislu ponude specijalizacije na jednom od triju modula: Kineziološka edukacija, Zdravstvena kineziologija i Športski menadžment. Time će se nastojati obrazovati studente za jedno od najperspektivnijih zanimanja budućnosti.

Razgovarao: Tomislav LEVAK
PLAN – EKIPIRATI NASTAVNI KADAR U IDUĆIH PET GODINA

Kakva je situacija s nastavnim kadrom? U kojem roku i na koji način planirate potpuno ekipirati nastavni kadar?

Uskoro će na Odsjeku za kineziologiju, s 1. travnjem 2018., raditi ukupno devet nastavnika u znanstveno-nastavnim, nastavnim i suradničkim zvanjima od kojih su tri doktora znanosti. U sljedećih godinu dana očekujemo obrane doktorskih disertacija triju kolega u znanstvenom polju kineziologije. Vrlo smo ambiciozni kada je riječ o ekipiranju našega nastavnoga kadra i želja nam je u sljedećih pet godina zadovoljiti potrebe vezane uz studij na preddiplomskoj razini čime bi Odsjek imao ukupno 25 nastavnika u znanstvenom polju kineziologije. Kako bismo trenutačno zadovoljili velike kadrovske potrebe, Fakultet je potpisao suradnju s Kineziološkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i njihovim 21 nastavnikom koji su nam, prema potrebi, na raspolaganju kao vanjski suradnici.

Možda ste propustili...

VIŠE OD 150 SUDIONIKA NA NATJECANJU STARTUP WEEKEND STUTTGART

Studentice Odjela za kulturologiju dobile nagradu za najbolju prezentaciju poduzetničke ideje

INFRASTRUKTURNA I METODOLOŠKA POTPORA SVIM PROJEKTIMA UMJETNIČKE AKADEMIJE U OSIJEKU

Osnovan Centar za interdisciplinarna istraživanja u umjetnosti i znanosti (InterScArt) s pet modela rada

OD 12. DO 18. OŽUJKA 2018. TRADICIONALAN DOGAĐAJ ODRŽAN 17. PUT

Tjedan mozga - umjetna ili ljudska inteligencija

Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana
1

PREDSTAVLJEN PROJEKT „EDUKATIVNI I INFORMATIVNI TURISTIČKI CENTAR MLADIH STARA PEKARA S TRGOM VATROSLAVA LISINSKOG, TVRĐA“

Sveučilište u Osijeku osmislit će programske sadržaje za obnovljen objekt Stare pekare u Tvrđi

2

UKUPAN BROJ STUDENATA NA SASTAVNICAMA SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU U AKADEMSKOJ GODINI 2017./2018.

Na Sveučilištu u Osijeku upisano je 16 539 studenata

3

MARINA ČOVIĆ, NOVA STUDENTSKA PRAVOBRANITELJICA:

Želim postići da se na svim osječkim sastavnicama ujednače prakse vezane uz zaštitu studentskih prava