Novosti
“NEOBJAVLJENI” KOLEKTIVNI UGOVOR

Službenici traže naknadu za prijevoz po novim pravilima
Objavljeno 8. veljače, 2018.

“Iako su izmjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, kojima je u ovaj ugovor ugrađena povoljnija odredba o naknadi za prijevoz na posao i s posla, potpisane 1. veljače, dio državnih i pravosudnih tijela troškove naknade za prijevoz ne želi isplatiti po novom - povoljnijem obračunu, pozivajući se na činjenicu kako izmjene Kolektivnog ugovora još uvijek nisu objavljene u Narodnim novinama”, upozorava Siniša Kuhar, glavni tajnik Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika u svojem priopćenju. Ističe kako je sindikat ministru pravosuđa dostavio elektroničku poruku Općinskog suda u Čakovcu, u kojoj se kao razlog isplate putnih troškova za siječanj 2018. “po starom obračunu” navodi upravo ta činjenica. “Sindikat skreće pozornost da se, sukladno članku 192. stavka 2. Zakona o radu, pravna pravila sadržana u kolektivnom ugovoru primijenjuju neposredno i obvezno na sve osobe na koje se, u skladu s odredbama ovoga zakona, primijenjuje kolektivni ugovor, kao i da, sukladno članku 202. ZOR-a, propust poslodavca da objavi kolektivni ugovor koji ga obvezuje ne utječe na izvršenje njegovih obveza iz toga kolektivnog ugovora”, ističu u SDLSN-u. Također, Sindikat upozorava da kolektivni ugovori ne stupaju na snagu nakon prvog ili osmog dana od objave u Narodnim novinama, već kada to stranke kolektivnog ugovora utvrde, stoga objava u Narodnim novinama nije relevantna za početak primjene kolektivnog ugovora. I.Bošnjak