Osijek
ZAVOD ZA DJEČJU PSIHIJATRIJU

Odnedavno s djecom rade i logopedica te radna terapeutkinja
Objavljeno 5. veljače, 2018.
Nakon studija u Zagrebu, Petra Horvat i Tea Penić vratile su se u Osijek, vjerujući kako u njemu mogu napredovati

Nepovoljno je stanje, najblaže rečeno, godinama vladalo na Odjelu dječje i adolescentne psihijatrije Kliničkog bolničkog centra Osijek, koji se prije više od godinu dana napokon službeno osamostalio dobivši status zavoda. Od tada doživio je preporod – u poboljšanju i pomlađivanju stručnog kadra za rad s djecom, ali i u obnovi i dodatnoj prilagodbi dvorišne zgrade iza Oftalmologije, na adresi Europske avenije 14. Zavod za dječju i adolescentnu psihijatriju danas ima više od 25 djelatnika, a među dječjim psihijatrima, psiholozima, pedagozima, specijalizantima i medicinskim sestrama nedavno su svoje mjesto napokon dobili logopedica i radna terapeutkinja, tako da pacijenti sada dobivaju sveobuhvatnu, timsku dijagnozu i obradu.

Prvi logoped Zavoda

Doc. dr. sc. Katarina Dodig-Ćurković, pročelnica Zavoda, ne krijući zadovoljstvo radom svojih kolega, negira tvrdnju kako iz KBC-a Osijek odlaze mahom najkvalitetniji stručnjaci. Upoznala nas je i s najnovijim pridošlicama Zavoda – Petrom Horvat, prvom logopedicom u povijesti osječke Dječje psihijatrije, te Teom Penić, radnom terapeutkinjom za djecu.

Petra Horvat, 27-godišnja logopedica, diplomu je ovog deficitarnog zanimanja stekla na Rehabilitacijsko-edukacijskom fakultetu u Zagrebu. U glavnom je gradu stekla prvo radno iskustvo, radeći u SUVAG-u na zamjeni duže od godinu dana. Uvijek naginjući povratku u rodni Osijek, Petra je presretna što je u njemu našla posao, i to onaj koji je sanjala od srednje škole - rad s djecom s poteškoćama i posebnim potrebama.

- Kad sam došla na Zavod, bila sam oduševljena jer su nas, mlade, izvrsno primili svi iskusniji zaposlenici - kaže mlada logopedica, kojoj mjesečno, ne računajući grupne terapije, dolazi dvadesetak pacijenata u dobi od četiri do 14 godina, s komunikacijskim teškoćama, poremećajima iz spektra autizma, teškoćama čitanja i pisanja (disleksije i disgrafije) te s artikulacijskim poremećajima. Petra nam je otkrila i kako nije neobično što je zanimanje logopeda postalo deficitarno jer je u njezinoj generaciji primljeno samo 35 studenata, dok se taj broj posljednjih godina povećao na 50, upravo zbog spoznaje da je ta struka deficitarna u cijeloj Hrvatskoj. Zbog toga je nepovoljna situacija vladala i u osječkom KBC-u, gdje su logopedi bili zaposleni samo na Klinici za otorinolaringologiju i Klinici za neurologiji, dok je prošle godine, uz Zavod za dječju i adolescentnu psihijatriju, jedan primljen i na Klinici za pedijatriju.

Energija i strpljenje

Dvadesetpetogodišnja radna terapeutkinja Tea Penić u KBC-u se zaposlila u rujnu prošle godine. Tea je, poput Petre, nakon završetka studija radne terapije na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu, u Zagrebu odradila pripravnički staž, i to u Klaićevoj bolnici, gdje je stekla prijeko potrebno iskustvo za rad s djecom.

- Na Zavodu za dječju i adolescentnu psihijatriju provodim individualne i grupne terapije, uglavnom za djecu s poremećajima iz autističnog spektra, ADHD-om, poremećajima u učenju, ponašanju te s depresivnim ili anksioznim simptomima. Terapija donosi individualni tretman poboljšanja vještina samozbrinjavanja, produktivnosti i provođenja slobodnog vremena. Iako je potrebno mnogo pozitivne energije i strpljenja za rad s djecom, mi na Zavodu nudimo doista potpunu, predanu uslugu - objašnjava Tea.

Obje se slažu kako će na Zavodu za dječju i adolescentnu psihijatriju, uz stručno vodstvo pročelnice i ostalih kolega, imati mogućnost usavršavanja i napredovanja u struci, što će u konačnici, vjeruju, donijeti benefite djeci s kojom rade.

Marko MANDIĆ
Možda ste propustili...