Novosti
REGISTAR “NE ZOVI”

Pozive trgovaca ne želi primati 29.000 građana
Objavljeno 1. veljače, 2018.

U prvih godinu dana rada u registar “Ne zovi” upisalo se 29 tisuća korisnika čime su zabranili pozivanje trgovcima u svrhu prodaje neke usluge ili proizvoda, kao i slanje promidžbenih ili prodajnih poruka preko telefona. Kako podsjeća Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM), registar “Ne zovi” realiziran je početkom 2017. godine u suradnji HAKOM-a i Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, a riječ je o besplatnom javnom registru telefonskih brojeva onih potrošača koji ne žele da ih trgovci kontaktiraju preko telefona ili SMS i MMS poruka u svrhu promidžbe i prodaje.

Registar je propisan Zakonom o zaštiti potrošača, a brojeve upisuje ili ispisuje pojedini operator na zahtjev samog potrošača, odnosno potpisnika ugovora s operatorom u roku od sedam dana od zaprimanja zahtjeva. “HAKOM je nadležan za postupanje operatora u slučajevima spornih zahtjeva za upis/ispis, a u slučaju da trgovci pozivaju brojeve iz registra ili šalju promidžbene poruke, isto je potrebno prijaviti nadležnoj tržišnoj inspekciji pri Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta”, ističe HAKOM.

Kako bi bio upisan u registar, vlasnik broja treba ispravno ispuniti propisani obrazac zahtjeva i predati ga svom operatoru. Zahtjev se može dostaviti operatoru poštom ili osobnom dostavom u poslovnici operatora koji će provjeriti valjanost zahtjeva i na temelju njega, u roku od najviše sedam dana, upisati broj u registar. “Napominjemo da operator svojim korisnicima može omogućiti podnošenje zahtjeva i na druge načine (prvenstveno elektronički) ako pri tome može autentificirati/identificirati korisnika koji je podnio zahtjev (primjerice preko korisničkih pretinaca za koje je potrebno unijeti korisničko ime i zaštićeni su lozinkom ili slanjem s adrese elektroničke pošte koju je operator zabilježio za kontakt s korisnikom). Eventualni elektronički način dostave zahtjeva svakako prethodno treba provjeriti sa svojim operatorom”, napominje HAKOM.

Registar “Ne zovi” je javan i prikazuje tri informacije: je li pojedini broj upisan u registar, jesu li za taj broj povučene sve prethodno dane privole i vremenska oznaka kada je broj upisan u registar. U registar se mogu upisati svi potrošači, fizičke osobe, koji su ujedno i korisnici govornih usluga, odnosno SMS i MMS usluga. Upis ili ispis broja može tražiti samo potrošač koji je ugovorio uslugu na pojedinom telefonskom broju. Status pojedinog broja u registru i obrazac zahtjeva za upis/ispis može se naći na HAKOM-ovoj internetskoj stranici. D.Pav.

Kako bi bio upisan u registar, vlasnik broja treba zahtjev predati svom operatoru

Možda ste propustili...