Magazin
SILVIJA STANIĆ, VODITELJICA PROJEKATA UDRUGE “KORAK PO KORAK”

Smanjiti rizično ponašanje mladih
Objavljeno 27. siječnja, 2018.

Udruga roditelja “Korak po korak” pokreće novu kampanju radi sprječavanja rizičnog spolnog ponašanja mladih. O toj akciji Silvija Stanić, izvršna direktorica i voditeljica projekata, kaže:

- Iako brojke pokazuju blagi pad u odnosu na prethodnu godinu, u većini tih slučajeva riječ je o trudnoćama koje su rezultat nedovoljnog znanja mladih i njihova rizičnog spolnog ponašanja. Stoga Udruga roditelja “Korak po korak” nastavlja s aktivnostima u sklopu projekata “Mama je mama” i “Tabu-tema”, jer smatramo da je mlade potrebno kontinuirano i neprestano educirati o važnosti odgovornog spolnog ponašanja.

Kakav je interes za informacije koje pružate?

- Velik broj posjeta i upita na našem portalu i u savjetovalištu pokazuje značajnu želju i potrebu mladih za informacijama o reproduktivnom zdravlju i odgovornom spolnom ponašanju te psihosocijalnom podrškom. Takav interes cijelo naše društvo obvezuje na to da im pružimo prijeko potrebne informacije kako bi u konačnici mogli samosvjesno i samostalno donositi najbolje odluke za sebe - dodaje Silvija Stanić.

Što je konkretno “Tabu-tema”, a što “Mama je mama”? pitamo voditeljicu projekata

- Projekt “Tabu-tema” orijentiran je prvenstveno na sprječavanje rizičnog spolnog ponašanja mladih i pojave maloljetničkih trudnoća, dok se u projektu “Mama je mama” pruža intenzivna psihosocijalna potpora maloljetnim trudnicama i roditeljima te im se pomaže u prevladavanju izazova s kojima se suočavaju. Program “Mama je mama” provodi se od 2005. godine i u okviru njega dosad je provedeno više od 2000 individualnih savjetovanja, više od 500 sastanaka malih edukativnih grupa i grupa podrške te je obuhvaćeno više od 600 maloljetnih trudnica. Jedini je program namijenjen maloljetnim trudnicama i roditeljima na području cijele Hrvatske, a počiva na načelima dostupnosti informacija, slobodi samostalnog odlučivanja te uvažavanju prava na izbor. Aktivnosti programa uključuju informiranje, prevenciju, edukaciju i savjetovanje psihologa, socijalnih radnika, pravnika i ginekologa. Informacije i savjeti dostupni su na portalu www.maloljetni-roditelji.net, koji bilježi više od 50.000 posjeta godišnje i više od 130.000 pregleda stranice. Osim na portalu, mladima je na raspolaganju i savjetovalište u Zvonimirovoj ulici 21 u Zagrebu, otvoreno 2015. godine.(D.J.)

Možda ste propustili...