Novosti
ULAGANJA U VODNO GOSPODARSTVO

Hrvatske vode ulažu u Slavoniji više od dvije milijarde kuna
Objavljeno 17. siječnja, 2018.

Kroz nekoliko projekata ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju te obranu od poplava, koji su u nadležnosti Hrvatskih voda, na području Slavonije i Baranje u iduće četiri godine bit će uloženo više od dvije milijarde kuna.

Samo tri velika projekta za koja su ugovori potpisani u prosincu prošle godine u Osijeku - uređenje desne obale Drave u Osijeku, gradnja vodoopskrbe i odvodnje u Valpovu i Belišću, te gradnja vodno-komunalne infrastrukture u aglomeraciji Đakovo, predstavljaju investicije vrijedne 1,7 milijardi kuna.

Složeni projekti

- Svaki je od tih projekata složen i specifičan. Ukupna vrijednost ovih projekata iznosi 1,7 milijardi kuna (s PDV-om), od čega se sredstvima europskih strukturnih fondova financira 947,8 milijuna kuna. Projekti će se financirati u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija od 2014. do 2020. (OPKK), u kojem je za vodno-komunalne projekte u Hrvatskoj na raspolaganju 1,05 milijardi eura nepovratnih sredstava - ističe generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković za naš list.

Naglašava kako će se realizacijom infrastrukturnih vodno-komunalnih projekata uspostaviti priključenost stanovništva na sustave vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u skladu sa standardima Europske unije, osigurati voda za piće zahtijevane kakvoće, te pridonijeti očuvanju zdravlja ljudi, zaštititi izvorišta voda za piće, kao i vodnih resursa i povezanih ekosustava, te okoliša u cjelini. Ulaganja će značiti i ostale neizravne razvojne prednosti poput povećanja kvalitete života stanovništva, privlačenja novih razvojnih investicija i stvaranja novih radnih mjesta.

- Provedbom projekata koji su potpisani na sjednici Vlade u Osijeku sagradit će se sedam uređaja za pročišćavanje otpadnih voda ukupnog kapaciteta za više od 172.000 ekvivalent stanovnika (ES). Također ćemo sagraditi pogon za pripremu pitke vode u Belišću, te rekonstruirati gotovo 360 kilometara mreže odvodnje, 60 kilometara vodoopskrbne mreže, te više od 150 crpnih stanica čime će se omogućiti poboljšani sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za gotovo 200.000 ekvivalent stanovnika. Usto će biti poboljšana i javna vodoopskrba za više od 50.000 stanovnika. Sve navedeno govori u prilog važnosti projekata za poboljšanje investicijske klime i doprinos sprječavanju iseljavanja stanovništva iz Slavonije - kaže Đuroković.

Projekt Valpovo - Belišće pokriva područje četiri aglomeracije. Aglomeracije se nalaze na prostoru na kojem živi gotovo 38.000 stanovnika, a vrijednost planirane investicije iznosi 271,57 milijuna kuna, pri čemu je 69,8 posto nepovratnih sredstava EU-a.

- Ovaj projekt u svakom slučaju predstavlja veliki značaj i od velikog je interesa za lokalnu zajednicu. Riječ je o gradnji više od stotinu kilometara cjevovoda vodoopskrbe i odvodnje te gradnji 16 crpnih stanica. Međutim, najzahtjevniji dio projekta bit će gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Belišće. Cijeli projekt prema planu bit će proveden do kraja 2020. godine - napominje Đuroković.

Nešto je manji iznos vrijednosti projekta - 267 milijuna kuna - kojim će se poboljšati vodno-komunalna infrastruktura na području aglomeracije Đakovo i obuhvaća taj grad s 19.491 stalnih stanovnika te šest prigradskih naselja (Kuševac, Ivanovci Đakovački, Selci Đakovački, Satnica Đakovačka, Piškorevci i Budrovci). Funkcionalna odvodnja postoji samo u većem dijelu Đakova, te djelomice u Kuševcu, Ivanovcima Đakovačkim i Satnici Đakovačkoj, dok u tri prigradska naselja nije sagrađena. Planirano razdoblje provedbe projekta je od 2018. do 2020. godine.

Na pitanje gdje su potrebna veća ulaganja - u zaštitu od poplava, ili u sustave koji će omogućiti navodnjavanje, Đuroković kaže kako su oba segmenta jednako važna.

- Ulaganjem u obranu od poplava štitimo ljudske živote i imovinu, a ulaganjem u sustave navodnjavanja pomažemo poljoprivrednicima da hrvatski proizvod ostane konkurentan na svjetskom tržištu, ali i osiguravamo egzistenciju brojnim obiteljima koje se bave poljoprivredom. Ponosan sam što i u jednom i drugom segmentu imamo rezultate - kaže Đuroković. Napominje kako se odmah nakon saniranja posljedica poplava u županjskoj Posavini iz 2014. započelo s pripremom modernizacije savskog nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške u dužini od gotovo 200 kilometara.

- Pripremljen je projekt ojačanja nasipa vrijedan gotovo 44 milijuna eura, koji bi trebao značajno smanjiti rizike od poplava te omogućiti miran život i rad stanovnicima tog područja - pojašnjava Đuroković.

Modernizacija nasipa

Navodi se i kako je za upravljanje rizicima od poplava predviđena financijska podrška iz EU strukturnih fondova kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., i to kroz specifični cilj 5b1: Poboljšanje nacionalnih sustava upravljanja u kriznim situacijama. Za specifični cilj 5b1 alocirano je ukupno 215 milijuna eura, korisnici su državna tijela i organizacije odgovorne za upravljanje rizicima/katastrofama i prikupljanje podataka. Hrvatske vode kao agencija zadužena za upravljanje vodama i upravljanje rizicima od poplava, te u ovom slučaju i u ulozi korisnika na provedbi aktivnosti na smanjenju rizika od poplava planiraju realizirati alokaciju od 150 milijuna eura.

- Na projektu Modernizacija lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške, u svibnju 2017. počeli su radovi na dvije dionice, u Račinovcima i Klakaru, ukupne vrijednosti 20,7 milijuna kuna. Upravo je u tijeku postupak javne nabave za izvođenje radova na tri dionice nasipa: CS Konjuša - Topola, Jaruge - Svilaj i Zadubravlje - Klakar - Ruščica, procijenjene vrijednosti 94,8 milijuna kuna. Na kontroli u Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje nalazi se dokumentacija za nadmetanje za radove na sljedeće tri dionice: Topola - Županja, Slavonski Brod - Dubočac i Dubočac - Lužani. Procijenjena vrijednost radova na te tri dionice je oko 64,6 milijuna kuna. Trenutačno se u raznim fazama zakonom propisane procedure provedbe postupaka javne nabave nalaze radovi ukupne vrijednosti oko 200 milijuna kuna (s PDV-om), koji će u prvoj polovini 2018. omogućiti obnovu 88,27 kilometara nasipa - naglašava Đuroković.

Do kraja 2018., dodaje, predviđa se pokretanje još osam postupaka javne nabave procijenjene vrijednosti 96,9 milijuna kuna, što će omogućiti potrebnu sanaciju dionice nasipa na području Vukovarsko-srijemske i Brodsko-posavske županije.

- Premda nije riječ o investiciji na području Slavonije i Baranje, moram spomenuti i to da smo prvi put u cijelosti pripremili projekt obrane od poplava za karlovačko područje pod nazivom Projekt zaštite od poplava grada Karlovca, a koji smo prijavili za strateški investicijski projekt RH. Riječ je o prvoj takvoj prijavi od strane Hrvatskih voda. Projekt je vrijedan 670 milijuna kuna - kazao je Đuroković.

Kada je riječ o navodnjavanju, podsjetio je na Nacionalni projekt navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u RH (NAPNAV) kroz koji je uređena infrastruktura navodnjavanja na više od 13 tisuća hektara poljoprivrednog zemljišta.

- Ulaskom Hrvatske u EU, ostvarili su se preduvjeti za korištenje sredstava europskih fondova, u ovom slučaju Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, te je u nacionalnom Programu ruralnog razvoja za razdoblje od 2014. do 2020. kroz mjeru M.04.03.01. “Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja”, osigurano oko sto milijuna eura za gradnju novih sustava. Tehničku potporu u pripremi i realizaciji projekata javnog navodnjavanja provodit će Hrvatske vode, što uključuje i komisiono vođenje projekata. Već ovoga ljeta odobrena su prva sredstva preko nacionalnog Programa ruralnog razvoja za programsko razdoblje od 2014. do 2020., u visini od 360 milijuna kuna za gradnju devet novih sustava javnog navodnjavanja (ukupne površine oko 3800 hektara), a za koje će se u 2018. godini provesti postupci javne nabave, kao i početak gradnje. U pripremi je dokumentacija za još 25 projekata javnog navodnjavanja za dodatnih 22 tisuće hektara - naglasio je Đuroković.

Igor MIKULIĆ
OSIJEK ĆE IMATI NAJVEĆU ŠETNICU UZ RIJEČNU OBALU U ZEMLJI

Zoran Đuroković podsjeća kako je ugovor za uređenje desne obale Drave u Osijeku ukupne vrijednosti 44 milijuna kuna. Ovim projektom omogućit će se spajanje Donjeg grada i Tvrđe obaloutvrdom gradskog tipa, na što će se nastaviti gradska šetnica s pješačkim i biciklističkim stazama, zelenim pojasom, klupama za odmor i rasvjetom, u duljini od 2,2 kilometra. Zajedno s već sagrađenom obaloutvrdom na lijevoj obali te planiranom nastavku na desnoj obali, bit će to najduža šetnica (duža od šest kilometara) uz neku rijeku u Hrvatskoj. Projekt će se sufinancirati sredstvima Grada u iznosu od oko deset posto i sredstvima Hrvatskih voda (90 posto). Radovi će se izvoditi pet godina, odnosno od 2018. do 2022. “Gradnjom lukobrana na ovoj dionici omogućit će se formiranje još jednog pristaništa poput već postojećeg u Zimskoj luci. Projektom je predviđeno i pristanište za tzv. bijelu flotu, odnosno kruzere, nizvodno od spomenutog pristaništa. Gradnja i uređenje obaloutvrde uključuje i uklanjanje postojeće operativne obale luke i izmještanje terminala za rasute terete koje je već djelomice uklonjeno gradnjom Sjevernog kolektora”, podsjeća Đuroković.

1,7

milijardi kuna vrijedna su tri velika projekta za koja su ugovori potpisani u prosincu prošle godine u Osijeku - uređenje desne obale Drave u Osijeku, gradnja vodoopskrbe i odvodnje u Valpovu i Belišću, te gradnja vodno-komunalne infrastrukture u aglomeraciji Đakovo

44

milijuna eura vrijedan je projekt ojačanja savskog nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške, koji bi trebao značajno smanjiti rizike od poplava

360

milijuna kuna iznose odobrena prva sredstva za gradnju devet novih sustava javnog navodnjavanja, ukupne površine oko 3800 hektara

prednosti

ULAGANJA DONOSE KVALITETNIJI ŽIVOT I RAST GOSPODARSTVA