Učionica
STUDENTSKA ANKETA ZA AKADEMSKU GODINU 2016./2017.

Nastavnicima i suradnicima Sveučilišta u Osijeku studenti dodijelili do sada najvišu prosječnu ocjenu – 4,579
Objavljeno 14. siječnja, 2018.
ANKETI SU PRISTUPILI STUDENTI SVIH GODINA SVEUČILIŠNIH I STRUČNIH STUDIJA SA 17 ZNANSTVENO/UMJETNIČKO-NASTAVNIH SASTAVNICA SVEUČILIŠTA J. J. STROSSMAYERA U OSIJEKU

Moderno sveučilište 21. stoljeća ustanova je temeljena na suradnji svih dionika visokog obrazovanja – nastavnika, uprave, studenata, roditelja, struke i zajednice u kojoj živimo. Najvažniji je partner u tom procesu student.

Studentsko mišljenje i vrjednovanje različitih vidova studiranja imaju dugu tradiciju na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a redovite se studentske ankete na Sveučilištu u Osijeku sustavno organiziraju već cijelo desetljeće. Prva Jedinstvena sveučilišna studentska anketa provedena je 2006. godine u cilju globalnoga pregleda realizacije nastave iz studentske vizure na razini cijelog sveučilišta. U godinama koje su slijedile anketa je izazivala različite reakcije i velik broj primjedaba i prijedloga. Komentari svih zainteresiranih aktera oblikovali su stalna poboljšanja u sadržaju i izgledu ankete, ali i u organizaciji, provedbi, obradi i predstavljanju dobivenih rezultata. Broj i sadržaj pitanja definiran je u suradnji s Filozofskim fakultetom Osijek, a statistička obrada podataka unaprijeđena je u suradnji s kolegama s Odjela za matematiku Sveučilišta u Osijeku.

Distribucija rezultata ankete također se neprekidno proširivala, od početnih prezentacija na sjednicama Senata i fakultetskih vijeća, preko predstavljanja rezultata na internetskoj stranici Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja Sveučilišta, do pristupa svakog nastavnika vlastitim podatcima putem elektroničkoga identiteta. Posljednjih nekoliko godina u pripremi i promociji ankete, kao i distribuciji rezultata, intenzivnije je uključen Studentski zbor Sveučilišta u Osijeku.

Prilagođen sadržaj ankete

Od prošle akademske godine 2016./2017. ispunjavanje je Jedinstvene sveučilišne studentske ankete, prema odredbama Pravilnika o studijima i studiranju na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, svakom studentu postalo uvjet za upis više godine studija. Centar za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokoga obrazovanja Sveučilišta zato je već 2015. godine tomu prilagodio anketu, smanjujući pritom ukupan broj pitanja po nastavniku/suradniku, a prvi se put tražilo i mišljenje studenata o mogućim slučajevima diskriminacije, zlostavljanja ili seksualnoga zlostavljanja.

Jedinstvena sveučilišna studentska anketa za akademsku godinu 2016./2017. provedena je tijekom rujna, listopada i studenoga 2017. godine. U provedbi ankete sudjelovali su djelatnici Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja Sveučilišta, članovi studentskih službi i povjerenstava za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica te informatički tim Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek. Anketi su pristupili studenti svih godina sveučilišnih i stručnih studija sa 17 znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta u Osijeku, a evaluirali su predmete, nastavnike i suradnike u tekućoj akademskoj godini.

U anketi je sudjelovalo 10.965 studenata, što je 66,93 % od ukupno 16.383 studenata koji su mogli pristupiti anketi. Udio ispitnika koji su pristupili ispunjavanju ankete kreće se od 52,22 % (Poljoprivredni fakultet u Osijeku) do 76,4 % (Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu). Evaluirana su 1922 nastavnika i suradnika sa svih godina svih studijskih programa koji se izvode na Sveučilištu, a ukupno su studenti ispunili 207.784 anketa i time odgovorili na 1,454.488 pitanja. Dodatna pitanja o važnosti kolegija za buduću karijeru i redovitosti pohađanja nastave studenta ocijenjena su postotno i prikazana u statistikama na razini Sveučilišta i sastavnica te pojedinačno uz svakoga nastavnika/suradnika, bez utjecaja na njegovu prosječnu ocjenu. Studenti su nastavnike i suradnike ocjenjivali ocjenama od jedan (najlošija ocjena) do pet (najbolja ocjena). Postignuta prosječna ocjena na razini cijeloga Sveučilišta za nastavnike i suradnike iznosi 4,579.

Pitanja o oblicima diskriminacije

Ove je godine prvi put moguće usporediti i odgovore na pitanja vezana uz različite oblike diskriminacije. U anketi za akademsku godinu 2015./2016. ukupno su 242 studentice i studenta (2,38 % od ukupnoga broja studenata koji su pristupili anketi) osjetili diskriminaciju, 144 studentice i studenta (1,31 %) bili su žrtvom uznemiravanja, a 102 studentice i studenta (0,93 %) doživjeli su seksualno uznemiravanje. U anketi za akademsku godinu 2016./2017. ukupno je 235 studentica i studenata (2,18% od studenata koji su pristupili anketi) osjetilo diskriminaciju, 114 studentica i studenata (1,06%) bili su žrtvom uznemiravanja, a 75 studentica i studenata (0,7 %) doživjelo je seksualno uznemiravanje. Usporedno, navedene brojke u blagom su padu, posebice u pogledu seksualnoga uznemiravanja, što je pozitivna promjena.

I ovom anketom osječki studenti poručili su kako misle da nastavnici na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku rade dobro i kvalitetno, kako su korektni u ocjenjivanju, redovito održavaju nastavu, razumljivo i kvalificirano predaju te da su studentima dostupni i otvoreni za suradnju. Također, studenti se na Sveučilištu u velikoj mjeri osjećaju sigurni od uznemiravanja i diskriminacije.

Sanja LONČAR-VICKOVIĆ
Anketa je prvi put provedena 2006. godine

Jedinstvena je sveučilišna studentska anketa 2006. godine krenula u „papirnatom” obliku, od 2007. djelomice se provodi u elektroničkom obliku, a sada su priprema, provedba i obrada rezultata u potpunosti digitalizirane uz tehničku potporu tima Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek. Od rujna 2017. godine zaživjela je i mobilna aplikacija za pristupanje anketi.

Novost - korelacija ocjena nastavnika i studenata sveučilišta

Novost u statističkom prikazu ove je godine i mogućnost korelacije ocjena koje su studenti dodijelili određenom nastavniku u anketi s ocjenama koje je isti nastavnik studentima dodijelio na ispitu. Te korelacije nisu potvrdile popularnu predrasudu po kojoj su bolje studentske ocjene dobili „blaži”, manje kritični nastavnici koji predaju „lakše” predmete. Bez detaljne analize nije moguće donijeti utemeljene zaključke pa je te rezultate potrebno detaljnije opisati.

Možda ste propustili...

VELIK MEĐUNARODNI USPJEH AKADEMIJE I ODSJEKA ZA NOVU GLAZBU

U Beču predstavili tamburu kao solističko glazbalo

PRVA UVODNA AKTIVNOST EUROPSKE NOĆI ISTRAŽIVAČA 2019. NA SVEUČILIŠTU U OSIJEKU

Božićni bal lipicanaca u Državnoj ergeli Đakovo – u znaku tradicije

ZANIMLJIV KULTURNI I UMJETNIČKI DOGAĐAJ NA FILOZOFSKOM FAKULTETU OSIJEK

Postavljena izložba fotografija „Krakovske jaslice“

Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana