Učionica
ZAJEDNIČKA SJEDNICA SENATA I SVEUČILIŠNOGA SAVJETA

Pokrenut postupak za provedbu devet infrastrukturnih i razvojnih projekata Sveučilišta
Objavljeno 14. siječnja, 2018.

Na zajedničkoj sjednici Senata i Sveučilišnoga savjeta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj godini 2017./2018., održanoj 20. prosinca 2017. godine, doneseno je mnogo odluka, od kojih izdvajamo one najvažnije.

Senat je donio Odluku o izmjenama i dopunama studijskih programa poslijediplomskih interdisciplinarnih sveučilišnih studija Doktorske škole Sveučilišta u Osijeku (do 20 %): 1. Kulturologija, smjerovi: Kultura, umjetnost i književnost u europskom kontekstu, Informacija i komunikacija u kulturi, Menadžment u kulturi, umjetnosti i obrazovanju; 2. Europski studiji te 3. Komunikologija. Također, donesene su odluke o raspisivanju natječaja za upis pristupnika u akademskoj godini 2017./2018. na poslijediplomske interdisciplinarne sveučilišne studije Zaštita prirode i okoliša te Molekularne bioznanosti, kao i na poslijediplomski interdisciplinarni specijalistički studij Zaštita prirode i okoliša.

Nakon javne rasprave o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta u Osijeku, provedene od 17. studenoga do 2. prosinca 2017., u kojoj nije bilo ni jedne primjedbe, Senat je, uz prethodno pozitivno mišljenje Odbora za statutarna i pravna pitanja, donio Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta. One se odnose na ukidanje podružnica Sveučilišta, Centra za stručne studije i Centra za cjeloživotno učenje koji u proteklom četverogodišnjem razdoblju nisu osnovani niti su prihvaćeni elaborati o opravdanosti njihova osnivanja. Znanstveno-nastavne sastavnice Sveučilišta izvode stručne studije u skladu sa Zakonom i prema izdanoj dopusnici Ministarstva znanosti i obrazovanja, a programi cjeloživotnog učenja dostavljaju se u Ured za cjeloživotno učenje Sveučilišta i, prema utvrđenom postupku, razmatraju se na sjednicama Povjerenstva za programe cjeloživotnog učenja te potom dostavljaju Senatu na izdavanje suglasnosti. Ostale izmjene Statuta odnose se na poboljšanje teksta Statuta. Osim toga, Senat je izdao suglasnost na Statut Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek koji je usklađen sa Statutom Sveučilišta. Novim će Statutom Fakultet ustrojiti fakultetska tijela, izabrati dekana i prodekane te donijeti ustroj Fakulteta.

Senat je donio i odluku o raspodjeli doznačenog predujma po Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020., za projekt Znanstveni centar izvrsnosti za personaliziranu brigu o zdravlju, u iznosu od 11.112.811,01 kuna.

Nadalje, Senat je donio i odluke o pokretanje postupka za devet infrastrukturnih i razvojnih projekata Sveučilišta u Osijeku:

l 1. Znanstveno-istraživački centar elektrotehnike i računarstva - ZICER na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

l 2. Centar za inovacije i transfer tehnologija za održivu proizvodnju hrane i nutricionizam na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek

l 3. Izgradnja IRI infrastrukture za znanstvena postignuća u području kineziologije i športske medicine uz realizaciju korektivnih programa u cilju unaprjeđenja zdravlja i kvalitete života – IKS na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti

l 4. Sveučilišna knjižnica i multimedijski centar Osijek – SKIMCO

l 5. MEDIKOPOLIS – Znanstveno-istraživački centar Medicinskoga fakulteta Osijek

l 6. INCEDENDO – akademski centar pravne izvrsnosti na Pravnom fakultetu Osijek

l 7. Razvojno-istraživački BioPark za lovstvo, ribarstvo i pčelarstvo na Poljoprivrednom fakultetu Osijek

l 8. Znanstveno-istraživački centar za vinovu lozu i vino Mandićevac na Poljoprivrednom fakultetu Osijek

l 9. Centar za istraživanje, razvoj, inovacije i transfer tehnologija na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu

(Sveučilište u Osijeku)

Novi objekti za potrebe nastave triju sastavnica Sveučilišta

Senat je izdao suglasnosti prof. dr. sc. Loretani Farkaš, dekanici Filozofskog fakulteta Osijek, za pokretanje postupka kupnje nekretnine za potrebe Fakulteta te prof. dr. sc. Ivanu Samardžiću, dekanu Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu, za potpisivanje ugovora o kupoprodaji nekretnine na lokaciji Mile Budaka 1 u Slavonskom Brodu za potrebe nastave na Fakultetu. Uz to, Senat je utvrdio kako je Umjetničkoj akademiji u Osijeku, jedinoj umjetničko-nastavnoj sastavnici Sveučilišta, uz postojeće prostore kojima se koristi u sveučilišnom kampusu, potrebno osigurati dodatne odgovarajuće prostore za potrebe nastavne i umjetničke djelatnosti, posebice novoustrojenih studija iz kazališne umjetnosti. Stoga je donesena odluka o dodjeli dijela zgrade br. 18. u Ulici cara Hadrijana bb, u sveučilišnom kampusu, na korištenje Akademiji.

Rektor prof. dr. sc. Vlado Guberac na proslavi Dana Sveučilišta u Mostaru

Na zajedničkoj sjednici rektor prof. dr. sc. Vlado Guberac izvijestio je kako je 8. prosinca 2017. sudjelovao na proslavi Dana Sveučilišta u Mostaru. Proslava je održana u povodu obilježavanja 40. obljetnice Sveučilišta u Mostaru.

Možda ste propustili...

OKRUGLI STOL O STRATEGIJI RAZVOJA OBRAZOVANJA U PODRUČJU SOCIJALNOGA RADA (2019. – 2024.)

Kroničan nedostatak socijalnih radnika na ovome području

Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana
1

RAZGOVOR: ALICJA AURIGA, DOKTORANDICA S WEST POMERANIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN SZCZECIN (POLJSKA) NA MEĐUNARODNOJ RAZMJENI U OKVIRU ERASMUS+ PROGRAMA NA FAKULTETU AGROBIOTEHNIČKIH ZNANOSTI OSIJEK

Ljudi u Osijeku i na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti uvijek su spremni izići u susret

2

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA OSIJEK

Studenti atraktivni na tržištu rada najbolji su dokaz kvalitete studija na FERIT-u Osijek

3

VŠMTI

Studirajte na Visokoj školi Virovitica