Učionica
ODJEL ZA MATEMATIKU SVEUČILIŠTA U OSIJEKU

Idealno mjesto za stjecanje temeljnih znanja u matematici
Objavljeno 14. siječnja, 2018.

Vezani članci

OSNOVAN STATISTIČKI SEMINAR NA SVEUČILIŠNOM ODJELU ZA MATEMATIKU

Cilj: uspostavljanje stručne i znanstvene suradnje iz statistike

Odjel za matematiku Sveučilišta u Osijeku osnovan je 1. listopada 1999. godine kao prvi sveučilišni odjel u Republici Hrvatskoj. Od tada do danas postao je prepoznatljivo mjesto i u znanstveno-istraživačkom smislu, ali i po svojim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijskim programima.

Odjel trenutačno zapošljava dvadeset i četiri osobe u znanstveno-nastavnom zvanju te trinaest osoba na suradničkim radnim mjestima asistenta i poslijedoktoranda. Posebice treba istaknuti kako je većina doktorskih disertacija odjelnih nastavnika izrađena na inozemnim institucijama ili su ih izravno mentorirali istraživači s međunarodnih institucija, kao što su primjerice Max-Planck-Institut für Informatik Saabrücken Cardiff University; Max Planck Institute for Dynamics of Complex Technical Systems, Magdeburg; Die FernUniversität, Hagen i drugi.

Na Odjelu za matematiku trenutačno studira oko 500 studenata. Organizacija nastave preddiplomske razine strukturirana je u dvama preddiplomskim studijima: Sveučilišni preddiplomski studij matematike te Sveučilišni preddiplomski studij matematike i računarstva. Na diplomskoj razini izvodi se Sveučilišni diplomski studij matematike sa sljedećim smjerovima: Financijska matematika i statistika te Matematika i računarstvo. Na Odjelu se izvodi i Sveučilišni integrirani nastavnički studij matematike i informatike. Međutim, bitno je istaknuti kako od akademske godine 2017./2018. taj studij više ne upisuje polaznike, a od akademske godine 2020./2021. planira se pokretanje novoga Sveučilišnog diplomskog nastavničkog studija matematike i informatike.

Također, Odjel sudjeluje u organizaciji i izvođenju Zajedničkog sveučilišnog poslijediplomskog doktorskog studija matematike koji se provodi u suradnji sa Sveučilištem u Rijeci, Sveučilištem u Splitu i Sveučilištem u Zagrebu.

Znanost i istraživanja

Znanstvena istraživanja nastavnika Odjela, osim na matematiku, usmjerena su na njezine primjene, od kojih valja posebno istaknuti računalnu i podatkovnu znanost. Trenutačno je na Odjelu za matematiku aktivno osam znanstveno-istraživačkih projekata, od čega su četiri EU projekta, dva su projekta Hrvatske zaklade za znanost te dva projekta koja financira Sveučilište u Osijeku. Seminar za optimizaciju i primjene, Statistički seminar, Matematički kolokvij i Radni seminar središnja su mjesta na kojima se interno predstavljaju znanstveni rezultati nastavnika i gostiju Odjela. Pri tome valja posebno istaknuti Statistički seminar, pokrenut ove godine, koji okuplja oko 60 članova s gotovo svih sastavnica Sveučilišta.Uobičajena je mjera kompetencija nastavnika broj radova koji su indeksirani u relevantnim bazama. U Tablici 1. prikazani su brojevi znanstvenih radova nastavnika Odjela koji su indeksirani u bazi Web of Science (WOS) za razdoblje od 2013. do 2017. godine. Predmetne kategorije WOS-a grupirane su u tri skupine. Prva je skupina predmetna kategorija Matematika, druga skupina odnosi se na najuže primjene matematike, dok su u trećoj skupini sve ostale predmetne kategorije. Važno je istaknuti kako je oko 50 % radova pridruženo prvomu (Q1) ili drugomu (Q2) kvartilu odgovarajućih predmetnih kategorija.

Odjel u okruženju

Odjel za matematiku pojačao je svoje kontakte s privredom i školama u svrhu približavanja svojih nastavnih programa stvarnim potrebama realnoga sektora kao i u svrhu približavanja studenata Odjela tvrtkama iz okruženja. Organizira se obavljanje stručne prakse studenata Odjela u prostorima tvrtki i škola, izrada diplomskih ili završnih radova u suradnji s tvrtkama, dodatna edukacija studenata koju provode stručnjaci iz realnog sektora, sudjelovanje stručnjaka Odjela u rješavanju realnih problema nastalih iz stvarnih potreba tvrtki kao i održavanje tematskih predavanja stručnjaka realnog sektora. Također, Odjel sudjeluje u organizaciji širokoga spektra društvenih aktivnosti usmjerenih prema popularizaciji matematike, računarstva i znanosti općenito, primjerice Večeri matematike, Zimske matematičke škole, Matematičke pripreme, Zimske škole informatike, Ljetne škola informatike – CodeClub i drugima.

Kristian SABO
Zapošljavanje s diplomom Odjela za matematiku

Odjel za matematiku od samih početaka ističe se po visokoj zapošljivosti diplomiranih studenata. Sukladno preporukama za obrazovnu upisnu politiku, koje svake godine daje Hrvatski zavod za zapošljavanje, studij matematike i njezinih primjena, od kojih je najvažnija računalna znanost, u gotovo svim županijama na popisu je deficitarnih zanimanja. Broj nezaposlenih osoba s diplomom Odjela za matematiku gotovo je zanemariv kao i vrijeme koje protekne od trenutka diplomiranja do zaposlenja.

Osim zapošljivosti, bitna je sastavnica pri izboru studijskoga programa među studentima i perspektiva kako će osoba biti i dobro plaćena za svoj posao. Prema nedavnoj studiji kalifornijskog sveučilišta („The Increasing Complementarity Between Cognitive and Social Skills”, Catherine Weinberger, University of California, Santa Barbara, „The Review of Economics and Statistics”, 2014.), osobe koje posjeduju jake temeljne matematičke i socijalne vještine mnogo bolje zarađuju od osoba koje imaju ili samo jednu ili ni jednu od tih dviju vještina. Stoga se očekuje kako će upravo taj profil stručnjaka u sljedećih tridesetak godina biti i najviše plaćen. Upravo iz tih razloga, a unatoč svojoj iznimnoj zahtjevnosti, studijski programi Odjela za matematiku vrlo su atraktivni srednjoškolcima.

Izdanja Odjela

Odjel za matematiku izdaje vlastiti međunarodni znanstveni časopis Mathematical Communications koji je od početka citiran u relevantnim međunarodnim bazama, a od 2007. godine u bazi Web of Science te od 2001. godine u Mathematical Review cover to cover. Također, Odjel je suizdavač međunarodnog znanstvenog časopisa Croatian Operational Research Review. Časopis je Osječki matematički list stručno-metodički časopis Odjela namijenjen učenicima i nastavnicima u srednjim i osnovnim školama te studentima Sveučilišta u Osijeku. Odjel za matematiku jedinstven je po tome što su svi sveučilišni udžbenici i priručnici, kojima je izdavač Odjel, u potpunosti javno dostupni u *.pdf formatu na mrežnoj stranici Odjela – podstranica Odjel/Naša izdanja. Time svi studenti i zainteresirani čitatelji pod jednakim uvjetima dobivaju mogućnost pristupa izdanjima, čime se daje doprinos i potpora konceptu otvorenog pristupa u znanosti i obrazovanju koji od 2012. godine promiče Europska komisija kao središnju strategiju u cilju poboljšanja protoka znanja i inovacija.

Možda ste propustili...
Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana