Učionica

Filip Anić nagrađen za najbolji diplomski rad iz područja građevinarstva u 2016. godini
Objavljeno 14. siječnja, 2018.

U okviru Hrvatskoga graditeljskoga foruma, održanog 30. studenoga i 1. prosinca 2017. u Zagrebu, svečano su dodijeljene nagrade za najbolji diplomski rad kojim je stečen akademski stupanj magistar inženjer građevinarstva i za najbolji doktorski rad kojim je stečen akademski stupanj doktora znanosti iz područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja građevinarstvo.

Hrvatski savez građevinskih inženjera dodjeljuje te nagrade u cilju promicanja obrazovanja iz područja građevinarstva te upućivanja na njegovu važnost u društvu. Nagrada za najbolji diplomski rad u 2016. dodijeljena je Filipu Aniću, mag. ing. aedif., s Građevinskoga fakulteta Osijek. Rad pod naslovom „Proračun uokvirenog ziđa pri opterećenju u i okomito na svoju ravninu” izrađen je pod mentorstvom doc. dr. sc. Davorina Penave s Građevinskoga fakulteta Osijek te komentorstvom prof. dr. sc. Christopha Butenwega s Tehničkoga sveučilišta Rajne-Vestfalije u Aachenu (Njemačka). U okviru diplomskoga rada izrađen je proračunski mikromodel i proveden je proračun odziva konstrukcijskoga sustava okvir-ziđe (uokvireno ziđe) pri seizmičkom djelovanju u svojoj ravnini i okomito na svoju ravninu u cilju iznalaženja najbitnijih svojstava gradiva koji utječu na odziv sustava, a u svrhu sigurnije i pouzdanije procjene ponašanja postojećih i novih konstrukcija. Diplomski rad izrađen je u okviru jednogodišnjega internoga projekta Sveučilišta u Osijeku „Mikromodel građevne nosive konstrukcije od uokvirenog ziđa za simulaciju djelovanja potresa“ te upotpunjuje istraživački projekt „FRAme-MAsonry Composites for Modelling and Standardization” Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ) čiji je nositelj bio prof. dr. sc. Vladimir Sigmund (1956. – 2016.).

Davorin PENAVA
Možda ste propustili...