Ekonomija
VIŠAK PRIHODA

U strukturi strateških robnih zaliha najveću vrijednost ima pšenica
Objavljeno 4. siječnja, 2018.

Ravnateljstvo za robne zalihe tijekom 2016. ostvarilo je prihode i primitke u ukupnom iznosu od 115,8 milijuna kuna, prihodi od prodaje strateških robnih zaliha iznosili su 8,4 milijuna kuna, a prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 107,4 milijuna, navodi se u Izvješću o stanju i upravljanju robnim zalihama koje je upućeno u saborsku proceduru.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 114,1 milijun, što je 9,48 posto manje u odnosu prema 2015. godini. Rashodi poslovanja su 23 milijuna i manji su 29,04 posto u odnosu prema prethodnoj godini. Do smanjenja rashoda, kako se ističe u Izvješću, došlo je zbog prestanka intervencije na poplavljenim područjima te smanjenja intervencija vezanih uz dolazak migranata u Hrvatsku. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 91 milijun kuna, od čega su rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni u iznosu od 283.353 kuna, a rashodi za nabavu strateških zaliha u iznosu od 90,8 milijuna kuna, što je 0,93 posto manje u odnosu prema prethodnoj godini. Tekuće donacije u naravi odnose se na danu humanitarnu pomoć na temelju odluke vlade isporukom roba iz strateških robnih zaliha Caritasu Zagrebačke nadbiskupije, te isporuka roba Hrvatskom Crvenom križu za potrebe migranata. U izvještajnom je razdoblju Ravnateljstvo za robne zalihe ostvarilo višak prihoda u odnosu prema rashodima u iznosu od 1,7 milijuna kuna koji s prenesenim viškom prihoda i primitaka iz prijašnjih godina u iznosu od 3,5 milijuna kuna čini višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju i iznosi 5,3 milijuna kuna. Posljednjim danom 2016. godine ukupna potraživanja iznosila su 449,4 milijuna kuna te su 0,82 posto veća u odnosu prema prethodnoj godini, a riječ je o uglavnom o potraživanjima koja su nastala do 2004. godine, za koja su poduzete sve pravne radnje te su pokrenuti kazneni postupci za odgovorne osobe. Ukupne obveze posljednjeg dana 2016. iznosile su 214,9 milijuna kuna te su bile 0,12 posto manje u odnosu prema godini prije. Najveću obvezu čini obveza za kreditna sredstva doznačena za otkup pšenice u 2004. godini u iznosu od 213,2 milijuna kuna. Obveze prema dobavljačima za zakupnine i najamnine, ostale tekuće obveze, i obveze za ostale materijalne rashode iznose 1,5 milijuna kuna i odnose se na račune za prosinac 2016. godine, čije je dospijeće plaćanja u siječnju 2017. Ukupna vrijednost roba robnih zaliha posljednjeg dana prosinca 2016. iznosila je 467,2 milijuna kuna, što je 21,59 posto više nego u 2015. Do povećanja je došlo zbog nabave robe koja je utrošena u 2014. i 2015. godini na poplavljenim područjima te robe za potrebe migranata i nabave sukladno Godišnjem programu. U izvješću se napominje kako se od sredine rujna 2015., zbog povećanog dolaska migranata u RH, pokazala potreba interveniranja strateškim robnim zalihama u svrhu njihova zbrinjavanja, a ta se intervencija nastavila i u 2016. Kada je riječ o nabavi robe, tijekom izvještajnog razdoblja izvršena je nabava strateških robnih zaliha u vrijednosti od 90,8 milijuna kuna. Postupkom javne nabave te postupkom bagatelne nabave izvršena je nabava robe u vrijednosti od 90,2 milijuna kuna, dok se ostatak odnosi na plaćene trošarine, troškove tehničkog pregleda i dodatne opreme za čamce za spašavanje. U strukturi strateških robnih zaliha najveću vrijednost čini pšenica - 19 posto, eurodizel gorivo - 17 posto, višenamjenske cisterne, šatori i juneće meso po 6 posto, ulje za loženje - 5 posto, a slijede motorni benzin, mesne konzerve, cjelodnevni suhi obrok, šećer, riblje konzerve, kukuruz, mlazno gorivo, kontejneri te mlijeko u prahu. Hina

115,8

milijuna kuna ostvarilo je prihoda i primitaka Ravnateljstvo za robne zalihe tijekom 2016. godine

8,4

milijuna kuna ostvareno je prihoda od prodaje strateških robnih zaliha

107,4

milijuna kuna ostvareno je prihoda od poslovanja

Možda ste propustili...

U RH OSTVARILI VIŠE OD DVIJE MILIJARDE KUNA PROMETA

U dm-u prosječna netoplaća viša od 9300 kn

NA OVOM IZBORU 20 KANDIDATKINJA

Bira se 19. najuzornija hrvatska seoska žena

NA 68. MJESTU MEĐU 140 GOSPODARSTAVA

Hrvatska napredovala na listi konkurentnosti

Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana
1

IZBORNA SKUPŠTINA

Dalibor Kezele na čelu Udruge prehrambene industrije

2

NA OVOM IZBORU 20 KANDIDATKINJA

Bira se 19. najuzornija hrvatska seoska žena

3

NA 68. MJESTU MEĐU 140 GOSPODARSTAVA

Hrvatska napredovala na listi konkurentnosti