Tehno
BEČ POČEO MAPIRANJE PROJEKATA EKONOMIJE DIJELJENJA

Interaktivna mapa grada sjedinjuje sve aktivnosti
Objavljeno 29. prosinca, 2017.

Vođen idejom “od ekonomije dijeljenja do fer ekonomije” Beč je, u suradnji s bečkim Tehničkim sveučilištem, razradio zajedničku platformu, tj. interaktivnu mapu grada čiji je cilj sjediniti sve aktivnosti ekonomije dijeljenja na jednome mjestu.

Svaki pojedinac u mapu može unijeti podatke o svojoj inicijativi, počevši od zajedničkih vrtova do crowdfundinga, ali i otkriti nove, interesantne projekte ekonomije dijeljenja u svoj blizini. Neki od najpoznatijih projekta u Beču do sada su sustav javnih bicikala, privatni car sharing i food sharing. Bečka gradska uprava za zadatak si je uzela upravo promicanje ekonomije dijeljenja, jer vjeruje da će kao poslovni model donijeti više socijalne odgovornosti i pridonijeti očuvanju resursa.M.R.