Osijek
GRAĐEVINSKI FAKULTET OSIJEK

Promovirani specijalisti, magistri i prvostupnici
Objavljeno 6. prosinca, 2017.

Na Građevinskom fakultetu u subotu, 2. prosinca, promovirani su sveučilišni prvostupnici inženjeri građevinarstva, stručni specijalisti inženjeri građevinarstva za vođenje građenja, nadzor i održavanje građevina, stručni prvostupnici inženjeri građevinarstva, sveučilišna specijalistica upravljanja građevinskim projektima, sveučilišni specijalisti zaštite okoliša u građevinarstvu i magistri inženjeri građevinarstva. Diplome su im uručili članovi promotorske komisije: izv. prof. dr.sc. Damir Varevac, dekan, izv. prof. dr. sc. Mirjana Bošnjak-Klečina, prodekanica za nastavu i studente i doc. dr. sc. Ivana Miličević, prodekanica za znanost i poslijediplomske studije.

Sveučilišni prvostupnici inženjeri građevinarstva: Josip Aladrović, Luka Andričević, Matko Baloković, Denis Berbić, Bojan Biserčić, Tena Bošnjaković, Marko Čaklovac, Nevena Ćoralić, Robert Degiacinto, Marko Dujmović, Nikolina Dunđer, Mario Filipović, Tamara Horvat, Tena Ilijov, Domagoj Jurić, Ivan Kanski, Alen Kedveš, Amadej Korbar, Ivan Kovačević, Josip Krip, Ivana Leko, Ivan Leninger, Katarina Ljubas, Matea Malenjak, Martin Marić, Tatjana Marić, Matej Marković, Antonia Matijević, Marija Mikulić, Branimir Milovanović, Mile Naletilić, Andrea Novak, Aleksandar Novaković, Petra Olić, Stjepan Oreški, Ana Pavičić, Lovro Pavin, Marin Pavin, Igor Pokos, Filip Pranjić, Ivan Zvonimir Prša, Ivan Radetić, Dorian Radmilović, Patricija Ravlić, Filip Rogač, Luka Rohaček, Antun Romić, Stjepan Šimunović, Stjepan Širić, Ana Škarica, Darko Šolić, Marko Šoštarko, Mirela Trajanovski, Dino Vranješ, Ana Vučica, Ivana Vučković, Josipa Vukovski, Alena Zebić, Lucija Zovkić, Luka Zrna, Matija Zvonarić.

Stručni specijalisti inženjeri građevinarstva za vođenje građenja, nadzor i održavanje građevina: Igor Buntić, Krunoslav Celić, Boris Čiča, Ivan Damjanović, Sonja Danek, Ivan Došlić, Ivica Đorđević, Danijel Jurković, Sanja Kovač, Igor Krišto, Davor Lovrić-Jovanović, Nikolina Samardžić, Denis Urbanek, Ivona Vareševac, Marija Vidaković, Adela Vištica, Ilija Vucić.

Stručni prvostupnici inženjeri građevinarstva:Tvrtko Birčić, Pavao Bošnjak, Marko Čukić, Katarina Galista, Marijan Haban, Marko Ilić, Lea Jakovljević, Nikolina Komesarović, Elizabeta Kovač, Tomislav Kujundžija, Stjepan Legčević, Ivan Lešić, Ivica Lovrenović, Katarina Majdančić, Antonio Martić, Marija Mendeš, Antonio Mihalj, Marijan Mikec, Ivan Nikolić, Nataša Noković, Ines Pačarek, Mila Patković, Tomislav Pranjić, Renato Rudež, Tomislav Šandor, Klara Šostarec, Domagoj Vuleta, Dubravko Žuvan.

Sveučilišna specijalistica upravljanja građevinskim projektima: Jelena Piegel Vidaković.

Sveučilišni specijalisti zaštite okoliša u građevinarstvu:

Marko Blagus, Igor Dundović.

Magistri inženjeri građevinarstva: Petar Adamović, Ante Babić, Aron Babić, Ivan Barišić, Mateja Cuvaj, Andrej Cvijanović, Pavo Ćutunić, Stjepan Đurinović, Ivan Fogadić, Luka Golub, Boris Grahovac, Marko Grljušić, Antonia Horvat, Saša Horvat, Marija Janeš, Petar Jeger, Sara Klibert Pavić, Ilijana Kljajić, Marija Kljajić, Marko Komšo, Josip Korajac, Barbara Krešo, Davor Krznarić, Luka Lekšan, Ivan Lubina, Marijan Lukačić, Igor Marić, Stipo Marić, Mladen Markotić, Juraj Martinović, Mihael Pavlović, Robert Perić, Mario Petrović, Maja Pokos, Gabrijela Poljak, Matej Potočki, Dario Preglej, Ivan Ramljak, Kornelija Ravlić, Kristina Reiter, Iva Sesar, Ana Spajić, Marko Srdanović, Filip Šimić, Ivan Šimić, Josip-Eugen Tomić, Tomislav Tot, Martina Valentić, Nikola Vidović, Valentina Vilk, Mato Vincetić, Krešimir Vlasac, Filip Vrbanić, Dragana Zekić, Tomislav Zelenika. I.K.

Možda ste propustili...