Novosti
IZMJENE ZAKONA U JAVNOJ RASPRAVI

Državnom odvjetniku najviše dva mandata
Objavljeno 3. prosinca, 2017.

Nacrtom prijedloga zakona o državnom odvjetništvu, o kojem je na stranici esavjetovanja.gov.hr otvorena javna rasprava, predlaže se definiranje jasnih kriterija i postupka imenovanja glavnog državnog odvjetnika, koji bi tu dužnost mogao obavljati u najviše dva mandata.

Izmjenama se predlaže razrada postupka imenovanja glavnog državnog odvjetnika tako da Državnoodvjetničko vijeće upućuje javni poziv zainteresiranim kandidatima, koji su dužni priložiti program i životopis. Primljene kandidature prosljeđuju se Vladi, koja daje prethodno mišljenje. Pritom se, u skladu s preporukama središnjeg europskog antikorupcijskog tijela GRECO-a, predlaže ograničenje od najviše dva mandata. S obzirom na to da dosad nisu postojali jasni kriteriji za imenovanje glavnog državnog odvjetnika, kojem broj mandata nije bio ograničen, to je od GRECO-a ocijenjeno kao slabost zakonodavnog okvira, navodi predlagatelj.

Pravne praznine

Izmijenjenim zakonom također se želi cjelovitije urediti postupanja građansko-upravnih odjela državnih odvjetništava jer njihov rad dosad nije bio razrađen zakonskim odredbama. Osim toga, njegov je rad otežavalo i postojanje određenih pravnih praznina koje proizlaze iz Zakona o parničnom postupku u odnosu na postupanje državnog odvjetništva. Stoga se, zbog važnosti tog odjela za zaštitu imovinskih prava i interesa Hrvatske, predlaže cjelovito uređenje njegova rada.

Zakonodavac izmjenama želi osigurati i bolje upravljanje državnim odvjetništvima, koje je dosad bilo povjereno državnim odvjetnicima i tajnicima državnih odvjetništava. Predloženim promjenama predviđa se uvođenje funkcije ravnatelja državnoodvjetničke uprave s ciljem njihove afirmacije kao menadžera državnih odvjetništava. Predlagatelj zakona smatra da je za bolje upravljanje državnim odvjetništvima bitno da se njihov rad prati sukladno s prihvaćenim pokazateljima koji su razvijeni na razini Vijeća Europe (CEPEJ – Komisije za efikasnost pravosuđa), a iz kojih se mogu pratiti trendovi u pravosuđu. U tom pogledu, smatra zakonodavac, ključno je da se godišnje izvješće glavnog državnog odvjetnika strukturira na način kako to metodološki zahtijevaju moderni načini praćenja rada u pravosuđu. Predlaže se stoga preciznije definiranje sadržaja godišnjeg izvješća o radu glavnog državnog odvjetnika Saboru te organizaciji i uvjetima za rad državnog odvjetništva, primjenom pokazatelja Komisije za učinkovitost pravosuđa Vijeća Europe.

Zakonom je predviđeno i institucionalno jačanje državnih odvjetništava uspostavljanjem odjela za praćenje pravne stečevine EU, presuda Suda EU i presuda Suda za ljudska prava, s obzirom na to da su uočene slabosti u poznavanju propisa EU, te presuda Europskog suda za ljudska prava koje se očituju u primjeni tih propisa u radu pravosudnih tijela. Ti odjeli bi se uspostavili u svim županijskim državnim odvjetništvima te Državnom odvjetništvu RH radi pružanja pomoći državnim odvjetnicima i zamjenicima u ispravnoj primjeni propisa EU te utvrđenih standarda zaštite ljudskih prava kroz judikaturu Europskog suda za ljudska prava.

Izmjene ocjenjivanja

S ciljem jačanja odgovornosti, predložene su izmjene načina ocjenjivanja državnih odvjetnika i zamjenika, podizanje transparentnosti u poštovanju Etičkog kodeksa te jačanje i redefiniranje uloge pravosudne inspekcije. Pritom su uvedeni jasni kriteriji za ocjenjivanje, poput kvalitete, kvantitete i urednosti obnašanja državnoodvjetničke dužnosti, što se smatra ključnim za uvođenje objektivnijih mjerila za napredovanje u sustavu državnog odvjetništva.

Na internetskoj stranici esavjetovanja objavljen je i Nacrt prijedloga zakona o Državnoodvjetničkom vijeću (DOV), kojim se želi dati veća kvaliteta i ravnomjernija teritorijalna zastupljenost u DOV-u. U postojećem sastavu DOV-a, koji od 11 članova čini 7 zamjenika državnih odvjetnika, sudjeluju dva zamjenika glavnog državnog odvjetnika, dva zamjenika županijskih državnih odvjetnika i tri zamjenika općinskih državnih odvjetnika. Zakonodavac je uočio da takav sastav u praksi redovno daje prednost u izboru članova DOV-a većim državnim odvjetništvima poput onih u Zagrebu i Splitu, što dovodi do koncentracije članova DOV-a iz dva najveća grada na štetu svih ostalih pravosudnih područja. H

JAČANJE NEOVISNOSTI ODVJETNIŠTVA

Radi jačanja neovisnosti državnog odvjetništva predlaže se izostavljanje ovlasti ministra pravosuđa za davanje mišljenja o kandidatima za državne odvjetnike. Također, radi boljeg upravljanja državnim odvjetništvima predlaže se ograničenje mandata državnih odvjetnika na najviše dva puta, kako bi se što većem krugu zamjenika otvorila mogućnost za kandidiranje na dužnost državnog odvjetnika.

Možda ste propustili...

IGRALIŠTE ZA NOGOMET, RUKOMET I KOŠARKU

Sisački Romi dobili sportsko igralište

Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana
1

NOVE OPTUŽNICE I IZVJEŠĆE O POSTUPCIMA ZA RATNE ZLOČINE

Zlostavljali i ubili 99 civila i hrvatskih branitelja, sada žive u Novom Sadu

2

PROIZVOĐAČI O PESTICIDIMA U VOĆU I POVRĆU

Izbjegavajte hranu savršena izgleda, to je "čista kemija"

3

INSTITUT ZA MIGRACIJE I NARODNOSTI

Unatoč iseljavanju, bilježe se i pozitivne migracije