Regija
DONIJELI NOVE MJERE CIVILNE ZAŠTITE

Marjanac, Iskrica i Babina voda prijete Feričancima i Gazijama
Objavljeno 4. prosinca, 2017.

FERIČANCI

Na sjednici Općinskog vijeća Feričanci donesene su Mjere civilne zaštite u nepovoljnim vremenskim uvjetima za iduću godinu. Riječ je o temeljenom strateškom dokumentu na kojem se temelji zaštita u velikim nepogodama i katastrofom. U njemu su definirane ugroze kojima je podložno područje Općine Feričanci s jasno definiranim načinom organizacije zaštite i potrebnim snagama zaštite i spašavanja. Mjere su određene na temelju analize i procjene rizika i opasnosti od nepovoljnih vremenskih uvjeta, a kojima je utvrđeno da je Općina Feričanci najviše ugrožena od poplava, iako je podložna i požarima otvorenog prostora, sušama, olujnom nevremenu i tuči, pijavicama i klizištima.

Poplavom je najugroženiji dio u području pod Krndijom i Papukom, jer se vode iz bujičnih vodotoka ne mogu odvesti vodotokom nizinskim dijelom. Uzročnici poplava pri pojavi jakih kiša su potoci Iskrica, Marjanac, Babina voda te ribnjak Švajcerija. Sukladno Procjeni ugroženosti naselja i infrastrukture na vodotocima utvrđeno je da je zaštićenost dobra, ali ne i dobra za najgori slučaj bujičnih voda iz ova tri potoka koji poplavljuju i ugrožavaju naselja Feričanci i Gazije. Potok Marjanac ugrožava željezničku prugu, a potok Iskrica s pritokom Gernjašnica učestalo plavi pojedinačne kuće te manje poljoprivredne površine u Feričancima. Potok Babina voda plavi nekoliko okućnica, obradivih polja i lokalne ceste u Gazijama, Vijećnik Mirko Jurčević napomenuo je da su na udaru bujičnih voda u Gazijama i nekoliko kuća te društveni dom.

- Dobro sam upoznat kroz proteklih osam godina zahvaljujući poslovima koordiniranja različitim ekipama na zaštiti. U Gazijama je evidentno da bujice zbog topljenja snijega na obroncima Krndije i velike količine oborina ne ugrožavaju samo okućnice i ceste, nego i kuće te nanose štete - rekao je Jurčević.

U dokumentu se posebno napominje da, s obzirom na periodično javljanje ugroza bujičnim vodama iz ova tri potoka, učestalo postoje potencijali manjih ugroza koja imaju obilježja velikih nesreća. Sukladno Mjerama civilne zaštite predviđeno je da DVD-ovi, postrojba Civilne zaštite, koncesionar za komunalne poslove FEŠK te mještani ugroženih Feričanaca i Gazija budu u stanju pripravnosti.

Nositelj sustava obrane od poplave su Hrvatske vode, dok je na Općini Feričanci da definira (na temelju procjene Hrvatskih voda) da su naselja ograničeno sigurna glede plavljenja, da planira djelomičnu evakuaciju stanovništva i da pruža pomoć u održavanju nasipa. U aktivnostima obrane od poplave, uz Snage civilne zaštite u Općini Feričanci, u slučaju većih nesreća katasrofalnih razmjera angažirat će se i potrebne snage CZ Osječko-baranjske županije, HGSS Stanica Orahovica i Osijek, ribolovne udruge, zdravstveni timovi županije, Crveni križ Našice, ali i stanovništvo ugroženog područja.S.Fridl

Mjere su određene na temelju analize i procjene rizika i opasnosti od nepovoljnih vremenskih uvjeta

Možda ste propustili...
Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana