Čestitamo roditeljima
17. 11. 2017

Lucija Jurić, Borna Čančar, Bruna Čalošević
Objavljeno 17. studenog, 2017.

Lucija Jurić (3200/49), kći Kristine i Nikice

Borna Čančar (3620/50), sin Branislave i Stjepana

Bruna Čalošević (4080/53), kći Ane i Milana