Osijek
PROJEKT “U ČEM' JE PROBLEM?”

Mlade više uključiti u kreiranje politika koje se odnose na njih
Objavljeno 13. studenog, 2017.

Tijekom vikenda u prostorijama Upravnog odjela za gospodarstvo i regionalni razvoj Osječko-baranjske županije u Osijeku, gdje su domaćini bili Damir Lajoš, Marija Koški iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Osijek, Zdenka Radić iz Info centra za mlade Osijek, Jelena Ivarsson, Marko Perković, Alen Gelo i Dino Alpeza održan je posljednji međužupanijski sastanak projekta “U čem' je problem?”, s partnerima iz Vukovarsko-srijemske i Sisačko-moslavačke županije. Razgovaralo se o odrađenim aktivnostima, predstavljene su metode rada radnih skupina, razmijenjena su iskustva te popisane glavne sličnosti i različitosti problema mladih među županijama.

Navedene su tri županije odabrane zbog visoke stope nezaposlenosti mladih. Vrijednost projekta iznosi 10.920 eura, provodi se od 1. veljače 2017. do 31. siječnja 2018., nositelj je Hrvatski zavod za zapošljavanje - Područni ured Sisak. Projekt je financiran sredstvima Europske unije, a odboren u sklopu ERASMUS+. Projekt je proizišao iz potrebe veće uključenosti mladih u društvo, odnosno u proces donošenja odluka i kreiranja politika za mlade. Opći je cilj projekta poticanje aktivnog sudjelovanja mladih ljudi u demokratskom životu i na tržištu rada, dok su specifični ciljevi projekta povećati znanja i vještine mladih relevantne za procese razvoja politika za mlade te poticati dijalog između mladih i donositelja odluka, odnosno tvoraca politika u području mladih i rada s mladima.

U sve tri županije mladi ističu problem u području zapošljavanja, obrazovanja i aktivnog sudjelovanja mladih u društvu, a više o problemima i prioritetima mladih koje su identificirali zajedničkim radom mladi i donositelji odluka moći će se pročitati u dokumentu “Analiza prioriteta razvoja politika za mlade”, koji je trenutačno u izradi, a bit će dostupan od prosinca na web-stranicama i društvenim mrežama nositelja projekta te partnera. Slijede još aktivnosti širenja rezultata projekta, odnosno upoznavanje javnosti, drugih organizacija i mladih s Analizom prioriteta razvoja politika za mlade kako bi se utjecalo na povećanje svijesti društva o problemima mladih te potaknula izrada programa za mlade u skladu s potrebama mladih koje su oni sami prepoznali i istaknuli tijekom projekta “U čem' je problem”.

Nakon službenog dijela sudionici su posjetili Tvrđu i Muzej Slavonije. J.P.