Učionica

Smotra Sveučilišta 8. i 9. prosinca na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku
Objavljeno 12. studenog, 2017.

Na 1. sjednici Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj godini 2017./2018., održanoj 11. listopada 2017., odlučeno je kako će se tradicionalna 21. Smotra Sveučilišta u Osijeku održati 8. i 9. prosinca na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku.

Svrha održavanja Smotre je predstavljanje sveučilišnih i stručnih studija te upoznavanje budućih studenata s ustrojem studija, uvjetima upisa i poslovima za koje ih pojedini studiji osposobljavaju. Na Smotri će sudjelovati znanstveno-nastavne/umjetničke sastavnice u sastavu Sveučilišta u Osijeku, koje će na svojim izložbenim prostorima predstaviti promidžbene materijale te upoznati maturante odnosno buduće studente sa studijima, uvjetima upisa, studijskim programima, poslovima za koje ih ti studiji osposobljavaju te opremljenosti znanstveno-nastavnih sastavnica i sveučilišnih ustanova. Na Smotri će se predstaviti Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, Studentski centar u Osijeku i Slavonskom Brodu, kao i sveučilišne ustanove čija djelatnost osigurava potreban standard visokog obrazovanja, Studentski zbor i Studentske udruge i Hrvatski zavod za zapošljavanje –Područna služba Osijek. Poziv za sudjelovanje na 21. Smotri upućen je svim maturantima, ravnateljima srednjih škola te svim pročelnicima županijskih i gradskih ureda za društvene djelatnosti na području istočne Hrvatske.

(Zdenka Barišić)

Likovno rješenje plakata i naslovne stranice Vodiča

Senat je donio i Odluku o raspisivanju Natječaja za izradu likovnog rješenja plakata 21. Smotre Sveučilišta u Osijeku te naslovne stranice Vodiča za buduće studente za akademsku godinu 2018./2019. Najbolje idejno rješenje nagrađuje se novčanom nagradom u iznosu od 3000 kuna, druga nagrada iznosi 2000 kuna, a treća 1000 kuna.

Možda ste propustili...