Učionica
2. SJEDNICA SENATA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU U AKADEMSKOJ 2017./2018. GODINI

Izv. prof. art. Robert Raponja novi prorektor Sveučilišta u Osijeku
Objavljeno 12. studenog, 2017.

Na 2. sjednici Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj godini 2017./2018., održanoj 25. listopada 2017., izv. prof. art. Robert Raponja imenovan je prorektorom Sveučilišta za umjetnost, kulturu i međuinstitucijsku suradnju.

Izv. prof. dr. sc. Robert Raponja do sada je bio na položaju prodekana za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju na Umjetničkoj akademiji u Osijeku, ima zavidnu umjetničku djelatnost i istovremeno je sveučilišni nastavnik glume na Odsjeku za kazališnu umjetnost na Akademiji. Donesena je i Izmjena i dopuna Odluke o imenovanju prorektora za strategiju razvoja i prostorno planiranje od 29. rujna 2017. Tada je prof. dr. sc. Drago Šubarić, redoviti profesor u trajnom zvanju Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, imenovan prorektorom za strategiju razvoja i prostorano planiranje. Izmjena Odluke je usklađivanje s Izmjenom i dopunom Statuta koje je Senat donio na sjednici 11. listopada 2017., a kojima je promijenjeno područje djelatnosti imenovanog prorektora i glasi: ''prorektor za strategiju razvoja i financije".

(Zdenka Barišić)

Prof. dr. sc. Jurislav Babić novi dekan PTF-a Osijek

Na istoj sjednici Senat je potvrdio izbor prof. dr. sc. Jurislava Babića, redovitog profesora, za dekana Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek. Njegov mandat traje do 30. rujna 2021.

Misa za početak akademske godine

U konkatedralnoj crkvi svetog Petra i Pavla u Osijeku akademska zajednica Sveučilišta u Osijeku slavila je 15. listopada 2017. u 11.30 svečanu misu zaziva Duha Svetoga. Ona je održana u povodu početka nove akademske godine, 2017./2018.

Možda ste propustili...