Učionica
PRVA SJEDNICA REKTORSKOG ZBORA RH NA SVEUČILIŠTU U OSIJEKU

Javna sveučilišta u RH i Sveučilište u Mostaru zajednički će izvoditi studije
Objavljeno 12. studenog, 2017.

D ana 23. listopada 2017. održana je 1. sjednica Rektorskog zbora RH na Sveučilištu u Osijeku, pod predsjedanjem prof. dr. sc. Vlade Guberca, predsjednika Rektorskog zbora.

Tom prilikom Rektorski zbor prihvatio je Sporazum o zajedničkom izvođenju studija javnih sveučilišta u Republici Hrvatskoj te Sveučilišta u Mostaru. Navedenim Sporazumom uspostavlja se zajednička suradnja između javnih sveučilišta u Republici Hrvatskoj i Sveučilišta u Mostaru u zajedničkom izvođenju studija.

Polazište za uspostavljanje suradnje na ovom planu temelji se na Strategiji znanosti, obrazovanja i tehnologije Republike Hrvatske u poglavlju "Visoko obrazovanje" na cilju 2.6.: "osnažiti institucijsko umrežavanje u cilju učinkovitijeg korištenja kadrovskih i materijalnih resursa te provedbi mjere 2.6.2. Uspostaviti poticajne mehanizme za suradnju i umrežavanje visokih učilišta u izvođenju zajedničkih studijskih programa i/ili njihovih pojedinih dijelova za čiju je provedbu nadležan Rektorski zbor, kao jedno od nadležnih nacionalnih tijela u sustavu znanosti i visokog obrazovanja".

Ova suradnja između javnih sveučilišta u RH te Sveučilišta u Mostaru u zajedničkom izvođenju studija omogućava provedbu bolonjskog procesa u kojoj se ostvaruje mobilnost nastavnika u hrvatskom sveučilišnom sustavu; potiče suradnju između institucija visokog obrazovanja te okuplja nastavni potencijal u hrvatskom sveučilišnom sustavu. To pridonosi povećanju kvalitete nastave te smanjenju broja studijskih programa u hrvatskom sveučilišnom sustavu i istovremeno se potiče umrežavanje visokih učilišta; pridonosi policentričnom razvoju visokog obrazovanja u RH, a posebice u obrazovanju pojedinih akademskih profila za kojim postoji potreba u pojedinim regijama i to posebice u deficitarnim strukama. Organizacija, rad nastavnika, logistička potpora kao i financijske obveze u zajedničkom izvođenju studija te drugi oblici suradnje pobliže će se urediti posebnim ugovorom između pojedinih sveučilišta odnosno njihovih sastavnica.

Također, Rektorski zbor ima povjerenstva i radne skupine iz područja nastave, znanosti, kvalitete, financija u koje su imenovani prorektori Sveučilišta u Osijeku: prof. dr. sc. Sonja Vila, prof. dr. sc. Dražan Kozak i prof. dr. sc. Drago Šubarić prema područjima svoje djelatnosti. U tijeku je i izrada prijedloga krovnog Sporazuma o Jedinstvenom digitalnom znanstvenom časopisu studentskih radova kojim će rektori javnih sveučilišta dati suglasnost za pokretanje takvog časopisa.

(Zdenka Barišić)

Natječaj za provedbu postupka izbora

Rektorski zbor donio je Mišljenje o raspisivanju natječaja za provedbu postupka izbora u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja i na odgovarajuća radna mjesta na sveučilištima u RH. Rektorski zbor zauzeo je stajalište da kod raspisivanja javnog natječaja svako sveučilište odnosno sastavnica imaju pravo na autonomiju kod raspisivanja javnog natječaja uz propisivanje formalnih uvjeta određenih zakonom i općim aktima sveučilišta i sastavnica. Ako stručno vijeće sastavnice utvrdi da je nužno, natječaj se može raspisati uz navođenje znanstvene odnosno umjetničke grane te ustrojbene jedinice sastavnice.

Možda ste propustili...

MEĐUNARODNA SURADNJA AKADEMIJE ZA UMJETNOST I KULTURU S MUZEJOM LANDESMUSEUM WÜRTTEMBERG U STUTTGARTU

Studenti i nastavnica osmislili izvrsnu marketinšku kampanju za izložbu o mačevima u Stuttgartu

ŠESTI PO REDU ZNANSTVENI SKUP GLOBALIZACIJA I REGIONALNI IDENTITET

Jedino održiv gospodarski i društveni razvoj može zaustaviti odseljavanje iz Hrvatske