Učionica
ODJEL ZA FIZIKU SVEUČILIŠTA U OSIJEKU

Nakon diplomiranja studenti fizike vrlo se brzo zapošljavaju
Objavljeno 12. studenog, 2017.

Odjel za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku predstavljen je u 17. broju Sveučilišnog glasnika od 9. rujna 2016. godine. U ovome broju predstavljamo najznačajnije aktivnosti u proteklom razdoblju.

Glavninu znanstvenoistraživačke djelatnosti Odjela za fiziku čini istraživanje prirodne radioaktivnosti (detekcija radona i neutrona) koje se kontinuirano razvija proteklih tridesetak godina i okuplja većinu istraživača na Odjelu (doc. dr. sc. Marina Poje Sovilj, izv. prof. dr. sc. Vanja Radolić, doc. dr. sc. Denis Stanić, izv. prof. dr. sc. Branko Vuković). Djelatnici projekta sudjeluju u radu Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), a za Združeni istraživački centar Europske komisije (JRC EU) koordiniraju aktivnosti vezane uz hrvatsko sudjelovanje u izradi radonskog zemljovida Europe kao dijela projekta Europskog atlasa prirodnog zračenja. U suradnji s Državnim zavodom za radiološku i nuklearnu sigurnost, u tijeku je obrada detektora za mjerenja radona u vrtićima, školama i kućama na području Vukovarsko-srijemske i Virovitičko-podravske županije, a na proljeće je planirano postavljanje detektora u Primorsko-goranskoj županiji. U travnju 2017. uspješno je organiziran 11. simpozij Hrvatskog društva za zaštitu od zračenja (HDZZ) s međunarodnim sudjelovanjem koji je ove godine održan u Osijeku, što je potvrda kvalitetnog rada članova ove istraživačke grupe. Skup je organizirao HDZZ uz pomoć suorganizatora Odjela za fiziku Sveučilišta u Osijeku (OF UNIOS), Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada (IMI), Instituta Ruđer Bošković (IRB) te Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost (DZRNS) te podršku Sveučilišta u Osijeku.

Istraživački projekti

Izv. prof. dr. sc. Ramir Ristić radi na projektu "Proučavanje fizikalnih svojstava amorfnih TE-TL slitina te amorfnih visokoentropijskih slitina (VES)" financiranom od strane Sveučilišta u Osijeku (IZIP-2016). Surađuje s Fizičkim odjelom PMF-a (Zagreb), s UNAM-om (Mexico), s Department of Materials Science & Metallurgy (Cambridge), s IFS-om (Zagreb), te s Institut Neel (Grenoble). Masivna metalna (amorfna) stakla, zbog izuzetno dobrih mehaničkih svojstava, imaju veliku primjenu u izradi čvrstih kućišta za različite uređaje. VES (ili HEA-High Entropy Alloys, odnosno višekomponentne slitine s približno ekvimolarnim udjelima sastavnica) novi je tip metalnih sustava koji se zbog tehnološkog potencijala i konceptualne zanimljivosti zadnjih godina intenzivno istražuje. Vrlo je zanimljiv sustav (TiZrNbCu)1-xNix (x>0–0,5) koji se može dobiti u amorfnom i kristaliničnom stanju. U ovoj godini je sa suradnicima objavio jedan članak, a dva su članka u postupku recenzije. Rezultati su prikazani na tri međunarodne konferencije.

Dovršen je jednogodišnji Gost istraživač (INGI-2015) projekt "Modeliranje zabranjenih vrpci perovskita za fotovoltaične primjene", financiran od strane Sveučilišta u Osijeku, pod vodstvom doc. dr. sc. Igora Lukačevića, a u suradnji s Department of Physics, St. Xavier's College, Ahmedabad (Indija) i EPFL, Lausanne (Švicarska). U sklopu projekta bit će objavljena dva znanstvena rada, jedan doktorand je predstavio svoj rad na dvije međunarodne konferencije u Irskoj i Makedoniji, a bit će izrađen i diplomski rad. Pokrenuta je i suradnja s Institutom Ruđer Bošković na problematici sinteze perovskitnih solarnih ćelija. Istraživačka grupa za primijenjene nanomaterijale započela je istraživanja ultratankih materijala s primjenama u optoelektroničkoj i 'green-energy materials' industriji. U sklopu projekta surađivat će se sa St. Xavier's College, Ahmedabad i SVNIT, Surat, iz Indije, te MTU, Houghton (SAD).

Doc. dr. sc. Dario Hrupec bavi se visokoenergijskom gama-astronomijom. Sa suradnicima iz Zagreba, Rijeke i Splita, u okviru CMC (Croatian MAGIC Consortium), radi u međunarodnim kolaboracijama MAGIC i CTA. MAGIC je sustav dvaju Čerenkovljevih teleskopa smještenih na kanarskom otoku La Palmi, a CTA je budući postav Čerenkovljevih teleskopa čiji će sjeverni dio biti na La Palmi, a južni u pustinji Atacama u Čileu. U zadnjih godinu dana započeo je novi četverogodišnji znanstvenoistraživački projekt CMC-a koji financira Hrvatska zaklada za znanost. Kolaboracija MAGIC objavila je jedan od svojih najvećih rezultata - otkriće prve gravitacijske leće u visokoenergijskom gama-području. Ova vijest odjeknula je na svjetskim i domaćim portalima te tisku. Također je, na La Palmi, počela gradnja prvog od teleskopa koji bi trebao biti dovršen do kraja ljeta 2018. Nadalje, doc. dr. sc. Zvonko Glumac suradnik je istraživačke grupe za kritične pojave i niskodimenzionalne sustave s Instituta za fiziku. Značajniji znanstveni doprinosi odnose se na proučavanje promjene reda faznog prijelaza u Pottsovom modelu s dugodosežnim međudjelovanjima korištenjem različitih metoda Monte Carlo simulacija u kombinaciji sa scaling argumentima. Također, doc. dr. sc. Marko Mustapić surađuje aktivno s istraživačkom grupom Instituta Ruđer Bošković i kolegama u Australiji. Bavi se problematikom dostave lijekova pomoću magnetskih nanočestica uz primjenu magnetskog polja te dopiranjem MgB2 supravodiča radi poboljšavanja elektromagnetskih svojstava.

Izv. prof. dr. sc. Darko Dukić bio je suradnik na znanstvenim projektima Ekonomskog fakulteta u Osijeku i Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Osim toga, aktivno je sudjelovao i u realizaciji međunarodnog IPA projekta "Geothermal Resource of the Drava Basin". Od 2012. član je uređivačkog odbora časopisa Tehnički glasnik – Technical Journal (ISSN: 1846-6168). Glavna su područja njegova znanstvenoistraživačkog interesa: implementacija informacijskih i komunikacijskih tehnologija, e-učenje, percepcija i korištenje e-resursa, online baze podataka, upravljački informacijski sustavi, sustavi podrške odlučivanju, statistika, rudarenje podataka i simulacijski modeli. Kao ukupan rezultat svih istraživanja na Odjelu i navedene suradnje, u zadnjih godinu dana objavljeno je 13 radova (od toga 11 indeksiranih u bazi Current Contents). U pripremi je niz projekata i bilateralnih sporazuma u svrhu znanstvene suradnje i apliciranja na europske fondove radi povećanja znanstvene produktivnosti i konkurentnosti.

Nastavne aktivnosti

Na Odjelu za fiziku trenutno studira oko 180 studenata na dva studija: Sveučilišni preddiplomski studij fizike te Sveučilišni diplomski studij fizike i informatike – nastavnički smjer (magistar/magistra edukacije fizike i informatike). U proteklih godinu dana na promocijama diplomanada Odjela za fiziku promovirano je 20 sveučilišnih prvostupnika fizike te 13 magistara edukacije fizike i informatike. Napravljena je reorganizacija Sveučilišnog preddiplomskog studija fizike radi uvođenja novih sveučilišnih diplomskih studija (matematika-fizika, fizika i tehnika, fizika i informatika) koje će biti moguće upisati u idućim akademskim godinama. Studenti koji su ove akademske godine 2017./2018. upisali prvu godinu Sveučilišnog preddiplomskog studija fizike, ovisno o odabiru izbornih kolegija tijekom studija, mogu se po njegovu završetku upisati na jedan od navedenih smjerova Sveučilišnog diplomskog studija. Manji broj upisanih studenata omogućuje da se vrlo brzo uspostavi suradnički odnos između nastavnika i studenata. Rezultati studentskih anketa pokazuju da je velika većina studenata zadovoljna uvjetima studiranja i načinom rada nastavnika i asistenata. Fizika je kao struka deficitarna u Hrvatskoj te se studenti nakon diplome vrlo brzo zapošljavaju.

Promocija fizike u društvu

Na Odjelu za fiziku djeluje i osječka podružnica Hrvatskog fizikalnog društva, koja je započela s radom 2001. godine. U organizaciji Podružnice i Odjela za fiziku održavaju se popularnoznanstvena predavanja, radionice i kolokviji iz različitih područja fizike s ciljem popularizacije ove znanosti. Najznačajnije manifestacije su svakako Zimske škole fizike za učenike osnovnih i srednjih škola koje se tradicionalno (od 2005.) održavaju na Odjelu za fiziku i okupljaju više od 200-tinjak učenika te oko 70-ak učitelja/nastavnika fizike. Osim ovih aktivnosti, Odjel za fiziku i podružnica HFD-a sudjeluju u organiziranju laboratorijskih vježbi za učenike srednjih škola na Odjelu za fiziku ili u školama, pružanju pomoći pri izradi ili popravku laboratorijske opreme u školama te posudbi opreme školama radi izvođenja pokusa. Na Odjel dolaze i nadareni učenici koji sami osmišljavaju pokuse, a koje brane na brojnim međunarodnim natjecanjima iz fizike. Ove godine održana je treća po redu manifestacija Međunarodni istraživački dan (Masterclass) za učenike srednjih škola u kojoj su zainteresirani učenici pod vodstvom hrvatskih znanstvenika koji rade na CERN-u, dr. sc. Vuka Brigljevića, dr. sc. Saše Cecija te Benjamina Mesića s IRB-a, analizirali podatke prikupljene s detektora na CERN-u te sudjelovali u videokonferenciji zajedno sa svojim vršnjacima iz cijelog svijeta i predstavili rezultate svoga istraživanja. Nastavljen je i popularizacijsko-edukacijski projekt "Dječji oblak" financiran od strane Odjela za fiziku i Osječko-baranjske županije. Projekt se kontinuirano provodi u suradnji s Muzejom likovnih umjetnosti u Osijeku i osnovnim školama iz Osijeka. Projektne aktivnosti organiziraju studenti Odjela u sklopu kolegija Uvod u spektroskopiju, a u izvođenju sudjeluju učenici osječkih osnovnih škola. Proteklih godinu dana na Odjelu za fiziku održano je desetak popularnoznanstvenih predavanja za studente, nastavnike i šire građanstvo. Ministarstvo znanosti i obrazovanja odobrilo je projekt popularizacije znanosti Odjela za fiziku te se pripremaju nove popularizacijske aktivnosti.

(Denis Stanić)

Partneri na projektima

Odjel za fiziku sudjelovao je kao partner Gimnaziji Matije Antuna Reljkovića iz Vinkovaca na projektu "Prirodne znanosti su IN", zajedno s Odjelom za biologiju. Projekt je financiran od strane Europske unije, a cilj mu je izraditi nove kurikulume fakultativne nastave fizike i biologije. Odjel je također sudjelovao kao partner u projektu STEMp koji je okupio sveučilišne odjele iz STEM područja sveučilišta u Osijeku, Rijeci i Splitu. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, a svrha projekta je razvoj modernih studijskih programa za izobrazbu nastavnika informatike, tehnike, biologije, kemije, fizike i matematike na temeljima razvoja Hrvatskog kvalifikacijskog okvira. Radnu skupinu za fiziku činili su članovi s pet različitih institucija: Odjela za fiziku Sveučilišta u Osijeku, Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci, Odjela za fiziku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Splitu, III. gimnazije u Splitu te Agencije za odgoj i obrazovanje. Radna skupina za fiziku radila je na razvoju tri studijska programa, a to su: diplomski nastavnički studij Fizike i matematike, diplomski nastavnički studij Fizike i informatike te diplomski nastavnički studij Fizike.

Brojne studentske aktivnosti

Na Odjelu za fiziku djeluje studentska astronomska udruga Tardis čiji je cilj popularizacija astronomije među studentima Sveučilišta i širom populacijom. Studenti su se aktivno uključili u rad Hrvatske meteorske mreže postavljanjem kamere za meteore na Odjelu za fiziku. Također, organiziraju promatranja neba, a sudjelovali su i u nedavno održanoj manifestaciji Noć šišmiša u Zoološkom vrtu u Osijeku te promatranju Perzeida na Bajeru na Jugu 2 u Osijeku sredinom kolovoza. Studenti su aktivni i u sportskim natjecanjima u okviru studentske udruge Primos, koja okuplja studente svih odjela na Sveučilištu, te ostvaruju zapažene rezultate. Posljednjih godina studenti su se počeli uključivati u međunarodnu razmjenu preko IAESTE i Erasmus programa, sudjeluju na znanstvenim konferencijama i međunarodnim ljetnim školama. Za sve navedene aktivnosti Odjel pruža stručnu i financijsku pomoć.

Možda ste propustili...

ŠESTI MEĐUNARODNI SIMPOZIJ O PROUČAVANJU BALKANSKE POVIJESTI U TURSKOJ

Iznjedrili važne zaključke o kulturnim, političkim i povijesnim vezama balkanskih zemalja

VELIK DOGAĐAJ POPULARIZACIJE ZNANOSTI IZ STEM PODRUČJA

Više od 1800 posjetitelja na FERIT-ovu 2. LABUS sajmu

PROF. DR. SC. DRAGO ŽAGAR, DEKAN FAKULTETA ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA OSIJEK

„Stalno evaluiramo i prilagođavamo naše studijske programe potrebama tržišta rada“