Novosti
OBRTNIČKA KOMORA:

Paušal ostaje 300.000 kuna
Objavljeno 8. studenog, 2017.

Hrvatska obrtnička komora podsjeća obrtnike koji dohodak te porez na dohodak i prirez porezu na dohodak utvrđuju i plaćaju u paušalnoj svoti (tzv. obrtnici paušalisti) da dopušteni prag ostvarenih primitaka za 2017. godinu i dalje iznosi 300.000 kuna. “To znači da za paušalno plaćanje poreza na dohodak u 2018. godini postoje dva uvjeta, i to da fizička osoba po osnovi djelatnosti koju obavlja nije obveznik PDV-a te da po osnovi te djelatnosti ukupni godišnji primitci u poreznom razdoblju ne prelaze svotu od 300.000 kuna (naplaćeno). Ako obrtnici koji su obveznici poreza na dohodak i utvrđuju dohodak prema poslovnim knjigama tijekom 2017. godine ostvare primitke u iznosu manjem od 300.000,00 kuna, mogu u 2018. godini prijeći na paušalno oporezivanje dohotka. Potrebno je podnijeti zahtjev nadležnoj ispostavi Porezne uprave najkasnije do 15. siječnja 2018.”, kažu u HOK-u. E.S.