Regija
TOP-PROJEKT DONJEG MIHOLJCA

Počinje obnova kulturne baštine Prandau-Mailath
Objavljeno 7. studenog, 2017.
U obnovljenim gradskim objektima uredit će se multimedijski kulturni i posjetiteljski centar

DONJI MIHOLJAC - Grad Donji Miholjac potpisao je nedavno ugovor za obnovu kulturne baštine Prandau-Mailath, projekt koji se financira novcem iz Europske unije. Najveći i najsloženiji projekt na miholjačkom području u proteklih pola stoljeća pripremljen je u Miholjačkom poduzetničkom centru LRA i provodit će se sedam-osam godina. Ukupna mu se vrijednost procjenjuje na 75 milijuna kuna.

- U ovoj fazi se financira izrada projektno-studijske dokumentacije. Ona će omogućiti radove na zaštiti i obnovi dvoraca i objekata u perivoju i parku, uređenje i stavljanje u funkciju turizma objekata koji danas nemaju nikakvu namjenu i propadaju, pri čemu je iznimno važno uređenje staklenika i klijališta. Uredit će se šetnice i središnji gradski trg, obnoviti i zaštititi biljne vrste u perivoju i parku, izgraditi botanički vrt. Grad će u obnovi gradskih objekata u središtu grada urediti multimedijski kulturni centar i posjetiteljski centar. Vrijednost dokumentacije koja će se izraditi gotovo je dva milijuna kuna, a sva se dokumentacija treba izraditi do rujna 2018., kada će se Grad javiti na natječaj za realizaciju ovih projekata - najavljuje idejni začetnik i kreator projekta, Valent Poslon iz Miholjačkog poduzetničkog centra, koji je projekt koncipirao na osnovi vlastitih višegodišnjih istraživanja povijesne kulturne baštine miholjačkog kraja.

Laboratoriji i staklenici

Osnova cijelog integriranog projekta su zaštićena kulturna dobra na području Donjeg Miholjca, a na toj osnovi će se razvijati turistička, znanstveno-istraživačka i edukativna, gospodarska, ugostiteljska djelatnost, naglašavaju Miholjčani.

S obnovom dvoraca u kompleksu Prandau–Mailath u Donjem Miholjcu i svih građevina ti će objekti služiti kao poslovni i smještajni kapaciteti u turizmu, a dijelom i kao turistička atrakcija. Svi postojeći objekti unutar zaštićenog perivoja u budućnosti će biti stavljeni u gospodarsku funkciju ili kao zgrade istraživačkog centra – laboratoriji, odnosno kao moderni staklenici.

- Ulaganja u obnovu perivoja imaju za cilj rekonstrukciju onih parkovnih elemenata koji su kroz povijest devastirani ili nestali. Osobito značenje ima obnova onih biljnih vrsta koje su nestale a postojale su u perivoju i središnjem parku. Obnova šetnica također je dio rekonstrukcije izvornih oblika, ali i u funkciji pristupačnosti koja će se pružiti turistima – posjetiteljima tog kompleksa. Velik broj biljnih vrsta u parku i perivoju dvoraca već daje značajke koje imaju botanički vrtovi, a pretpostavke za formiranje suvremenog botaničkog vrta iskoristit će se proširenjem na šumski, močvarni, vodeni, rasadničarski i staklenički dio. Znanstvena valorizacija biljnog materijala, kao i certifikcija kroz istraživački centar i laboratorij, rezultirat će uzgojem novih sadnica iz postojećeg biljnog materijala. U tome će znatnu ulogu odigrati stručnjaci Poljoprivrednog fakulteta iz Osijeka, koji će u provedbi projekta osigurati prijeko potreban znanstveni pristup cijelom projektu, jer će na njemu, uz znanstvenike, raditi i znanstveni novaci, studenti i učenici. Taj dio projekta će pak osigurati znanstvenu podlogu za povezivanje znanosti i iskustva u biljnoj proizvodnji s gospodarstvima koja imaju iskustva u proizvodnji cvijeća, ukrasnog bilja i drugog dendromaterijala - poručuju autori projekta.

Grijanje peletom

Nakon provedbe projekta Donji Miholjac će zasigurno promijeniti vizure, ali i razvoj gospodarstva u znatnoj mjeri moći temeljiti na bogatoj ostavštini dviju obitelji koje su ostavile duboke tragove u privrednom razvoju. Iako su ti temelji postavljani prije dva stoljeća, logika osmišljavanja, postavljanja i razvoja gospodarstva na širem području Donjeg Miholjca neprocjenjiva je.

Autori projekta ističu kako će se dokumentacijom voditi računa da se u obnovi onih objekata gdje to konzervatorski uvjeti dopuštaju primijene elementi održivog razvoja i zaštite okoliša. Tako će se u obnovi staklenika u perivoju, odnosno u kompleksu dvorca Mailath, projektirati zagrijavanje staklenika korištenjem drvne biomase (pelet). Izvorno zagrijavanje staklenika bilo je preko peći na kruto gorivo koja se nalazila u podrumu stakleničke kule i koja je kroz zidane vodove emitirala toplinsku energiju po stakleniku, sve do podzemnih kanala kojima su se zagrijavale vanjske površine i klijalište. Korištenjem peleta smanjila bi se emisija CO2 i ostalih štetnih plinova, a ugradnjom kotla koji kao energent koristi pelet od biomase iskoristit će se otpad biljnog podrijetla, prije svega iz perivoja.

- Postoje pokazatelji da su u perivoju izvori tople vode (korišteni za zagrijavanje vanjskih travnatih terena i ružičnjaka) te će se istražiti mogućnost korištenja termalne energije ili njezine kombinacije s energijom iz biomase. Ovakva rješenja imat će bitan utjecaj na zaštitu prirode preko tri elementa: iskorištavanje otpadne biomase, korištenje energija iz obnovljivih izvora i povećanje učinkovitosti sustava grijanja i klimatizacije - naglašava Poslon.

Kako je predmet zaštite prirodne baštine i očuvanje biljne raznovrsnosti (perivoj i botanički vrt), sva projektantska rješenja moraju biti usmjerena na uspostavu bioraznolikosti vrsta biljnog i životinjskog svijeta prema izvornom stanju. Moguće je čak predvidjeti i područja u hladu te vizualno i ekološki poboljšati izgled područja uz vodene površine. Zanimljivo je naglasiti i podatak da prostor u dijelu perivoja tijekom godine ima znatno drugačije klimatske karakteristike (temperatura) od širih klimatskih uvjeta oko perivoja.

Lidija ANIČIĆ

KAO IZ DISNEYEVA CRTANOG FILMA

U duhu stila Tudor

 

Početkom 19. i početkom 20. stoljeća dvije plemićke obitelji – Prandau i Mailath sagradile su objekte koji su zaštićeni kao kulturno dobro. Zaštićenu kulturnu baštinu predstavljaju dva dvorca – dvorac Prandau i dvorac Mailath s velikim perivojem.

Vlastelinstvo Donji Miholjac nastalo je 1831. godine, kada se veliki valpovački posjed podijelio na dva dijela: na južni dio, sa sjedištem u Valpovu, i sjeverni dio, između rijeka Drave i Vučice, sa sjedištem u Donjem Miholjcu. Te je godine sagrađen prvi dvorac, ili kako ga Miholjčani zovu – stari dvorac. Novi je dvorac gradio grof Ladislav Mailath od 1903. do 1906. godine. Novi dvorac sagrađen je sjeverno od uličnoga krila staroga dvorca i s njim čini svrhovitu cjelinu, iako se novi dvorac ističe i veličinom i dopadljivim izgledom. Cijeli dvorac, a ponajviše njegova pročelja, ima historicistička neoromantičarska obilježja. Dva istaknuta rizalita glavnoga (zapadnoga) pročelja dvorca u obliku kula, razigrane krovne plohe vrlo visokoga krovišta, brojni krovni prozori, ukrasni dimnjaci, terase s neoklasicističkim balustradama i kovanoželjeznim ogradama te mnoge druge arhitektonske pojedinosti različitih historicističkih obilježja - sve to stvara sliku dvorca u duhu engleskoga stila Tudor. Još i brojna rodina gnijezda na dimnjacima, osim svega ostalog, kao da smještaju taj dvorac u priču, u dječje slikovnice ili Disneyev crtani film, a ne u zbilju mirnoga mjesta dravske ravnice. Takav izgled svrstava taj dvorac među najznačajnije u Hrvatskoj.

Nastanak perivoja u Donjem Miholjcu vezan je uz obitelj Hilleprand von Prandau i grofa Mailatha. Ideja Gustava Prandaua bila je u sklopu imanja podignuti što prirodniji vrt s mnoštvom autohtonih, ali i uvezenih biljnih vrsta. Parteri su nepravilnih površina i puni nižeg šumskog bilja, a dendrološka osnova zapravo je matičnjak s puno različitih zbirki drveća i grmlja.

75

milijuna kuna ukupna je vrijednost projekta, koji će se provoditi sedam-osam godina

Pristupne rampe, brajica, pomoćnici

Projektnom dokumentacijom bit će omogućena i bolja pristupačnost većini kulturnih sadržaja osobama s invaliditetom. Pokraj stepenica uredit će se pristupne rampe za sve objekte, uklonit će se barijere u prijelazima s različitih pristupnih nivoa (terasasta područja oko dvorca) prilagođavajući ih osobama s pomagalima za hodanje. Sve relevantne informacije i komunikacija, uključujući informacijske tehnologije i sustave, bit će prilagođene i za invalide. Najvažnije informacije podrazumijevaju i osiguravanje natpisa na Brailleovom pismu. Za organizirane grupe će se osigurati i drugi oblici pomoći - osobni asistenti i posrednici, uključujući vodiče i čitače.

Možda ste propustili...
Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana