Zdravlje
RODNI STEREOTIPI

Čvrsto ukorijenjeni u djece od 10 godina
Objavljeno 16. listopada, 2017.

Rodni stereotipi čvrsto su ukorijenjeni u djece već u dobi od 10 godina, tvrdi se u studiji u kojoj se upozorava da takva uvjerenja mogu povećati opasnost od razvoja depresije ili samoubojstava te nasilja u adolescenata. Studija je provedena u 15 zemalja, a autori upozoravaju da je suvišno boriti se protiv rodnih stereotipa u adolescenata i pozivaju da se treba usredotočiti na djecu.

- Opasnosti za zdravlje adolescenata određene su ponašanjem koje se oblikuje spolnim stereotipima, a oni mogu biti dobro ukorijenjeni već u djece od 10 ili 11 godina - kaže Kristin Mmari, koja je vodila studiju provedenu u partnerstvu sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom (WHO) i američkim sveučilištem Johns Hopkins. Milijarde dolara u svijetu ulažu se u zdravstvene programe usmjerene na adolescente, no tada je već prekasno, kaže Mmari. Studija je obuhvatila 450 djece predadolescentske dobi koja su bila ispitana u pratnji jednog roditelja ili skrbnika, a provedena je u Boliviji, Belgiji, Burkini Faso, Kini, Demokratskoj Republici Kongu, Ekvadoru, Egiptu, Indiji, Keniji, Malaviju, Nigeriji, Škotskoj, JAR, SAD i Vijetnamu. Autori ističu da rodni stereotipi o pasivnosti žena mogu ohrabriti zlostavljanje. Oni su "velik rizik za djevojčice koje mogu prerano napustiti školovanje, trpjeti tjelesno ili spolno nasilje, prerano stupiti u brak i prerano roditi dijete, zaraziti se virusom HIV-a, ili drugim spolno prenosivim bolestima". Studija pokazuje da se dječake ohrabruje da više vremena provode izvan kuće i bez nadzora, kako bi istraživali svijet. Dječaci su izloženi stereotipovima da moraju biti fizički snažni i neovisni, a to ih može potaknuti da budu nasilni i konzumiraju droge. H

Možda ste propustili...