Učionica
ODRŽANA 1. SJEDNICA SENATA SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU U AKADEMSKOJ 2017./2018. GODINI

Bit će izabran prorektor za umjetnost, kulturu i međuinstitucijsku suradnju
Objavljeno 15. listopada, 2017.

Dana 11. listopada 2017. u vijećnici Rektorata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pod vodstvom rektora prof. dr. sc. Vlade Guberca, održana je 1. sjednica Senata Sveučilišta u Osijeku u akademskoj 2017./2018. godini.

Tom prigodom Senat je donio i usvojio niz odluka. Između ostaloga, članovi Senata donijeli su Oduku o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koje se odnose na usklađivanje Statuta s promjenama koje su uslijedile u ustroju Sveučilišta. Tako je, nakon što su ispunjeni uvjeti za početak rada novoosnovanog Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo u akademskoj 2017./2018. godini, ovaj fakultet uvršten kao dvanaesti (12.) fakultet i osamnaesta (18.) znanstveno-nastavna sastavnica Sveučilišta u Osijeku. Izmjena Statuta odnosi se i na izmjenu naziva i područja djelatnosti koju obavljaju prorektori Sveučilišta. Broj prorektora ostaje isti (četiri prorektora), s tim da je prorektoru za strategiju razvoja i prostorno planiranje dijelom promijenjen naziv i područje djelatnosti, na način da uz strategiju razvoja obavlja i poslove iz područja financija. Dosadašnji prorektor za financije i poslove odnose zamjenjuje se prorektorom za umjetnost, kulturu i međuinstitucijsku suradnju i dodan je opis poslova koji obuhvaćaju područje njegove djelatnosti. Navedena izmjena dijela odredbi koje se odnose na prorektore i područje njihove djelatnosti u skladu je s Programom rada prof. dr. sc. Vlade Guberca, rektora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za mandatno razdoblje od 2017. do 2021. Osim toga povećan je sastav Senata. Kod znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva dodan je jedan novi član zbog novoosnovanog Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo, pa ukupan broj članova Senata prema znanstvenim područjima iznosi osamnaest (18). Ostale odluke s ove sjednice bit će podrobnije predstavljene u sljedećem, 30. broju Sveučilišnog glasnika koji izlazi u studenome 2017. godine.

(Zdenka Barišić)

Rektor prof. dr. sc. Vlado Guberac postao predsjednik Rektorskog zbora RH

U akademskoj 2017./2018. godini, u skladu s Poslovnikom Rektorskog zbora RH, predsjedavanje Rektorskim zborom preuzima Sveučilište u Osijeku. Rektor Sveučilišta u Osijeku prof. dr. sc. Vlado Guberac, imenovan je predsjednikom Rektorskog zbora, a prva sjednica u Osijeku najavljena za 23. listopada 2017. godine.

Predviđeni sastanci s upravama sastavnica i sveučilišta

Također, Senat je utvrdio hodogram aktivnosti na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku do 31. listopada 2017. Prema hodogramu su predviđeni sastanci Uprave Sveučilišta s upravama fakulteta, sveučilišnih odjela i Umjetničke akademije te sastanci s upravama sveučilišta koji će se održati u vijećnici Rektorata Sveučilišta u Osijeku.

Možda ste propustili...

NASTAVAK KAPITALNOGA PROJEKTA „IZGRADNJA ZGRADE STUDENTSKOGA PAVILJONA U SVEUČILIŠNOM KAMPUSU U OSIJEKU”

Potpisan sporazum s novim izvođačima radova vrijednima 150 milijuna kuna