Učionica
SUMARNI PRIKAZ ČETVEROGODIŠNJEG MANDATA DOSADAŠNJE UPRAVE SVEUČILIŠTA

Najvažnije aktivnosti i postignuća na Sveučilištu u Osijeku od 2013. do 2017.
Objavljeno 15. listopada, 2017.
Ovaj prikaz sadržan je u posebnoj brošuri, predstavljenoj 29. rujna 2017. na sjednici Sveučilišnog Senata, kada je obavljena primopredaja dužnosti između dosadašnje i nove uprave Sveučilišta

U ovom, 29. broju Sveučilišnog glasnika predstavljen je skraćeni sumarni prikaz aktivnosti i postignuća Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 2013./2014. do 2016./2017. akademske godine.

U cjelovitom obliku on je sadržan u posebnoj brošuri "Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 2013. - 2017.", predstavljenoj 29. rujna 2017. na sjednici Sveučilišnog Senata, kada je obavljena primopredaja dužnosti između dosadašnje i nove uprave Sveučilišta u Osijeku.

Novi studijski programi, stipendije i studentska anketa

Senat Sveučilišta u Osijeku je na temelju provedenog postupka vrednovanja studijskih programa u razdoblju od 2013./2014. do 2016./2017. akademske godine donio odluke o ustroju 34 nova studijska programa. Osječki su studenti tako dobili priliku studirati na novim studijima poput diplomskog sveučilišnog studija Automobilsko računarstvo, preddiplomskog sveučilišnog studija Kineziologija, preddiplomskog sveučilišnog studija Matematika i računarstvo, preddiplomskog sveučilišnog studija Arhitektura i urbanizam, preddiplomskog sveučilišnog studija Fizioterapija, preddiplomskog sveučilišnog studija Dentalna higijena, integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Dentalna medicina, diplomskog sveučilišnog studija Fizioterapija, diplomskog sveučilišnog studija Zaštita prirode i okoliša, diplomskog sveučilišnog studija Kemija; istraživački smjer, diplomskog sveučilišnog studija Nakladništvo, preddiplomskog sveučilišnog studija Socijalni rad, diplomskog dvopredmetnog sveučilišnog studija Informacijske tehnologije, preddiplomskog dvopredmetnog sveučilišnog studija Informatologija i preddiplomskog dvopredmetnog sveučilišnog studija Sociologija, preddiplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Kulturalni studiji; smjerovi: Menadžment u kulturi i kreativnim industrijama, Medijska kultura i oblikovanje u novim medijima, kao i na preddiplomskom interdisciplinarnom sveučilišnom studiju Izvedbeni i vizualni studiji te diplomskom interdisciplinarnom sveučilišnom studiju Medijska kultura s više smjerova.

U području umjetnosti to su novi studijski programi: preddiplomski sveučilišni studij Kazališno oblikovanje, diplomski sveučilišni studij Ilustracija, diplomski sveučilišni studij Scenografija (jednopredmetni i dvopredmetni), diplomski sveučilišni studij Oblikovanje i tehnologija lutke (jednopredmetni i dvopredmetni) i diplomski sveučilišni studij Kostimografija (jednopredmetni i dvopredmetni), preddiplomski sveučilišni studij Kompozicija s teorijom muzike; smjerovi: Kompozicija i Teorija muzike, preddiplomski sveučilišni studij Žičani instrumenti; smjerovi: Gitara i Tambura, kao i diplomski sveučilišni studij Tamburaško umijeće, kojim se posebno njeguje značenje i uloga tambure kao hrvatskog tradicijskog, narodnog trzalačko-žičanog glazbala na sveučilišnoj razini.

U četverogodišnjem razdoblju odobreno je i 49 novih programa stručnog usavršavanja u okviru koncepta cjeloživotnog obrazovanja na sveučilišnoj razini. U posljednje četiri akademske godine na Sveučilištu u Osijeku diplomu je steklo ukupno 13.076 studenata (11.368 na sveučilišnim studijima i 1708 na preddiplomskim stručnim studijima). U istom razdoblju dodijeljene su ukupno 773 stipendije, u ukupnom iznosu od 7,950.000 kuna. Uzimajući u obzir potrebe studenata, potičući izvrsnost i smjerajući na bolju zaštitu socijalno ugroženih kategorija studenata, kao i studenata s invaliditetom, Sveučilište u Osijeku je u četverogodišnjem razdoblju povećalo ukupan iznos za dodjelu stipendija i studentskih potpora za gotovo 550.000 kuna.

Za naše studente s invaliditetom, koliko god su nam materijalne prilike dopuštale, kontinuirano smo radili na osiguravanju pristupačnosti i uklanjanju građevinskih barijera na svim znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnicama, kupnji potrebne opreme za Ured za studente s invaliditetom, a pokrenuli smo i Psihološko savjetovalište za studente. Da bi se naši studenti osjećali kao ravnopravan partner u obrazovnom procesu, čije se mišljenje i kritike uzimaju u obzir, jedinstvenu sveučilišnu anketu, koja se kontinuirano provodi već desetak godina, prošle smo godine izmjenama sveučilišnih propisa učinili obveznom za sve studente. Time njezini rezultati postaju dragocjen izvor informacija o uspješnosti provođenja obrazovnog procesa na našem sveučilištu i jamac kontinuiranog unaprjeđivanja naših usluga.

Znanost, projekti i međunarodna suradnja

l Znanstveni radovi. S ciljem poticanja izvrsnosti na Sveučilištu u Osijeku u okviru nove web-stranice posebno se ističu novi izvrsni radovi istraživača Sveučilišta u Osijeku, a koji su objavljeni ili prihvaćeni za objavljivanje u visokorangiranim znanstvenim časopisima.

l Projekti. Od 2013. godine istraživačima sa Sveučilišta u Osijeku odobreno je 26 istraživačkih projekata. Svake godine otvarani su tematski interni natječaji za znanstvenoistraživačke i umjetničke projekte čija je osnovna svrha pomoći mladim istraživačima i potaknuti suradnju naših istraživača s istaknutim istraživačima s drugih (posebice inozemnih) sveučilišta. Nadalje, Senat Sveučilišta je 2015. donio Odluku o ustroju Znanstvenog centra izvrsnosti za personaliziranu brigu o zdravlju iz interdisciplinarnog područja biotehničkih i biomedicinski znanosti.

l Suradnja. Sveučilište u Osijeku kao nositelj Erasmus sveučilišne povelje od akademske godine 2008./2009. sudjeluje u aktivnostima organizacije mobilnosti studenata te organizacije mobilnosti nastavnog i administrativnog osoblja. Također, od akademske 2013./2014. do danas potpisano je 15 sporazuma o suradnji s visokoškolskim ustanovama u inozemstvu.

l Namjensko financiranje znanosti. Ugovorom o namjenskom višegodišnjem institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti od 18. srpnja 2013. definirana je namjena i principi raspodjele financijskih sredstava namijenjenih za znanstvenu djelatnost hrvatskih sveučilišta.

l Poslijediplomski doktorski studijski programi. Na znanstveno-nastavnim sastavnicama Sveučilišta u Osijeku ustrojeno je 19 doktorskih studija (od toga: 8 u tzv. STEM području, 5 u društveno-humanističkom području i 6 u interdisciplinarnom području). Tijekom četverogodišnjeg razdoblja od 2013. do 2017. godine doktorirala su 423 doktora znanosti (od toga 280 u STEM području, 129 u društveno-humanističkom području te 14 u interdisciplinarnom području znanosti).

l Licencni softver. Osim softvera koji osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja, za sve sastavnice Sveučilišta u Osijeku svake godine organizirana je nabava dodatnog licencnog softvera: Mathematica, Statistica, Matlab, ANSYS, CorelDraw Graphics Suite X7, Adobe CS 6 Design Std., pdf-xchange-pro, Ephorus.

l Informiranje. Nova internetska stranica Sveučilišta u Osijeku aktivirana je 2016. godine. Osim toga, počevši od 13. ožujka 2015., Sveučilišni glasnik kao podlistak Glasa Slavonije izlazi mjesečno i donosi vijesti i informacije sa Sveučilišta u Osijeku. Svi brojevi Sveučilišnog glasnika javno su dostupni na internetskoj stranici Sveučilišta u Osijeku, a za lakšu preglednost izrađeni su Autor-indeks, Pojmovni-indeks i Sastavnica-indeks.

l Festival znanosti se, pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, u suradnji s British Councilom, kontinuirano organizira od 2003., a u razdoblju 2013. - 2017. održano je više od 800 aktivnosti.

l Rangiranje sveučilišta. Sveučilište u Osijeku sudjeluje u više postupaka rangiranja. U-multirank projekt je Europske komisije koji se bavi vrednovanjem visokoškolskih ustanova u Europi i svijetu, a Sveučilište u Osijeku sudjeluje od 2014. godine. Webometrics obuhvaća više od 25.000 visokoškolskih ustanova diljem svijeta, a njegova posebnost je u tome što njegovo rangiranje pokazuje utjecaj neke visokoškolske ustanove na webu. Kod Sveučilišta u Osijeku odmah treba primijetiti znatan porast utjecaja u kategoriji Prisutnost (10 % utjecaja - skok za 536 mjesta) i kategorije Utjecaj (50 % utjecaja - skok za 179 mjesta), što je posljedica više poduzetih mjera Centra za kvalitetu. Research Gate najveća je mreža istraživača s više od 13 milijuna korisnika diljem svijeta, a više od 1030 istraživača sa Sveučilišta u Osijeku uključeno je u tu znanstvenu mrežu. Google Scholar je baza koja se koristi pri rangiranju. Sveučilište u Osijeku vodi brigu da svi nastavnici i suradnici imaju svoj Google Scholar profil.

Uočeni problemi:

l 1) Kolaboracijski radovi. Radovi s velikim brojem suradnika ravnopravno se tretiraju kao i obični radovi s nekoliko suradnika. Takvi radovi su vrlo brojni i imaju ogromnu citirnost. Primjerice, CMS kolaboracije sa sjedištem u Cernu (vidi https://cms.cern/) godišnje objavi oko 150 radova, a samo jedan rad objavljen 2012. godine već ima 13.187 citata. Mišljenja smo da bi priznati doprinos svakog koautora trebalo definirati tako da se podijeli s brojem koautora. Inače to daje iskrivljenu sliku u rangiranju sveučilišta, kod Webometricsa, namjenskog financiranja znanosti, izbora u znanstvena zvanja i drugog.

l 2) Radovi u časopisima koji traže plaćanje objavljivanja. U ovakvim časopisima radovi se objavljuju bez kriterija, odnose znatan dio znanstvenog novca i unose nered na sveučilišta. U međuvremenu u svijetu postoji više od 350 ovakvih izdavačkih kuća, koje izdaju sve više časopisa u svim područjima znanosti (vidi http://beallslist.weebly.com/).

l 3) Sve veći broj radova u vlastitim časopisima. U posljednje vrijeme može se primijetiti povećan broj radova koji se pojavljuju u našim časopisima a čiji su autori/koautori članovi uredništva tog časopisa. Uvijek se može postaviti pitanje sukoba interesa u takvim slučajevima.

Strateški razvoj i izgradnja

Strateške odluke provodile su se u skladu sa Strategijom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 2011. do 2020. te su obuhvatile sljedeće aktivnosti: izradu i usvojanje Izmjena i dopuna osnovne Strategije, uvođenje obveze godišnjeg izvješća o provedbi Strategije koje usvaja Senat, redefiniranje Idejnog urbanističkog rješenja zapadnog dijela kampusa i definiranje pozicije budućih novih zgrada u sveučilišnom kampusu, pripremu i provedbu Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja "Prostor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – Donji grad", provedbu reorganizacija Službe za financije, poslovne odnose, investicije i izgradnju te Službe održavanja kampusa, prenamjenu dodijeljene nekretnine za projekt "Tehnopolis" te pokretanje projekta "Medikopolis" na prostorima bivših zgrada Poljoprivrednog i Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u ulici J. R. Kira bb, pripremu i potpisivanje ugovora o korištenju izgrađenih ili rekonstruiranih građevina u vlasništvu Sveučilišta sa sastavnicama Sveučilišta u sveučilišnom kampusu, izradu Akcijskog plana zaštite okoliša na Sveučilištu te provedbu arheoloških zaštitnih istraživanja na preostalom prostoru u zapadnom dijelu sveučilišnog kampusa.

Kada je u pitanju projektiranje i izgradnja, odnosno provedba kapitalnih investicija, učinjeno je sljedeće: izrađena je baza podataka s relevantnim podatcima o svim nekretninama u vlasništvu Sveučilišta i sveučilišnih sastavnica, dovršena je izgradnja nove zgrade Građevinskog fakulteta Osijek, započeta je izgradnja Sveučilišne knjižnice i multimedijskog centra Osijek (I. i II. faza), izrađena je tehnička dokumentacija i obavljena rekonstrukcija zgrade studentskog doma na adresi I. G. Kovačića 4, Osijek, izrađena je tehnička dokumentacija i započeta izgradnja zgrade, infrastrukture i okoliša studentskog paviljona u sveučilišnom kampusu, izrađena je tehnička dokumentacija i ishođene dozvole za građenje za projekte "Rekonstrukcija, dogradnja i prenamjena postojeće zgrade u Sveučilišni centar" i "Izgradnja stambeno-poslovne zgrade" u Ulici A.Stepinca u Osijeku, adaptirano je i uređeno potkrovlje upravne zgrade Medicinskog fakulteta u sveučilišnom kampusu, pokrenuti su radovi na provedbi projekta "Medikopolis" izradom projektne dokumentacije za zgradu 'M-1' u ulici J.R. Kira, pripremljen je projektni zadatak/natječajni elaborat za uređenje okoliša i izgradnja sportskih terena u sveučilišnom kampusu, proveden je postupak legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada u sveučilišnom kampusu, a obavljene su i pripremne aktivnosti za ostvarenje strateškog projekta Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO). Pripremljeni su i provedeni interni natječaji za prodaju parcela i kuća u vlasništvu Sveučilišta, s Gradom Osijekom dogovorena je izgradnja tzv. spojne prometnice između Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku i novog studentskog paviljona (u izgradnji), a kontinuirano su provođeni i radovi na održavanju, podizanju standarda i energetske učinkovitosti u građevinama Rektorata i odjela.

(Mario Vinković, Rudolf Scitovski, Damir Markulak)

Uprava Sveučilišta u Osijeku od 1. listopada 2013. do 30. rujna 2017.

Upravu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u četverogodišnjem mandatu od 1. listopada 2013. do 30. rujna 2017. činili su: prof. dr. sc. Željko Turkalj, rektor; prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor za nastavu i studente (2014. - 2017.); prof. dr. sc. Anđelka Peko, prorektorica za nastavu i studente (2013. - 2014.); prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, prorektor za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju; prof. dr. sc. Damir Markulak, prorektor za strategiju razvoja i prostorno planiranje; te prof. dr. sc. Tomislav Mrčela, prorektor za financije i poslovne odnose.

Možda ste propustili...
Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana