Učionica
ZNAČAJNE OSOBE VEZANE UZ SVEUČILIŠTE U OSIJEKU

Prof. dr. sc. Savo Jovanović, professor emeritus
Objavljeno 15. listopada, 2017.

Vezani članci

ZNAČAJNE OSOBE VEZANE UZ SVEUČILIŠTE U OSIJEKU

Prof. dr. sc. Zvonimir Lauc, professor emeritus

Redoviti profesor u trajnom zvanju, specijalist ortoped i subspecijalist traumatologije lokomotornog sustava, rođen je 7. lipnja 1946. godine u Suhoj Mlaci (Orahovica). Osnovno obrazovanje završava u mjestu rođenja. Gimnaziju završava u Osijeku. Upisuje Medicinski fakultet i diplomira u siječnju 1971. godine.

Povratkom u Osijek počinje volonterski staž, a po njegovom završetku zapošljava se u Domu zdravlja Osijek. Godine 1975. zapošljava se u Općoj bolnici Osijek, Odjelu za ortopediju. Tijekom specijalističkog staža u Klinici za ortopediju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pohađa Poslijediplomski znanstveni studij iz ortopedije. Specijalistički ispit iz ortopedije položio je 1979., a magistarski rad obranio je 1981., prvi u generaciji. Doktorsku disertaciju obranio je 1986. godine na Sveučilištu u Zagrebu.

Nastavni rad započeo je 1987. kao nastavnik na dislociranom studiju Medicine u Osijeku nakon njegovog osnutka i to kao znanstveni asistent (1987.), znanstveni suradnik (1994.), docent (1996.), izvanredni profesor (2002.), redoviti profesor (2005.) i redoviti profesor u trajnom zvanju iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane ortopedija, izabran 2010. godine. Sve do mirovine 1. listopada 2016. izvodio je nastavu za trideset generacija liječnika na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima Medicinskog fakulteta Osijek iz nastavnih predmeta: Ortopedija (1987.), Fizikalna medicina i rehabilitacija (1998.), Anatomija (1998.), Klinička anatomija (1998.), Ratna medicina (1998.), Interna propedeutika (2014.) i Fizioterapija (2015). Također, za nastavu je, kao koautor, pripremio četiri poglavlja u udžbenicima i četiri poglavlja u nastavnim skriptama za preddiplomsku diplomsku i poslijediplomsku nastavu.

Bio je recenzent nekoliko sveučilišnih udžbenika i studijskih programa, mentor 31 diplomskog rada, dva magisterija znanosti i deset doktorskih disertacija. Autor je brojnih znanstvenih i stručnih radova objavljenih u prestižnim međunarodnim časopisima: 35 radova u časopisima indeksiranim u Current Contentsu te 24 rada u časopisima indeksiranim u drugim međunarodnim publikacijama (SCI ili SSCI, Index Medicus, Excerpta Medica, Biological ili Chemical Abstracts), kao i 12 ostalih članaka. Izlagao je na brojnim znanstvenim i stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu te svoja izlaganja objavio u obliku sažetaka kongresnih priopćenja u dva časopisa indeksirana u CC-u i u više od 50 kongresnih priopćenja objavljenih u međunarodnim i domaćim kongresnim zbornicima. Bio je voditelj dva znanstveno istraživačka projekta i suradnik istraživač u šest projekata koje je financiralo Ministarstvo zdravstva. Aktivno je sudjelovao u organizaciji šest stručnih sastanaka Hrvatskog ortopedskog društva, kao predsjednik stručnog skupa ili član organizacijskog odbora.

Njegov izniman znanstveni doprinos vidljiv je kroz brojne znanstvene radove publicirane u prestižnim međunarodnim časopisima indeksiranim u CC-u i SCI-ju. Među tim radovima posebnu međunarodnu znanstvenu vrijednost imaju radovi u kojima je znanstveno obradio svoja vlastita stručna iskustva traumatologa u vrijeme Domovinskog rata i pridonio razvoju kirurških postupaka u zbrinjavanju ratnih ranjenika. Brojna poglavlja u knjigama i ostalim nastavnim materijalima proizišla iz njegovog znanstvenog propitivanja svog dugogodišnjeg plodnog stručnog rada kao specijalista ortopeda i traumatologa, predstavljaju izniman znanstveni doprinos ortopediji i traumatologiji na hrvatskoj i svjetskoj razini. U svojoj plodnoj 30-godišnjoj nastavničkoj karijeri prenio je vrhunska znanja i vještine na više tisuća studenata koji danas, kao doktori znanosti, liječnici, medicinske sestre, inženjeri medicinsko laboratorijske dijagnostike i fizioterapije, uspješno obavljaju složene zadaće u okviru zdravstvenog sustava.

Počasno znanstveno-nastavno zvanje professor emeritus prof. dr. sc. Savi Jovanoviću, umirovljenom redovitom profesoru u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Senat je dodijelio 21. prosinca 2016. godine zbog istaknutog znanstvenog i nastavnog rada kojim je bitno pridonio razvitku znanosti Republike Hrvatske, posebice u razvoju biomedicinskih znanosti i unaprijedio znanstveno-nastavnu djelatnost Medicinskog fakulteta Osijek i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Redoviti član Akademije medicinskih znanosti RH

Uz znanstveni i nastavni rad, isticao se i u različitim oblicima javnog djelovanja. Bio je član Povjerenstva Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske za ortopediju i traumatologiju, aktivan u radu više stručnih domaćih i međunarodnih društava, različitih povjerenstava Medicinskog fakulteta Osijek i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te član uredničkog odbora Medicinskog vjesnika. Zbog svojih znanstvenih i nastavnih zasluga te javnog angažiranja u području zdravstva, primio je više priznanja, a 2016. godine je primljen za redovitog člana Akademije medicinskih znanosti Hrvatske. Time je dao zapaženi doprinos javnom životu i općem interesu te ugledu Medicinskog fakulteta i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Možda ste propustili...

IVAN VIDAKOVIĆ, PREDSJEDNIK STUDENTSKOGA ZBORA PRAVNOGA FAKULTETA OSIJEK

„Stalnim moderniziranjem studijskoga programa prilagođavamo se tržištu rada“

FESTIVAL POVIJESTI KLIOFEST 2018. NA FILOZOFSKOME FAKULTETU OSIJEK

Predstavljene dvije nove historiografske studije mladih hrvatskih povjesničara

Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana