Učionica
ZNAČAJNE OSOBE VEZANE UZ SVEUČILIŠTE U OSIJEKU

Prof. dr. sc. Savo Jovanović, professor emeritus
Objavljeno 15. listopada, 2017.

Vezani članci

ZNAČAJNE OSOBE VEZANE UZ SVEUČILIŠTE U OSIJEKU

Prof. dr. sc. Zvonimir Lauc, professor emeritus

Redoviti profesor u trajnom zvanju, specijalist ortoped i subspecijalist traumatologije lokomotornog sustava, rođen je 7. lipnja 1946. godine u Suhoj Mlaci (Orahovica). Osnovno obrazovanje završava u mjestu rođenja. Gimnaziju završava u Osijeku. Upisuje Medicinski fakultet i diplomira u siječnju 1971. godine.

Povratkom u Osijek počinje volonterski staž, a po njegovom završetku zapošljava se u Domu zdravlja Osijek. Godine 1975. zapošljava se u Općoj bolnici Osijek, Odjelu za ortopediju. Tijekom specijalističkog staža u Klinici za ortopediju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pohađa Poslijediplomski znanstveni studij iz ortopedije. Specijalistički ispit iz ortopedije položio je 1979., a magistarski rad obranio je 1981., prvi u generaciji. Doktorsku disertaciju obranio je 1986. godine na Sveučilištu u Zagrebu.

Nastavni rad započeo je 1987. kao nastavnik na dislociranom studiju Medicine u Osijeku nakon njegovog osnutka i to kao znanstveni asistent (1987.), znanstveni suradnik (1994.), docent (1996.), izvanredni profesor (2002.), redoviti profesor (2005.) i redoviti profesor u trajnom zvanju iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane ortopedija, izabran 2010. godine. Sve do mirovine 1. listopada 2016. izvodio je nastavu za trideset generacija liječnika na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima Medicinskog fakulteta Osijek iz nastavnih predmeta: Ortopedija (1987.), Fizikalna medicina i rehabilitacija (1998.), Anatomija (1998.), Klinička anatomija (1998.), Ratna medicina (1998.), Interna propedeutika (2014.) i Fizioterapija (2015). Također, za nastavu je, kao koautor, pripremio četiri poglavlja u udžbenicima i četiri poglavlja u nastavnim skriptama za preddiplomsku diplomsku i poslijediplomsku nastavu.

Bio je recenzent nekoliko sveučilišnih udžbenika i studijskih programa, mentor 31 diplomskog rada, dva magisterija znanosti i deset doktorskih disertacija. Autor je brojnih znanstvenih i stručnih radova objavljenih u prestižnim međunarodnim časopisima: 35 radova u časopisima indeksiranim u Current Contentsu te 24 rada u časopisima indeksiranim u drugim međunarodnim publikacijama (SCI ili SSCI, Index Medicus, Excerpta Medica, Biological ili Chemical Abstracts), kao i 12 ostalih članaka. Izlagao je na brojnim znanstvenim i stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu te svoja izlaganja objavio u obliku sažetaka kongresnih priopćenja u dva časopisa indeksirana u CC-u i u više od 50 kongresnih priopćenja objavljenih u međunarodnim i domaćim kongresnim zbornicima. Bio je voditelj dva znanstveno istraživačka projekta i suradnik istraživač u šest projekata koje je financiralo Ministarstvo zdravstva. Aktivno je sudjelovao u organizaciji šest stručnih sastanaka Hrvatskog ortopedskog društva, kao predsjednik stručnog skupa ili član organizacijskog odbora.

Njegov izniman znanstveni doprinos vidljiv je kroz brojne znanstvene radove publicirane u prestižnim međunarodnim časopisima indeksiranim u CC-u i SCI-ju. Među tim radovima posebnu međunarodnu znanstvenu vrijednost imaju radovi u kojima je znanstveno obradio svoja vlastita stručna iskustva traumatologa u vrijeme Domovinskog rata i pridonio razvoju kirurških postupaka u zbrinjavanju ratnih ranjenika. Brojna poglavlja u knjigama i ostalim nastavnim materijalima proizišla iz njegovog znanstvenog propitivanja svog dugogodišnjeg plodnog stručnog rada kao specijalista ortopeda i traumatologa, predstavljaju izniman znanstveni doprinos ortopediji i traumatologiji na hrvatskoj i svjetskoj razini. U svojoj plodnoj 30-godišnjoj nastavničkoj karijeri prenio je vrhunska znanja i vještine na više tisuća studenata koji danas, kao doktori znanosti, liječnici, medicinske sestre, inženjeri medicinsko laboratorijske dijagnostike i fizioterapije, uspješno obavljaju složene zadaće u okviru zdravstvenog sustava.

Počasno znanstveno-nastavno zvanje professor emeritus prof. dr. sc. Savi Jovanoviću, umirovljenom redovitom profesoru u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Senat je dodijelio 21. prosinca 2016. godine zbog istaknutog znanstvenog i nastavnog rada kojim je bitno pridonio razvitku znanosti Republike Hrvatske, posebice u razvoju biomedicinskih znanosti i unaprijedio znanstveno-nastavnu djelatnost Medicinskog fakulteta Osijek i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Redoviti član Akademije medicinskih znanosti RH

Uz znanstveni i nastavni rad, isticao se i u različitim oblicima javnog djelovanja. Bio je član Povjerenstva Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske za ortopediju i traumatologiju, aktivan u radu više stručnih domaćih i međunarodnih društava, različitih povjerenstava Medicinskog fakulteta Osijek i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te član uredničkog odbora Medicinskog vjesnika. Zbog svojih znanstvenih i nastavnih zasluga te javnog angažiranja u području zdravstva, primio je više priznanja, a 2016. godine je primljen za redovitog člana Akademije medicinskih znanosti Hrvatske. Time je dao zapaženi doprinos javnom životu i općem interesu te ugledu Medicinskog fakulteta i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Možda ste propustili...
Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana
1

RAZGOVOR: LILY SOLOMON, NA MEĐUNARODNOJ RAZMJENI U OSIJEKU

Osijek je lijep, opušten i miran grad s prekrasnom dušom i parkovima

2

GRAĐEVINSKI I ARHITEKTONSKI FAKULTET OSIJEK

Regionalni centar obrazovanja u području građevinarstva i arhitekture

3

PROVEDBA ERASMUS PROGRAMA MEĐUNARODNE MOBILNOSTI U OKVIRU SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU U AKADEMSKOJ GODINI 2017./2018.

U programu Erasmus+ realizirane mobilnosti 73 studenta i 103 djelatnika partnerskih ustanova iz inozemstva