Učionica
MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI GRAĐEVINSKOG FAKULTETA OSIJEK

Obrazovanje magistara inženjera građevinarstva u okviru ERASMUS+ programa
Objavljeno 15. listopada, 2017.

U okviru projekta "Forecast Engineering: From Past Design to Future Decisions" ERASMUS+ pograma - Ključne aktivnosti 2, čiji je nositelj Sveučilište Bauhaus-Universität Weimar, Njemačka, održan je izborni međunarodni nastavni predmet diplomskog sveučilišnog studija (IntElMSc) građevinarstva "Nonlinear Analysis of Structures: Reinforced Concrete Frames with Masonry Infill Walls: Part I and II" na Građevinskom fakultetu Osijek.

Nastavni predmet, čiji je nositelj doc. dr. sc. Davorin Penava, a asistent Filip Anić, razvijen je na temelju znanstveno-istraživačkog projekta „FRAme-MAsonry Composites for Modelling and Standardization (FRAMA)“ Hrvatske zaklade za znanost, čiji je voditelj prof. dr. sc. Ivica Guljaš. Nastavu je pohađalo ukupno dvadeset studenata sa Sveučilišta Bauhaus-Universität Weimar, Njemačka, Universiade de Aveiro, Portugal, Univerza v Ljubljani, Slovenija, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Mađarska i Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Hrvatska.

Nastava se odvijala u dva dijela. Prvi dio, održan od 3. do 7. travnja 2017., uključivao je upoznavanje studenata s proračunskim postupcima i modelskom simulacijom namijenjenih procjeni seizmičkog odziva armiranobetonskih okvira ispunjenih ziđem. Završetkom prvoga dijela studenti su razvrstani u međunarodne radne grupe kojima su dodijeljeni projektni zadatci, a koje su bili dužni, uz neprekidnu suradnju i radom na daljinu uz pomoć Moodle sustava za e-učenje, u velikoj mjeri izraditi do početka drugog dijela nastave. Drugi dio, održan od 25. do 29. rujna 2017. godine, uključivao je uvid u rezultate eksperimentalnih istraživanja znanstveno-istraživačkog projekta, dovršavanje grupnog projektnog zadatka te njegovo izlaganje pred članovima radne grupe na projektu i ocjenjivanje. Uz nove spoznaje i iskustvo koje su stekli studenti i nastavnici ostvaren je najvažniji cilj projekta, a to je međusobno povezivanje, potvrda i uspostava trajne suradnje između sveučilišta partnera na projektu.

(Davorin Penava)

Voditelj projekta i radna skupina

Uz voditelja projekta dr.ing. Larsa Abrahamczyka sa Sveučilišta Bauhaus-Universität Weimar (Njemačka), odvijanju projektnih aktivnosti pridonijeli su članovi radne grupe na projektu s Građevinskog fakulteta Osijek. To su: izv. prof. dr. sc. Damir Varevac (dekan), prof. dr. sc. Ivica Guljaš, izv. prof. dr. sc. Zlata Dolaček Alduk, doc. dr. sc. Ivan Kraus, doc. dr. sc. Tanja Kalman Šipoš i doc. dr. sc. Davorin Penava (voditelj radne skupine).

Možda ste propustili...

POČELA PROVEDBA PROJEKTA RAZVOJA KARIJERA MLADIH ISTRAŽIVAČA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST

Mlada istraživačica na projektu Jean Monnet katedre za prekogranično kretanja djeteta u EU-u

SIMPOZIJ „KOPAČKI RIT JUČER, DANAS, SUTRA 2018.“

Održana ukupno 42 izlaganja, a okupilo se više od 200 sudionika

VELIK DOGAĐAJ POPULARIZACIJE ZNANOSTI IZ STEM PODRUČJA

Više od 1800 posjetitelja na FERIT-ovu 2. LABUS sajmu