Osijek
POTPORA ŽUPANIJE

Sufinanciranje kamate na kredite iz EU projekata
Objavljeno 30. rujna, 2017.

Osječko-baranjska županija s dva postotna poena subvencionirat će kamate na kredite od strane poslovnih banaka odobrenih za pretfinanciranje projekta koji će se realizirati iz EU programa. Dio je to projekta “Pomoć u realizaciji projekata sufinanciranih iz EU programa”, kojim Županija pomaže neprofitnim subjektima kako bi osigurali sredstva za vlastito pretfinanciranje projekta. U tom projektu odlučilo je sudjelovati i sedam poslovnih banaka, koje su ponudile kamatne stope između 4,5 i 6 posto godišnje.

Župan Anušić jučer je s njihovim predstavnicima potpisao ugovor, pojašnjavajući da se Županija odlučila sufinancirati kamatu kako bi olakšali pretfinanciranje te ohrabrili i potaknuli sve one koji žele razvijati europske projekte i privlačiti sredstva. Župan je pozvao “županijske” općine i gradove da se i one priključe u dodatnom sufinanciranja kamata. Neke od njih su se također odlučile da to budu dva postotna boda, tako da korisnicima ostaje otplata samo 0,5 posto kamate. Krediti će se odobravati prijavom na javni poziv za koji je najavljeno da će biti objavljen danas (subota). D. Ku.