Novosti
ZAKONITO, ALI NE I ETIČNO?!

Tvrtka posve legalno piše i prodaje akademske radove
Objavljeno 28. rujna, 2017.

Uz geslo “Nudimo vam pomoć pri pisanju i izradi seminarskih, završnih i diplomskih radova, u najkraćem roku i uz najkvalitetnije izvore. Naša glavna prednost su znanje i iskustvo, a glavni cilj nam je vaš uspjeh”, od ove godine sasvim legalno u Hrvatskoj djeluje tvrtka koja se bavi pisanjem akademskih radova, naravno, za novac. Uslugu, kako navode, profesionalne pomoći u izradi svih vrsta radova tvrtka nudi na svojoj Facebook i web-stranici "Seminarski radovi". Riječ je o tvrtki Qwerty d.o.o., iz Kostrene, kod Rijeke, općine s najvećim indeksom razvijenosti u Hrvatskoj.

Potpora Općine

Općina Kostrena dala je i financijski vjetar u leđa tvrtki Qwerty. Potporu u iznosu od 6869,22 kune Općina im je dodijelila putem mjere Programa poticanja poduzetništva Općine Kostrena za 2017. godinu. Zahtjev vlasnika društva Qwerty d.o.o. nisu imali razloga odbiti, budući da je predan u skladu s procedurom, potvrdila nam je Martina Zekić, viša stručna suradnica za lokalni ekonomski razvoj i financije općine Kostrena. Potpora se dodjeljivala na temelju glavne djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti - NKD 2007, što je u slučaju tvrtke Qwerty d. o.o., razvidno obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta izdanog od strane Državnog zavoda za statistiku "Ostalo obrazovanje i poučavanje", a ne pisanje akademskih radova.

- Potpora trgovačkom društvu Qwerty d.o.o. dodijeljena je sukladno valjanoj šifri glavne djelatnosti i zakonskoj proceduri, nemajući uvid u djelatnost pisanja i prodaje akademskih radova. Sukladno predanoj dokumentaciji nepovratna sredstva iskorištena su za ishođenje dokumentacije potrebne za početak rada društva, nabave opreme i materijala za osnovnu djelatnost, a jedinica lokalne samouprave ne preuzima odgovornost u svezi s djelatnosti društva koja nije klasificirana šifrom Nacionalne klasifikacije djelatnosti - poručila je Zekić, zaključivši kako je vlasnik tvrtke odgovoran za zakonitost poslovanja i sva postupanja protivna zakonu ako institucije u čijoj je nadležnosti provjera zakonitosti poslovanja trgovačkih društava utvrde nepravilnosti u poslovanju.

Prema javno dostupnim podacima vlasnici tvrtke su Filip Simonić i Karlo Marunić. Zanimljivo je da je Marunić nećak načelnice Općine Kostrena Mirele Marunić. Međutim, važno je istanuti kako načelnica nije sudjelovala u dodjeli potpore tvrtki svoga nećaka te se radi izbjegavanja sukoba interesa izuzela iz postupka, a odluku je donio njezin zamjenik, što je potvrdilo Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, a nama i Martina Zekić. Kako se tvrtka prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost smatra malim poreznim obveznikom, oslobođena je plaćanja PDV-a.

Tvrtka Qwerty, kako navodi, svojim klijentima jamči stručnost, sigurnost podataka, kao i jedinstvenost svakog napisanog rada, a posebno je zanimljivo i istaknuto kako se prilagođavaju pravilima pisanja fakulteta ili škole i potrebama pojedinog rada. Tvrtka ima i detaljan pravilnik, odnosno Opće uvjete poslovanja kojima se uređuje odnos s klijentom, osobom čije će ime u konačnici pisati na radu kojeg napiše zaposlenik Qwertyja. Pravilnikom od deset članaka, određeno je da se sva autorska prava s društva prenose na klijenta. Također, ugovorom koji klijent sklapa s društvom elektroničkim putem, određuje se da osoba koja potražuje rad isti može koristiti isključivo u privatne nekomercijalne svrhe. Stoga se klijentu zabranjuje umnažanje, reproduciranje, objavljivanje, prikazivanje, distribuiranje te u javnosti plasiranje rada kao vlastitog djela, ili dio djela čije je pravo korištenja stekao. Tvrtka se pravilnikom ograđuje i od mogućeg plagiranja tuđih autorskih djela, ali i akademskog neuspjeha osobe koja je naručila rad, gubitka titule ili stipendije. "Cijena usluge varira od rada do rada, ovisno o opsegu, zahtjevnosti rada te njegovom roku izrade. Usluge mogu biti pružene i u ekspresnom roku, a u prosjeku se radi o roku od 48 sati do 15 dana. Za točnu cijenu dogovaramo se nakon dostave svih navedenih informacija, te posebnih uputa od strane profesora, ako postoje. Ako zatražite naknadne korekcije, one su besplatne i bit će vam izvršene u roku od 24 do 48 sati", stoji u Općim uvjetima društva. Po podnošenju narudžbe društvo će klijentu uručiti predračun s iznosom naknade, podacima za uplatu i rokom do kojega to treba napraviti. Društvo prikuplja, obrađuje i pohranjuje osobne i identifikacijske podatke svojih klijenata. Međutim, ističe kako će te podatke čuvati u tajnosti te će ih koristiti samo za vlastite potrebe.

Kršenje propisa

Akademska zajednica zgrožena je podatkom o legalnom postojanju jedne ovakve tvrtke koja ruši integritet, čast i moral njezinih članova. S obzirom na to da su za utvrđivanje eventualnih nezakonosti u poslovanju gospodarskih subjekata koji djeluju na tržištu nadležna mjerodavna tijela, iako se sve odvija pred očima javnosti, a o tome najčešće doznaju putem medija, sveučilišta tu ne mogu mnogo napraviti. Snježana Prijić-Samaržija, rektorica Sveučilišta u Rijeci, poručila je kako to sveučilište, u čijoj se blizini nalazi sjedište tvrtke, u okviru svoje nadležnosti nije imalo razloga provoditi nikakva konkretna postupanja te se na ovaj problem osvrnula s aspekta studenata kao mogućih korisnika takvih usluga.

- Osim što bi takvo postupanje moglo predstavljati kršenje propisa o autorskom i drugim srodnim pravima, isto bi moglo biti predmet etičke, ali i stegovne odgovornosti na Sveučilištu u Rijeci – priopćila je rektorica Prijić-Samaržija.

Plagirani radovi danas se uspješno detektiraju uz pomoć softvera, no, krivotvoreni poput onih u ovom slučaju, teško je otkriti, osim ako djelomice nisu i plagirani. To ipak ne znači da istina neće izići na vidjelo i nakon niza godina. Stjepan Čurčić, predsjednik Studentskog zbora Osijek, ističe opasnost korištenja usluge pisanja rada u svrhu akademskog obrazovanja, odnosno sjecanja određenog akademskog naziva i apelira na sve studente da svoje radove pišu sami.

- Studenti koji si takve stvari dopuste ne mogu znati da kasnije neće izići na vidjelo da je taj njihov akademski naziv stečen nepošteno, i moraju biti svjesni da snose rizik za kaznene progone – poručio je Čurčić.

Jasenka PEJAKOVIĆ

Mario Vinković

prorektor za nastavu i studente Sveučilišta u Osijeku

HIPOKRIZIJA DRUŠTVA

- Nažalost, ovdje govorimo o hipokriziji društva u kojoj je novac postao mjerilo, a stjecanje naobrazbe ne smatra se nečim što je vezano uz osobni napredak pojedinca i društva, nego jednom stepenicom koja će zadovoljiti neke druge potrebe pojedinca. Međutim, društveno je štetno kad takve osobe kasnije obavljaju određene poslove, a zapravo nisu u sukladnosti sa svojim akademskim nazivom, odnosno nisu stekli odgovarajuće kvalifikacije. Prema mom mišljenju, to aposlutno može i trebalo bi biti pod udarom kaznenih sankcija, a time bi se trebala pozbaviti nadležna tijela – upozorava prorektor Vinković.

STUDENTSKI ZBOR: PISANJE VLASTITOG RADA JE OBLIK UČENJA

"Hrvatski studentski zbor osuđuje neakademsko ponašanje određenih studenata koji su spremni za poslove pisanja seminarskih, završnih, diplomskih i doktorskih radova platiti nekome. Pozivamo sve studente da ne ulaze u ove vrste neakademskog ponašanja te da sami pišu svoje radove, a ako trebaju pomoć, neka se obrate mentorima koji će im sigurno pomoći i uputiti ih kako da uspješno napišu svoj rad. Pisanje vlastitog rada jedan je oblik učenja koji će im koristiti u kasnijem radu, a stjecanje znanja pomoću vlastitih mogućnosti daleko je korisnije od bilo kakvog plaćenog rada", očitovali su se iz Hrvatskog studentskog zbora o ovom pitanju.

STUDENTI MOGU OSTATI BEZ AKADEMSKOG NAZIVA I DIPLOME

Pravilnici o studijima i studiranju na sveučilištima u skladu sa Zakonom o znanosti i visokom obrazovanju propisuju da se studentima za koje se utvrdi da su akademski ili stručni naziv stekli protivno propisanim uvjetima za njegovo stjecanje, grubim kršenjem pravila studija, ili ako je diplomski/završni rad plagijat ili krivotvorina, stečeni akademski/stručni naziv oduzima, a diploma/svjedodžba u tom slučaju poništava.

bez plagiranja?

TVRTKA JAMČI “JEDINSTVENOST RADOVA”