Učionica
MEĐUNARODNA ZNANSTVENA KONFERENCIJA "IZAZOVI ODRŽIVOG GOSPODARENJA AGROEKOSUSTAVIMA" NA POLJOPRIVREDNOM FAKULTETU

Predstavljena najnovija rješenja iz poljoprivrede i zaštite okoliša
Objavljeno 15. rujna, 2017.

T reća Međunarodna znanstvena konferencija "Sustainability challenges in agroecosystems" ("Izazovi održivog gospodarenja agroekosustavima") održana je od 19. do 21. lipnja na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku.

Organizator je bilo Hrvatsko društvo za proučavanje obrade tala (HDPOT), suorganizatori Mađarsko i Češko društvo za proučavanje obrade tala, a pokrovitelji International Soil Tillage Research Organization (ISTRO). Konferencija je održana pod pokroviteljstvom niza stručnih i znanstvenih organizacija i institucija, kao što su: Ministarstvo znanosti, Ministarstvo poljoprivrede, te Ministarstvo zaštite okoliša i energetike RH, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Agronomski fakultet u Zagrebu, Državni hidrometeorološki zavod, Hrvatska agencija za hranu i drugi.

Na konferenciji je sudjelovalo više od 100 znanstvenika i stručnjaka iz 25 država Europe i svijeta. Tijekom prva dva dana konferencije, prezentirano je ukupno 58 znanstvenih radova koji su bili podijeljeni u pet sekcija: Sustainable land management; Coping with climate changes in plant production; Good agriculture practice and food safety; Precision agriculture, mechanization and renewable bioenergy te Facilitation of integrated crop protection. Nakon znanstvenog dijela konferencije treći je dan organizirana stručna ekskurzija na Poljoprivredno gospodarstvo Knežević u Čačincima, gdje je organiziran tradicionalni Croatian breakfast, a potom i u Park prirode Papuk na lokaciju Jankovac i lokaciju Rupnica (bazaltne stijene). Cilj ove konferencije bio je povezivanje znanstvenika i stručnjaka iz cijelog svijeta u svrhu transfera znanja i iskustava uz rješavanje trenutačnih i potencijalnih problema vezanih uz poljoprivrednu proizvodnju. Takvim pristupom omogućava se povezivanje struke i znanosti, ali i brže i efikasnije rješavanje pitanja vezanih uz opće i specifične probleme poljoprivredne struke.

Ključne ciljne skupine znanstvene konferencije bile su znanstvena i stručna zajednica, studenti te poljoprivredni proizvođači. Posjetom etabliranih znanstvenika iz cijelog svijeta, Osijek i Osječko-baranjska županija dobili su veliku promociju. Objavljivanje znanstvenih radova koji su proistekli iz konferencije, kao i uloga Osijeka kao grada nositelja međunarodnog skupa, u značajnoj mjeri ubrzat će razvoj regionalne i prekogranične suradnje uz jak znanstveni doprinos. Poljoprivrednim su proizvođačima predstavljena najnovija rješenja iz područja poljoprivrede i zaštite okoliša koja će im olakšati, ali i modernizirati poljoprivrednu proizvodnju.

(Danijel Jug)

Možda ste propustili...

VAŽNE INFORMACIJE VEZANE UZ RAD STUDENTSKOGA CENTRA U OSIJEKU TIJEKOM LJETA 2018. GODINE

Studentski servis radi uobičajeno, osiguran ljetni smještaj u studentskome domu „IGK“

POSJET OECD TIMA SVEUČILIŠTU U OSIJEKU U OKVIRU HEINNOVATE INICIJATIVE

Poticanje poduzetničkoga i inovativnoga ponašanja na Sveučilištu u Osijeku