Učionica
SVEUČILIŠTA I MEDICINSKI FAKULTETI IZ OSIJEKA I PEČUHA PROVODE VELIKI PROJEKT “IMPROVEMED”

Cilj je osmisliti obrazovne programe za budući zajednički poslijediplomski studij
Objavljeno 15. rujna, 2017.

Dana 14. lipnja 2017. u Auli Rektorata Sveučilišta u Osijeku održana je konferencija u povodu pokretanja projekta "ImproveMEd“ - Improved Medical Education in Basic Sciences for Better Medical Practicing", Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska od 2014. do 2020. godine.

Partneri u provedbi projekta su Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Sveučilište u Pečuhu, a provedba projekta odvija se na medicinskim fakultetima oba sveučilišta. Cilj projekta je razviti online interaktivne tečajeve za budući zajednički poslijediplomski specijalistički program temeljnih medicinskih znanosti i pružiti praktične vještine obuke u okviru pilot-tečaja u obje partnerske institucije. Na kraju programa očekuje se devet obrazovnih materijala razvijenih zajedničkim naporima, točnije devet kolegija na tri jezika. Napredni tečajevi odnose se na fiziologiju, imunologiju i mikrobiologiju, anatomiju i histologiju, biostatistiku i bioinformatiku, biokemiju i biotehnologiju, farmakologiju, eksperimentalnu epidemiologiju i biologiju sustava. Inače, ImproveMEd projektni prijedlog obrazovni je nastavak Health Impulse, uspješno provedenog IPA HU/HR projekta, u smislu pripreme i izvođenja zajedničkog obrazovnog poslijediplomskog specijalističkog programa obuke u temeljnim medicinskim znanostima pružajući teorijska i praktična znanja u laboratorijskom okruženju za zdravstvene djelatnike koji su u izravnom kontaktu s pacijentima, ali i onih koji rade u kliničkim laboratorijima.

(Ines Drenjančević)

Ukupna vrijednost projekta – 218.202 eura

Trajanje projekta je 16 mjeseci, a ukupna vrijednost projekta je 218.202 eura. Koordinatorica projekta je prof. dr. sc. Ines Drenjančević s hrvatske strane, te prof. dr. sc. Peter Nemeth s mađarske strane. Detaljnije informacije o projektu mogu se pronaći na poveznici: http://improvemed.unios.hr/