Učionica

FOOZOS suorganizator međunarodne znanstvene konferencije u Japanu
Objavljeno 15. rujna, 2017.

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta u Osijeku (FOOZOS) i Sveučilište Wakayama iz Japana organiziraju Međunarodnu znanstvenu konferenciju Education and Training as Basis for Future Employment", koja će se 21. i 22. rujna 2017. održati u japanskoj Wakayami.

Ovom konferencijom FOOZOS, na čelu s dekanom prof. dr. sc. Damirom Matanovićem, otvara mogućnost znanstvene, stručne i kulturne suradnje ne samo za svoju sastavnicu, nego i za cijelo Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Na konferenciji će s hrvatske strane sudjelovati predstavnici FOOZOS-a, Pravnoga fakulteta Osijek i Muzeja likovnih umjetnosti Osijek.

(Emina Berbić Kolar)