Učionica
ODJEL ZA KEMIJU

Studenti i nastavnici Odjela izvrsno surađuju s tvrtkama i ustanovama u okruženju
Objavljeno 15. rujna, 2017.

Odjel za kemiju osnovan je odlukom Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 2005. godine. Odjel je smješten u sveučilišnom kampusu, na adresi Ulica cara Hadrijana 8a, u neposrednoj blizini novog studentskog doma i studentskog restorana.

Odjel je organizacijski podijeljen u dva zavoda: Zavod za analitičku, organsku i primijenjenu kemiju i Zavod za opću, anorgansku i fizikalnu kemiju i metodiku kemije. Ukupno ima 41 zaposlenika, od kojih je 13 u znanstveno-nastavnim zvanjima, osam je suradnika, šest članova stručno-tehničkog osoblja, deset zaposlenika u administraciji i četiri pripadnika pomoćno-tehničkog osoblja. Danas na Odjelu za kemiju studira više od 200 studenata na svim studijskim programima. Važnu ulogu u stjecanju akademskih titula, usavršavanju i obrazovanju ima i knjižnica, koja je u sklopu knjižnice Prehrambenog-tehnološkog fakulteta, smještena u Ulici Franje Kuhača 20. Knjižnica studentima omogućava korištenje čitaonice, posudbu knjiga, pristup računalima i svim bazama podataka.

Nastava na Odjelu za kemiju izvodi se u obliku predavanja, seminara i laboratorijskih vježbi pa ima i odlično opremljene laboratorije za rad. Odjel za kemiju svojim studentima i zaposlenicima daje na raspolaganje pet istraživačkih laboratorija opremljenih vrhunskom opremom, novim namještajem, digestorima, vagama, plinom, vodom, ormarima za čuvanje kemikalija i garderobnim ormarićima za studente. Svi studenti i nastavnici istraživanja u sklopu svojih obaveza provode u tim laboratorijima. Nastavnici Odjela za kemiju mogu se pohvaliti jako dobrom suradnjom s vodećim tvrtkama i ustanovama s ovoga područja, kao što su: Saponia d.d., Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, Elektroslavonija Osijek, Vodovod Osijek i drugi. Zahvaljujući toj dobroj suradnji svojim studentima proširuju saznanja, jer im je u nekima od navedenih tvrtki omogućena i provedba eksperimentalnog dijela završnih i diplomskih radova, čime studenti dobivaju priliku raditi na uređajima koje eventualno nemaju na Odjelu.

Znanstvena djelatnost

Na Odjelu za kemiju provodi se niz znanstvenih projekata. Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ) finanacira dva istraživačka projekta, a prvi je "Istraživanje složenih multiferoičnih materijala pripravljenih metodama otopinske kemije" izv. prof. dr. sc. Igora Đerđa, glavnog istraživača, na razdoblje od četiri godine u iznosu od 967.000 kuna. Taj ambiciozni projekt uključuje znanstvenike iz četiri znanstvene institucije (tri države), a za cilj ima sintetskim putem iz otopine pripraviti nove anorganske i metalo-organske materijale perovskitne i kvaziperovskitne kristalne strukture i mogućih multiferoičnih svojstava. Drugi projekt je "Upotreba nanomaterijala u razvoju potenciometrijskog senzora za tenzide za primjenu u industriji i zaštiti okoliša – NANOSENS" prof. dr. sc. Milana Sak-Bosnara, voditelja projekta, koji obuhvaća razvoj i konstrukciju potenciometrijskog tenzidnog senzora temeljenog na nanomaterijalima koji će se koristiti za mjerenje koncentracije ionskih tenzida u deterdžentskim proizvodima i sirovinama, farmaceutskim i kozmetičkim proizvodima, kao i u otpadnim i površinskim vodama.

Odjel za kemiju, također, sastavnica je Znanstvenog centra izvrsnosti za personaliziranu brigu o zdravlju, koji je interdisciplinarni centar izvrsnosti iz područja biotehničkih i biomedicinskih znanosti. Centar je efikasan način prijenosa znanja i kompetencija stečenih u biotehničkim znanostima na temeljna i primijenjena biomedicinska istraživanja u kojem su istraživačke grupe komplementarne. Važno je istaknuti kako su znanstvenici na Odjelu za kemiju u protekle dvije godine publicirali čak 35 znanstvenih radova u časopisima citiranim u Current Contents (CC). Znanstveni radovi nastavnika i suradnika Odjela u istom razdoblju citirani su oko 800 puta. Rezultate svojih radova znanstvenici Odjela za kemiju prezentirali su na sljedećim znanstvenim skupovima: Hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera (Poreč); Congress of Chemists and Chemical Engineers of Bosnia and Herzegovina (Sarajevo), Ružičkini dani (Vukovar); 254th ACS National Meeting & Exposition; Chemistry´s Impact on Global Economy (Washington DC, SAD), XXV. Encontro National Sociedade Potruguesa de Quimica (Lisabon, Portugal), Third International Symposium on Corrosion and Protection of Materials and Environment (Bar, Crna Gora), XXV. International Conference Ecological Truth EcoIst'17 (Beograd, Srbija), 14th Conference of the Asian Crystallographic Association (Hanoi, Vijetnam) i drugi.

Međunarodna suradnja i mobilnost

Odjel za kemiju potiče mobilnost nastavnika i studenata sudjelovanjem na međunarodnim konferencijama, znanstvenim skupovima, radionicama i studentskim praksama te je otvoren za međunarodnu suradnju i kontakte na bilateralnom ili multilateralnom planu. Ciljevi su međunarodne suradnje: osigurati mobilnost istraživača, koja ima za cilj ostvarivanje međunarodno priznatih rezultata istraživanja i povećanje kvalitete istraživanja u sklopu poslijediplomskog usavršavanja, te osigurati sredstva za istraživanje i financiranje radnih mjesta istraživača, kao i sredstva za poslijedoktorska istraživanja domaćih i inozemnih znanstvenika u okviru međunarodnih projekata. Na Odjelu za kemiju u tijeku je realizacija nekoliko bilateralnih znanstvenih projekata sufinanciranih od odgovarajućih znanstveno-financirajućih tijela uključenih država. Tako se realizira projektna suradnja u sklopu primjene LaCoO3 kao elektrokatalizatora s Technical University Braunschweig (Njemačka). Suradnja na projektu multiferoika ostvaruje se sa Sveučilištem u Szegedu (Mađarska) i s University of Vienna (Austrija).

Također, Njemačko savezno ministarstvo istraživanja i obrazovanja (Bundesministerium fur Bildung und Forschung) dodijelilo je prestižnu ERA stipendiju izv. prof. dr. sc. Igoru Đerđu za dvomjesečni boravak na sveučilišnoj instituciji u Njemačkoj s ciljem unaprjeđivanja i produbljivanja znanja i razmjene iskustva u području upravljanja u znanosti (Science Management). Ono što svakako poboljšava kvalitetu znanstveno-nastavne djelatnosti Odjela je Erasmus razmjena i mobilnost (ne)nastavnog osoblja i samih studenata. Dosad su s Odjela na razmjenu odlazili u prvom redu nastavnici, i to u zemlje Europske unije, primjerice, Poljsku, Mađarsku, Italiju, Latviju i Sloveniju, te u Tursku. Posljednjih nekoliko godina pokazala se i sve veća zainteresiranost naših studenata za odlazak, koji kroz Erasmus i IAESTE biraju svoja stručna usavršavanja i praksu u inozemstvu. Tako će se u akademskoj 2017./2018. godini nekolicina (ne)nastavnog osoblja stručno usavršavati upravo preko Erasmusa i organizacije IAESTE, a studenti odraditi svoju praksu i nastavu u zemljama članicama EU.

Studentske aktivnosti

Srce Odjela zasigurno su naši studenti, koji su iznimno aktivni u svim segmentima i granama. Tako se naši studenti mogu pohvaliti da već treću godinu zaredom sudjeluju u organiziranju znanstveno-sportskih susreta studenata prirodoslovno-matematičkih fakulteta i prirodoslovnih odjela (kemija, biologija, fizika i matematika) Hrvatske, poznatiju po nazivu ''Primatijada''. Ove, 2017., godine studenti Odjela prvi su put sudjelovali i na međunarodnoj ''Primatijadi'', koja se održala u Crnoj Gori, a na kojoj su sudjelovale sve zemlje Balkana. Početkom prošle godine osnovana je i studentska sportska udruga ''Primos'', u koju su uključeni svi odjeli na Sveučilištu, a na taj način sudjeluju u sportskim natjecanjima unutar Sveučilišta i izvan njega.

Osim u iznimno dobro razvijenim sportskim aktivnostima naši su studenti vrlo aktivni i u znanstvenom području. Znatan doprinos njihovu napredovanju zasigurno su znanstveni skupovi, koje naši studenti posjećuju i na kojima izlažu svoje znanstvene radove. Studenti također rade na popularizaciji znanosti i samog Odjela, sudjelovanjem na Danima otvorenih vrata, Festivalu znanosti, Smotri Sveučilišta i Sajmu inovacija. U 2017. godini Odjel za kemiju tako je na Danima otvorenih vrata ugostio nekoliko dječjih vrtića, osnovnih i srednjih škola te su naši studenti posebno osmišljenim, zanimljivim radionicama i predavanjima djeci različitih dobnih skupina pokušali približiti kemiju. Odjel za kemiju ostvario je suradnju i s Gimnazijom Vukovar, u sklopu koje su naši studenti srednjoškolcima na Skype satu iz kemije demonstrirali pokus.

(Kasandra Obranić)

Studijski programi na Odjelu

Trenutno se na Odjelu za kemiju izvode Preddiplomski sveučilišni studij Kemija, koji traje tri godine (šest semestara, ukupno 180 ECTS bodova), a njegovim završetkom studenti stječu akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/ca kemije (univ. bacc. chem.); te Diplomski sveučilišni studij Kemija, koji traje dvije godine (četiri semestra, 120 ECTS bodova), a njegovim završetkom studenti stječu akademski naziv magistar/a edukacije kemije (mag. educ. chem). Od nove akademske, 2017./2018., godine izvodit će se i Diplomski sveučilišni studij Kemija; istraživački smjer. On traje dvije godine (četiri semestra, 120 ECTS bodova), a njegovim završetkom studenti stječu akademski naziv magistar/a kemije (mag. chem.).

Studentski zbor i Alumni klub

Studentski zbor u suradnji s Uredom za kvalitetu i Uredom za studente brine se o svim studentima Odjela za kemiju i njihove probleme pokušava riješiti na što kvalitetniji način. Predstavnik studenata je ključna osoba Studentskog zbora, koja obavještava sve studente o promjenama, pravilima, novostima i svim događajima na Odjelu. Uz Studentski zbor na Odjelu za kemiju djeluje i Alumni klub, koji okuplja sve bivše studente Odjela i pokušava im pomoći u svim segmentima nakon studiranja, kako bi se i dalje razvijali kao kvalitetni mladi znanstvenici i nastavnici u području kemije.

Možda ste propustili...

IGOR ILIĆ PREDSJEDNIK STUDENTSKOGA ZBORA FAKULTETA ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI U OSIJEKU

„Proces stjecanja znanja u našim zanimanjima ne prestaje onoga dana kada diplomiramo“

DIO ODLUKA S 2. SJEDNICE SENATA SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU U AKADEMSKOJ GODINI 2018./2019.

Donesen Priručnik kvalitete Sveučilišta u Osijeku kao dokument najviše razine osiguravanja kvalitete

NASTAVLJENA USPJEŠNA SURADNJA STUDENATA S ODSJEKA ZA KULTURU I KREATIVNE INDUSTRIJE AUK-A I SCENE OSJEČKIH STUDENATA

Predstave „Kisik“ i „Danteov pakao“ otvorile novu sezonu S.O.S.-a

Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana
1

RAZGOVOR: LILY SOLOMON, NA MEĐUNARODNOJ RAZMJENI U OSIJEKU

Osijek je lijep, opušten i miran grad s prekrasnom dušom i parkovima

2

GRAĐEVINSKI I ARHITEKTONSKI FAKULTET OSIJEK

Regionalni centar obrazovanja u području građevinarstva i arhitekture

3

PROVEDBA ERASMUS PROGRAMA MEĐUNARODNE MOBILNOSTI U OKVIRU SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU U AKADEMSKOJ GODINI 2017./2018.

U programu Erasmus+ realizirane mobilnosti 73 studenta i 103 djelatnika partnerskih ustanova iz inozemstva