Učionica
UPISNE KVOTE

Na diplomskim studijima mjesta za upis ukupno 2336 studenata
Objavljeno 15. rujna, 2017.

Odlukom Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, donesenoj na sjednici održanoj 19. lipnja 2017. u vijećnici Rektorata Sveučilišta, predviđeno je ukupno 2336 mjesta za upis u I. godinu studija na diplomske sveučilišne studije u akademskoj godini 2017./2018.

Od toga su 1642 mjesta za redovite studente s područja Republike Hrvatske i/ili Europske unije, 667 mjesta za izvanredne studente i 27 mjesta za studente strane državljane (izvan država članica Europske unije). Upisna kvota za studente-strane državljane namijenjena je samo za državljane zemalja izvan Europske unije, dok se državljani zemalja EU-a prijavljuju za upis u okviru upisnih kvota za redovite studente iz Republike Hrvatske. Redoviti studenti, državljani RH i državljani država članica EU, koji u akademskoj godini 2017./2018. prvi put upisuju prvu godinu diplomskog sveučilišnog studija, ne plaćaju participaciju u troškovima studija. Navedena se participacija podmiruje u cijelosti iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske.

(Marija Rasonja)

Možda ste propustili...