Učionica
NA GRAĐEVINSKOM FAKULTETU OSIJEK PREDSTAVLJENA ČETIRI SMJERA SVEUČILIŠNOG DIPLOMSKOG STUDIJA GRAĐEVINARSTVO

Nosive konstrukcije, Prometnice, Hidrotehnika te Organizacija, tehnologija i menadžment građenja
Objavljeno 15. rujna, 2017.

Jedan od strateških ciljeva Građevinskog fakulteta Osijek, definiran Strategijom razvitka Građevinskog fakulteta Osijek za razdoblje od 2016. do 2020., jest poboljšanje kvalitete studiranja i nastave.

Takav strateški cilj pretpostavlja kontinuirani rad na poboljšanju uvjeta studiranja i kvalitete nastave poticanjem studenata na preuzimanje aktivnije uloge u procesu učenja kako bi poboljšali svoja postignuća na svim studijskim programima, kao i jačanje Fakulteta glede broja, kvalificiranosti i kompetentnosti nastavnika. U okviru tih aktivnosti predviđeno je predstavljanje smjerova diplomskog sveučilišnog studija i izbornih predmeta studentima na preddiplomskom sveučilišnom studiju. Tako su tijekom svibnja 2017. održane četiri prezentacije, na kojima su nastavnici koji sudjeluju u izvođenju nastave na različitim smjerovima predstavili koje su to kompetencije što se stječu odabirom pojedinog smjera te kakav je način rada na njima. Tom prigodom predstavljena su sva četiri smjera diplomskog sveučilišnog studija: Nosive konstrukcije, Prometnice, Organizacija, tehnologija i menadžment građenja te Hidrotehnika.

Studenti su na prezentaciji smjera Nosive konstrukcije saznali da nastavni sadržaji na tom smjeru stavljaju naglasak na modeliranje i proračun različitih tipova konstrukcija – na mikrorazini i makrorazini, zatim na rad s konkurentnim računalnim programima koji se koriste u znanosti i praksi te na primjenu zajedničkih normi za dimenzioniranje na razini EU. Upravo zbog toga taj su smjer pozvani odabrati oni studenti koji se žele osposobiti za projektiranje i izradu tehničke dokumentacije za gradnju i rekonstrukciju, dimenzioniranje elemenata, dokazivanje stabilnosti konstrukcije, ispitivanje i kontrolu kvalitete te vođenje laboratorijskih istraživanja. Istaknuto je da na tom smjeru studenti imaju priliku učiti od tima vrhunskih stručnjaka koji uz rad na sveučilištu sudjeluju i u brojnim stručnim projektima te se kontinuirano usavršavaju u zemlji i inozemstvu.

Nastavnici smjera Hidrotehnika istaknuli su kako se bave zapravo trima jednako važnim hidrotehničkim područjima: korištenjem voda, zaštitom voda i okoliša te zaštitom od štetnog djelovanja voda. U području korištenju voda bave se temama opskrbe vodom i odvodnjom, korištenjem vodnih snaga, melioracijama i tehničkim građevinama. U području zaštite voda i okoliša naglasak je na kondicioniranju i pročišćavanju voda, a u području štetnog djelovanja voda uz hidrotehničke građevine i melioracije govori se i o regulaciji vodotoka. Istaknuto je da se i sada, a takav se trend očekuje i u budućnosti, u Hrvatskoj provode brojni značajni hidrotehnički projekti, što je velik motivacijski čimbenik za odabir ovog smjera.

Prezentacijom smjera Organizacija, tehnologija i menadžment građenja naglašeno je da nakon završetka ovog studijskog programa studenti stječu kompetencije u području projektiranja i dimenzioniranja procesa građenja, te znanja i vještine potrebne za razumijevanje građevinskog poslovanja i inženjerske ekonomije. Nastavni sadržaj usmjeren je na stjecanje znanja iz područja organizacije i tehnologije građenja, planiranja i kontrole građenja, sistemskog inženjerstva, upravljanja kvalitetom, održavanja građevina, integriranog projektiranja i energetske učinkovitosti, ali i značajna poslovna znanja i vještine s područja menadžmenta, financija, prava i marketinga. Uz učioničku nastavu velika se pažnja tijekom studiranja posvećuje i nastavi na terenu s ciljem provjeravanja stečenog teorijskog znanja u praksi. Posebno je istaknuta činjenica da ovaj obrazovni program osigurava propisana potrebna znanja iz područja upravljanja projektima koja se zahtijevaju u postupku certifikacije voditelja projekta.

Studijski program "najmlađeg" smjera diplomskog studija, Prometnice, osmišljen je s obzirom na potrebu proširenja nastavnih sadržaja, praćenja suvremenih zahtjeva tržišta rada i šire društvene zajednice. Kao i studijski programi ostalih smjerova, potpuno je usporediv s programima drugih hrvatskih ali i nekih europskih sveučilišta. Obvezni i izborni predmeti ovog smjera koncipirani su na način da omoguće usvajanje potrebnih znanja za sve vrste prometnica, specifičnosti vezanih uz njih te područje geotehnike koje je važno za ukupno sagledavanje i rješavanje problematike prometnica. S ciljem što veće kvalitete studiranja, sadržaji gotovo svih predmeta predviđaju izlazak na teren: posjete gradilištima, laboratorijima izvan Fakulteta i proizvodnim pogonima odnosno poduzećima važnim za funkcioniranje i upravljanje prometnom infrastrukturom.

(Ivana Šandrk Nukić)

Prolaznost studenata – iznad 90 %

Na diplomskom sveučilišnom studiju Građevinskog fakulteta Osijek prolaznost studenata u posljednjih je nekoliko godina ujednačena i iznosi više od 90 % pa je broj diplomiranih studenata neznatno manji od broja upisanih studenata. S obzirom na to da je to znatna razlika u odnosu prema prolaznosti na preddiplomskom studiju, može se pretpostaviti da velika svjesnost studenata o tome što upisuju prije nego što to upišu uistinu pridonosi kvaliteti studiranja, što je ujedno i najvažniji argument opravdanosti sustavnog napora uloženog u predstavljanje smjerova.

Možda ste propustili...
Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana
1

RAZGOVOR: LILY SOLOMON, NA MEĐUNARODNOJ RAZMJENI U OSIJEKU

Osijek je lijep, opušten i miran grad s prekrasnom dušom i parkovima

2

GRAĐEVINSKI I ARHITEKTONSKI FAKULTET OSIJEK

Regionalni centar obrazovanja u području građevinarstva i arhitekture

3

PROVEDBA ERASMUS PROGRAMA MEĐUNARODNE MOBILNOSTI U OKVIRU SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU U AKADEMSKOJ GODINI 2017./2018.

U programu Erasmus+ realizirane mobilnosti 73 studenta i 103 djelatnika partnerskih ustanova iz inozemstva