Učionica
ZA POTPORU PROJEKTU DOC. DR. SC. HRVOJA KRSTIĆA ODOBRENO JE 60.000 KUNA

“Inovativni simulacijski model za određivanje toplinskih gubitaka u zgradama”
Objavljeno 15. rujna, 2017.

Kada se govori o zrakopropusnosti neke zgrade, govori se zapravo o nekontroliranom strujanju zraka kroz ovojnicu zgrade. Do nekontroliranog strujanja zraka u zgradama dolazi zbog porozne ovojnice zgrade i pukotina u ovojnici.

Svako strujanje zraka ne mora nužno biti i nepoželjno, no svakako utječe na energetska svojstva zgrade – potrošnju energije, ali i na zdravlje ljudi i toplinsku ugodnost prostora. Stoga svaka bezrazložan izmjena zraka predstavlja i nepotreban gubitak energije. Prethodno provedena istraživanja na Građevinskom fakultetu Osijek definirala su faktore koji utječu na zrakopropusnost zgrada. Rezultat provedbe ovog istraživanja bit će razvoj inovativnog matematičkog modela za određivanje toplinskih gubitaka u zgradama uslijed infiltracije. Model će opisati toplinske gubitke u zgradama uslijed infiltracije s obzirom na različite tehnologije izvođenja zgrada u različitim klimatskim zonama. Uz razvoj inovativnog matematičkog modela ciljevi ovog projekta još su identifikacija karakterističnih zgrada s obzirom na tehnologiju izvođenja vanjske ovojnice zgrada u Hrvatskoj i Poljskoj te definiranje uvjeta u kojima će matematički model omogućiti optimizaciju rekonstrukcije vanjske ovojnice zgrada s obzirom na troškove i tehnologiju rekonstrukcije. Tijekom istraživanja koristit će se vrijedan računalni simulacijski alat "IndoorClimateand Energy" (IDA ICE). Ovaj alat koristit će se za definiranje modela za uspostavljenje veze između infiltracije, tehnologije izvođenja vanjske ovojnice i toplinskih gubitaka u različitim klimatskim uvjetima. Ovim putem zahvaljujem Sveučilištu u Osijeku na financijskim sredstvima koja će omogućiti provedbu ovog istraživanja.

(Hrvoje Krstić)

Projektni tim

Uz voditelja projekta, doc. dr. sc. Hrvoja Krstića s Građevinskog fakulteta Osijek, na projektu sudjeluje i gost istraživač iz Poljske, dr. sc. Piotr Kosinski, zaposlen na Sveučilištu Warmia i Mazury u Olsztynu na Fakultetu geodezije, prostornog planiranja i građevinarstva. Na projektu sudjeluju i tri doktoranda s Građevinskog fakulteta Osijek: Mihaela Teni, Vedrana Golić i Tomislav Stantić.