Novosti
ZIMA “NA DRVA, PLIN ILI STRUJU”

Za drva oko 3000, a za
plin više od 5000 kuna
Objavljeno 11. rujna, 2017.
Potraje li nestašica drva za grjev, strahuje se da bi cijene mogle porasti

U Slavoniji, gdje su brojna kućanstva najsklonija grijanju drvima, ove godine “kubure” s nabavom tog ogrjeva, pa su, iako je prvi jesenski mjesec pri kraju svoje prve polovine, brojne drvarnice još uvijek prazne. U potrazi za drvima je tako i đakovačka obitelj Mikešić. Ostalo im je nešto od lanjskih zaliha, no to nije dovoljno za slavonske jake zime koje po kućanstvu u prosjeku “pojedu” bar deset metara drva.

– Zvali smo za drva, kažu – nema ih. Htjeli smo nabaviti preko Sindikata umirovljenika, no rečeno nam je da će neku informaciju o novim količinama imati tek za desetak dana - kaže Ruža Mikešić.

- Ljudi su za ovogodišnja drva rate počeli uplaćivati u veljači, i to 300 kuna po metru. Nama se to i ne isplati, jer banci za položeni novac moramo plaćati znatan iznos, no ljudima je tako lakše, pa im pomažemo, a koncesionar je iz Hrkanovaca - kaže predsjednik Sindikata umirovljenika Đakovo Željko Kovač. Po toj cijeni mogla su se naručiti i drva preko đakovačke Udruge invalida rada, na 12 rata. To i jest dosadašnja prosječna cijena drva, cer, grab, bukva..., dok je tzv. paprikaš 250 kuna. U obrtu u okolici Đakova koji se bavi drvima “bala” od 1,7 metara izrezanih i iscijepanih drva tog sortimenta, zajedno s prijevozom, iznosi 600 kuna. “Kirijaši” se žale kako drva nema, da su šumarije smanjile kvote za sječu, pa se u Đakovštini i okolici spominje i rast cijena na 330, 350 kuna, a neki procjenjuju da bi metar, potraje li nestašica, mogao “narasti” i na 400 kuna.

Nema smanjenih kvota

U Hrvatskim šumama smanjenje kvota za sječu demantiraju. Ističu kako su količine koje će izići na tržište do sezone grijanja gotovo identične količinama u posljednjih nekoliko godina. Istina, Hrvatske šume potvrđuju da problem s količinama svakako postoji, no da ne treba smetnuti s uma da je drvo, iako obnovljiv, vrlo ograničen resurs, a da godišnje planove za sječu diktira biologija šume i prirast stabala, a ne potražnja na tržištu. “Kirijaši” i drugi subjekti u sječi za domaćinstva žale se i na to da se njih zakida, a ide na ruku velikima za opskrbu njihovih energana, pilana i drugo. Na to iz Uprave šuma Vinkovci ističu kako imaju ugovorene obveze prema tvrtki Uni Viridas iz Babine Grede kojoj se za potrebe energane isporučuje godišnje 80.000 tona prostornog drva i biomase. Uprava šuma Osijek, dodaju u HŠ-u, također je dužna isporučiti OTB (ostalu tvrdu bjelogoricu) ugovornim kupcima.

- Fizičke osobe mogu dobiti pravo izrade do 30 prostornih metara godišnje u šumi u vlastitoj režiji ako su sukladno Zakonu o šumama osposobljene za rad na pridobivanju drva. Broj izdanih naloga za samoizradu u UŠP Osijek do kraja prošlog srpnja je oko 3000. UŠP Osijek za razdoblje od 1. siječnja do kraja srpnja 2017. ima ukupnu realizaciju u samoizradi 16.853,48 m3 odnosno 24.437,55 prm. Za ovakav način kupnje ogrjeva fizičke osobe mogu se obratiti nadležnoj šumariji - ističu u Šumama.

Preračunano u cijenama za krajnje kupce, za kućanstva, prema sadašnjoj standard cijeni od 300 kuna i prosječnim količinama za zimu od 10 metara te uz cijenu rezanja od 25 kuna za metar, trošak ovog ogrjeva po sezoni je 3250 kuna.

Financijski troškovi onih koji će se ove zime grijati prirodnim plinom mnogo su drugačiji. Izračun donosimo na primjeru grada Osijeka. Kako navode u Hrvatskoj elektroprivredi, prosječni mjesečni račun za prirodni plin za kupce iz kategorije kućanstva u mjesecima prosinac/siječanj za Osječane koji žive u kući je 850 kuna. Potrošnja je to za oko 300 m3 plina.

– Za kupce koji žive u stanu to je oko 550 kuna, a riječ je o potrošnji za oko 200 m3 tog energenta - kažu u HEP-u.

Ako sezona grijanja traje (minimalno) šest mjeseci, sezona grijanja “na plin” u kućama u slavonskoj metropoli stoji 5100 kuna.

Zbog toga ne čudi što su mnogi prošlih godina s tog energenta prešli na “dobra, stara drva”, a prizor naslaganog ogrjeva ispred kuća nije rijetkost ni u ulicama u središtu gradova.

Struja nije opcija

Na naš upit o troškovima grijanja na struju u HEP-u ističu da nemaju uvid u broj kupaca koji koriste električnu energiju za grijanje stana ili kuće. Navode podatke o mjesečnoj potrošnji struje za kuću, odnosno stana na području grada Osijeka i prigradskih naselja.

- Prosječni mjesečni račun za električnu energiju za prosinac 2016. za kupce kategorije kućanstvo iznosio je 220,54 kuna za one s dvotarifnim brojilom, odnosno 153,64 kn za kupce s jednotarifnim brojilom. U siječnju 2017. prosječni mjesečni račun za istu kategoriju kupaca iznosio je 192,77 kuna (za dvotarifno mjerenje), odnosno 135,61 kunu (za jednotarifno) - ističu u HEP-u.

Ovako relativno niski računi, međutim, svjedoče kako se u Slavoniji i Baranji, za razliku od Dalmacije, struja uglavnom ne koristi za zagrijavanje doma zimi.

Suzana ŽUPAN
HRVATSKE ŠUME OGRJEVNO DRVO PRODAJU ZA 108 DO 145 KN/M3

U Hrvatskim šumama ističu da se cijene ogrjevnog drva nisu mijenjale od 2012. Prema Cjeniku glavnih šumskih proizvoda, cijena ogrjevnog drva VM-I kraj panja oboreno za hrast lužnjak, hrast kitnjak, cer, javor, brijest, kesten, bagrem, trešnja, orah iznosi 137 kn/m3 bez PDV-a, ogrjevnog drva VM-I kraj panja oboreno za jasen 138, ogrjevnog drva VM-I kraj panja oboreno za bukvu i grab je 145, a cijena ogrjevnog drva VM-I kraj panja oboreno za lipu, topole, johu i vrbu je 108 kn/m3 bez PDV-a.

Strože kontrole u sječi zbog zloporaba kvota

U Hrvatskim šumama poduzimaju strože kontrole kako bi se, navode, stalo na kraj zloporabama prava na korištenje kvota, a s čime usko u vezu dovode preprodavače drva ili neprijavljene izrađivače. “Nezadovoljstvo na tržištu i umjetno pumpanje cijena ogrjeva izazivaju preprodavači ili neprijavljeni izrađivači koji više ne mogu doći do količina na koje su navikli. Ako se u šumi, prilikom samoizrade, uvijek zatječu iste osobe, onda je jasno da se takve situacije moraju provjeriti kako bismo bili sigurni da nije došlo do zloupotrebe prava pri korištenju osiguranih kvota ogrjeva. Strožim kontrolama i jasnim pravilima koje su postavile Uprave šuma, smanjila se mogućnost djelovanja u tzv. sivoj zoni, a oni koji tvrde da ne mogu u šumu ili da su šumarije podigle cijene, vjerojatno su pojedinci kojima je na ovaj način smanjena ili onemogućena unosna zarada na tuđi račun, pojašnjavaju svoj režim u šumama Hrvatske šume i ujedno odašilju svoju poruku nezadovoljnim akterima uoči ovogodišnje sezone grijanja kako poduzimaju sve da spriječe kupnju ogrjeva od preprodavača. “Vjerujemo da će se efekti navedene mjere itekako osjetiti već i u ovoj godini. Potičemo potrošnju ogrjevnog drva i zamjenu drugih energenata s ogrjevnim drvom, ali ćemo nastojati spriječiti kupnju i preprodaju takvog drva u strane zemlje”, poručuju iz HŠ-a.

300

je standardna cijena metra drva, prosječna količina potrebna za zimu je 10 metara, a cijena rezanja je 25 kuna za metar

850

kuna je prosječni mjesečni račun za prirodni plin za kupce iz kategorije kućanstva u mjesecima prosinac/siječanj za Osječane koji žive u kući

Najčitanije iz rubrike