Zdravlje
SPORTSKI POČETAK

Zašto svoje dijete upisati na gimnastiku?
Objavljeno 1. rujna, 2017.

Nizom istraživanja potvrdilo se da gimnas tička rekreacija predstavlja najbolji sportski po četak za svako dijete. Vrijeme ranog djetinjstva je  razdoblje kada se intenzivno razvija motorika, a sudjelovanje u organiziranoj  sportskoj aktivnosti kao što  je gimnastika dodatno pomaže razvoju važnih vještina kao što su koordinacija  u prostoru i ravnoteža. Zabavno i stimulativno okru ženje uz stručni nadzor trenera potaknut će najmlađe  da se okušaju u  savladavanju čitavog niza gimnastičkih vježbi koje će postaviti  temelje zdravog i aktivnog  života u kasnijoj dobi.


S početnom gimnastičkom  rekreacijom može se krenuti već u dobi od 1,5 godine. Kako odrastaju, bebe sve više vremena provode u  aktivnom istraživanju prostora oko sebe upuštajući se  u avanture poput penjanja,  skakanja i trčanja. Program  rekreacije za roditelje i bebe  omogućuje da u sigurnom  okruženju i pod nadzorom  trenera najmlađi uz pomoć  svojih roditelja učine prve gimnastičke korake. Prilika  je to da se roditelji i njihovi  mališani dodatno povežu  zajednički sudjelujući u zabavnim aktivnostima sportskog karaktera.
Kako odrastaju, djeca u treninzima gimnastičke rekreacije sudjeluju samostalno.  Ukoliko najmlađi imaju  priliku i želju redovito trenirati gimnastiku, prednosti bavljenja ovim oblikom  rekreacije osjetit će se vrlo brzo. Razvoj motorike, gipkost i okretnost pokreta dovest će do pravilnog držanja cijelog tijela, ali i povećanja samopouzdanja kod djece i  vjere u vlastite sposobnosti. 


„Naši najmlađi kroz sport  mogu razviti puno pozitiv nih osobina koje su važne za  njihov psihosocijalni raz voj. Djeca se uče prihvaćati  pravila, ponašati u grupi.  Uče se čekanju reda i sa modiscipliniranju. Danas  imamo problem da djeca  često ne mogu odgoditi za dovoljenje svojih potreba,  već sve žele baš sada i baš  ovdje, inače su frustrirana.  Kroz sport se uče strplji vosti i uvažavanju drugih.  Također, sport razvija od govornost i samostalnost.  Djeca se uče nositi s po razom, ako sudjeluju u  sportskim natjecanjima,  uče se regulirati svoje emo cije, posebno ljutnju. Sud jelovanje u natjecanjima  nosi sa sobom određeni  stres, ali dijete se uči  kako  se nositi s tim stresom, što  zatim može primijeniti i na  druge slične životne situa cije“, ističe prof. Jadranka  Oberman – Sebenji, školska  psihologinja.
Sudjelovanje u gimnastič koj rekreaciji također po maže i u učenju vještine  pravilnog i primjerenog ko municiranja s vršnjacima i  odraslima što je odličan te melj za stvaranje dobrih od nosa i sklapanje prvih pri jateljstava. Pored toga, gim nastika je sport koji zah tijeva ulaganje truda i po navljanje sve dok se ne ovla da određenom vježbom. Na  ovaj način djeca uče važnu  lekciju o tome da se trud  isplati i da treba biti uporan  pri ostvarenju vlastitih ci ljeva.

Program gimnastičke rekreacije za djecu  predškolske i školske  dobi provode se u  Gimnastičkom društvu Osijek - Žito,  Šećeranski dom -  Frankopanska 99.


Više informacija  saznajte na  www.gdosijek.hr  ili pozivom na brojeve  031 213 538 ili  091 421 1188

Možda ste propustili...

NE UZIMA SE SVAKI LIJEK NA ISTI NAČIN:

Evo kad se tableta pije na stojećki, a kad uz mnogo vode

HIDRIRANJE ORGANIZMA JE NUŽNO

Kako treba piti vodu?

TIJEKOM TRUDNOĆE I DJETINJSTVA

Gubitak sluha zbog izloženosti dimu

Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana