Učionica
PROJEKT ČIJI JE NOSITELJ PROF. DR. SC. RUDOLF SCITOVSKI (ODJEL ZA MATEMATIKU)

"Optimizacijski i statistički modeli i metode prepoznavanja svojstava skupova podataka izmjerenih s pogreškama"
Objavljeno 14. srpnja, 2017.

Ovaj projekt provodit će se u razdoblju od 2017. do 2021. godine. U okviru projekta razmatraju se optimizacijski i statistički aspekti prepoznavanja svojstava skupova podataka izmjerenih s pogreškama kao sastavni dio atraktivnog i aktivnog područja istraživanja poznatog kao analiza velikih podataka (Big Data Analysis).

Teme iz predloženog istraživačkog područja prisutne su u recentnim znanstvenim radovima objavljenim u relevantnim međunarodnim znanstvenim časopisima visokog faktora utjecaja.

Projekt okuplja grupu istraživača koja se bavi matematičkim (teorijskim) aspektom optimizacijskih i statističkih modela kao i grupu koja se bavi robotikom i računarstvom. Znanstveno istraživanje na ovom projektu prirodno se nastavlja na dosadašanje rezultate voditelja i suradnika na projektu. U skladu sa znanstvenim interesima, prethodnim iskustvom i rezultatima koje su članovi projektnog tima objavili, istraživanja će biti usmjerena na: probleme grupiranja podataka i dekonvolucijske modele i primjene. U velikim skupovima podataka vrlo je često prikladno podatke grupirati na temelju nekih karateristika te modelirati svaku grupu podataka posebnim modelima kojima se opisuju svojstva varijabli kao što su njihov međusobni odnos, mogućnost separacije, rub skupa vrijednosti varijabli, oblik skupa vrijednosti varijabli, dimenzije (duljinu, površinu ili volumen) skupa vrijednosti ili općenito vektor parametara kojim su te varijable određene.

Snaga projekta leži u velikom iskustvu suradnika, posebno u području optimizacije i statistike, njihovoj sposobnosti da prepoznaju probleme koji su zanimljivi u primjenama i širokoj mreži njihovih kontakata i suradnika. Istraživanja u okviru ovog projekta zasigurno će proširiti znanja i znanstvene perspektive svih članova istraživačkog tima i time otvoriti nova područja za buduća istraživanja i nove međunarodne suradnje. Nadalje, rezultati projekta činit će temelj za prijedloge tema doktorskih disertacija doktoranada iz projektnog tima, ali i drugih zainteresiranih doktorskih studenata.

Aktivnosti i rezultati projekta mogu se pratiti na mrežnoj stranici projekta http://www.mathos.unios.hr/

index.php/osmomesip.

(Rudolf Scitovski)

Projektni tim i vrijednost projekta

Osim voditelja projektni tim čine: prof. dr. sc. Andrew Barron (Yale University, SAD), prof. dr. sc. Mirta Benšić, prof. dr. sc. Dragan Jukić, prof. dr. sc. Kristian Sabo i mr. sc. Petar Taler (Odjel za matematiku), doc. dr. sc. Karlo Emanuel Nyarko (Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek) te Safet Hamedović (Fakultet za metalurgiju i materijale, Zenica, Bosna i Hercegovina). U okviru projekta planirano je zapošljavanje jednog doktorskog studenta i jednog poslijedoktoranda. Ukupna vrijednost projekta je 616.000 kuna, odnosno oko 900.000 kuna, ako se dodatno uzme u obzir plaća doktorskog studenta kojeg će osigurati Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH.

Možda ste propustili...