Učionica
PROJEKT ČIJA JE NOSITELJICA PROF. DR. SC. MARIJANA ZEKIĆ-SUŠAC (EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU)

"Metodološki okvir za učinkovito upravljanje energijom s pomoću inteligentne podatkovne analitike - MERIDA"
Objavljeno 14. srpnja, 2017.

Projekt MERIDA ima za cilj izradu metodološkog okvira za učinkovito upravljanje energijom pomoću inteligentne podatkovne analitike, s naglaskom na metode strojnog učenja i simulacijsko modeliranje.

Ovim istraživanjem nastoji se znanstvenim metodama pridonijeti ostvarenju direktiva Europske komisije o smanjenju emisije stakleničkih plinova, povećanju energetske učinkovitosti i podmirenju 20 % potreba potrošnje energije iz obnovljivih izvora energije do 2020. godine. Svrha je projekta provesti inteligentnu analizu podataka o energetskoj učinkovitosti zgrada, ponuditi metode i modele koji bi omogućili bolje upravljanje energijom, ponajprije u zgradama javnog sektora, odnosno u zgradama u kojima se nalaze obrazovne, zdravstvene, administrativne, sportske i druge javne institucije.

U projektu se predlaže metodološki okvir temeljen na metodama strojnog učenja kao što su neuronske mreže, stabla odlučivanja, klaster analize, asocijacijska pravila i druge metode koje se mogu koristiti za inteligentno učinkovito upravljanje potrošnjom energije, ali i troškovima opskrbe energijom. Vezano uz opskrbu, projekt će se fokusirati na lanac opskrbe prirodnim plinom kao jednog od glavnih energenata u javnom sektoru s ciljem prijedloga poboljšanja njegove učinkovitosti. Projekt je okupio jednu interdisciplinarnu ekipu istraživača, od matematičara, stručnjaka za energetsku učinkovitost zgrada i stručnjaka iz područja distribucije plinom, do ekonomista koji će analizirati financijske uštede, a vjerujemo da ćemo zajedničkim snagama ostvariti planirano.

Kao rezultati projekta, osim znanstvenih radova na konferencijama i u časopisima, planirane su i dvije radionice za potencijalne korisnike modela koji će biti razvijeni kroz projekt, kao i stvaranje baze podataka za daljnja istraživanja. Projekt je započeo 1. siječnja 2017., a predviđeno trajanje je četiri godine. Sredstva planirana za sve četiri godine trajanja projekta su u iznosu od 551.000 kuna. Na projektu je planirano i zapošljavanje jednog doktoralnog studenta. Više informacija može se pronaći na internetskoj stranici projekta: http://merida.efos.hr

(Marijana Zekić-Sušac)

Deset istraživača s četiri sastavnice

Projekt je okupio ukupno deset istraživača s četiri sastavnice Sveučilišta u Osijeku, kao i nekoliko potpornih institucija. S Ekonomskog fakulteta su prof. dr. sc. Marijana Zekić-Sušac, prof. dr. sc. Josip Mesarić, izv. prof. dr.s c. Davor Dujak, izv. prof. dr. sc. Domagoj Sajter te asistenti Adela Has, Dario Šebalj i Saša Mitrović. S Odjela za matematiku suradnik je prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, s Građevinskog fakulteta doc. dr. sc. Hrvoje Krstić, a doc. dr. sc. Zlatko Tonković sudjeluje kao vanjski suradnik Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu, ali i ispred tvrtke HEP Plin d. o. o. Ona je i jedna od suradničkih institucija uz nekoliko državnih institucija: Agenciju za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN), Fond za zaštitu okoliša te Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija (CEI) koje će omogućiti potrebne podatke za istraživanja.

Možda ste propustili...
Najčitanije iz rubrike