Učionica
GRADNJA NOVOGA VAŽNOGA OBJEKTA U SVEUČILIŠNOM KAMPUSU TEČE PO PLANU

Do sada uloženo 34 milijuna kuna za budući SKIMCO
Objavljeno 14. srpnja, 2017.

Gradnja novoga važnoga objekta u sveučilišnom kampusu, buduće Sveučilišne knjižnice i multimedijalnog centra Osijek (SKIMCO), teče po zacrtanom planu.

Prva faza financirana je iz preostalih sredstava dugoročnog kredita Sveučilišta u Osijeku i obuhvaćala je gradnju dviju podzemnih etaža, zaključno sa stropnom pločom u razini prizemlja, te potrebne radove na zaštiti (tzv. konzervaciji) tog dijela građevine od nepovoljnih atmosferskih i drugih utjecaja. Radove je izvodila tvrtka Gradnja d.o.o., a njihova ugovorena vrijednost iznosila je 21,900.789,74 kune s PDV-om, no računajući sve troškove od početka projekta (tj. fazu projektiranja i zaštitnih arheoloških istraživanja) do sada je uloženo oko 34 milijuna kuna. Iz istoga izvora osigurana su dodatna sredstva te je upravo u tijeku postupak javne nabave za drugu fazu, koja će obuhvatiti nastavak radova na izvedbi vanjskih i unutrašnjih armiranobetonskih zidova u cijeloj visini građevine, odnosno cjelokupne vertikalne nosive konstrukcije zgrade, što će, prema procjeni, iznositi daljnjih 12 milijuna kuna. Navedeni radovi započet će do kraja ovoga ljeta. Inače, cjelokupna proračunska vrijednost projekta uključivo s opremanjem je oko 145 milijuna kuna s PDV-om, a za njegovo potpuno dovršenje Sveučilište će aplicirati za sredstva iz fondova Europske unije, čim kompletiramo financijske parametre nakon provedbe natječaja za drugu fazu gradnje. Kako će pak ova zgrada biti multifunkcionalna i imati i neke druge zanimljive sadržaje, i novi projektni prijedlog Sveučilišta u Osijeku bit će usklađen s tim namjenama građevine te se nadamo konačnom odobrenju projekta.

(Damir Markulak, Sanja Scitovski)

Postupno građenje iz vlastitih sredstava

Sveučilište u Osijeku i prije je pokušavalo aplicirati za sredstva iz Europske unije. No dosadašnji stavovi resornog ministarstva bili su takvi da se novac iz EU fondova nije odobravao za potrebe gradnje knjižnica. Stoga smo i morali ići na ovakvo, postupno, građenje iz vlastitih sredstava, odnosno sredstava dugoročnog kredita.