Učionica
PRVI OKRUGLI STOL "STRATEGIJA RAZVOJA I SURADNJE AUSTRIJSKIH KNJIŽNICA U RH"

Cilj - potaknuti suradnju s lokalnom zajednicom i austrijskim knjižnicama
Objavljeno 14. srpnja, 2017.

U organizaciji Austrijske čitaonice Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek, Odsjeka za njemački jezik i književnost Filozofskoga fakulteta u Osijeku i Austrijskoga kulturnog foruma Zagreb, 5. svibnja 2017. održan je prvi okrugli stol "Strategija razvoja i suradnje austrijskih knjižnica u Republici Hrvatskoj".

U Hrvatskoj sada djeluju četiri austrijske knjižnice koje su dijelom velike skupine austrijskih knjižnica u inozemstvu. Prva je rad počela 1995. pri Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici Osijek, druga je otvorena 2011. pri Filozofskome fakultetu u Rijeci, treća 2013. pri Filozofskome fakultetu u Zadru i posljednja 2015. u Zagrebu. U organizacijskome smislu, knjižnice su integralnim dijelom matičnih ustanova u kojima su smještene, ali organizirane kao samostalne zbirke sa zasebnim zadaćama i aktivnostima, poput nabave građe na njemačkome jeziku, organizacije tribina, predavanja, izložbi i književnih susreta. Ovogodišnji okrugli stol bio je posvećen problemu strateškoga razvoja austrijskih knjižnica unutar infrastrukture narodnih i fakultetskih knjižnica, u mjestima koncentracije nacionalne manjine te njihovoj međusobnoj suradnji i razmjeni dobre prakse. Ciljevi okrugloga stola bili su: potaknuti sve austrijske knjižnice u RH da surađuju s lokalnom zajednicom i austrijskom nacionalnom manjinom, zatim uspostaviti među austrijskim knjižnicama u RH suradnju u obliku razmjene iskustava dobre prakse i aktivnosti te pridonijeti poboljšanju vidljivosti zbirke unutar narodne/fakultetske knjižnice, dostupnosti fonda preko mreže narodnih/fakultetskih knjižnica i širenju informacija.

(Siniša Petković)

Možda ste propustili...