Učionica
ZNAČAJNE OSOBE VEZANE UZ SVEUČILIŠTE U OSIJEKU

Prof. dr. sc. Radoslav Galić, professor emeritus
Objavljeno 26. lipnja, 2017.

Vezani članci

ZNAČAJNE OSOBE VEZANE UZ SVEUČILIŠTE U OSIJEKU

Prof. dr. sc. Slavica Singer, professor emeritus

Prof. dr. sc. Radoslav Galić rođen je 11. studenoga 1942. u Vinjanima (Bosna i Hercegovina). Osnovnu školu završio je u Posušju, a srednju školu u Požegi. Diplomirao je matematiku i fiziku na Pedagoškoj akademiji u Slavonskom Brodu 1968. godine te matematiku i nacrtnu geometriju 1975. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu.

Poslijediplomski specijalistički studij matematike završio je 1978. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, gdje je i magistrirao 1981. obranom magistarskog rada "Algebarska teorija mreža krivulja", a doktorirao je 1987. godine s temom disertacije "Prilozi teoriji k-polumreža". Od 1967. do 1977. godine prof. dr. sc. Radoslav Galić zaposlen je kao nastavnik i profesor na osnovnoj i srednjoj školi, a od 1978. do 1987. kao asistent i docent na Građevinskom fakultetu u Osijeku. Kao docent 1988. postaje predsjednik Uprave Studija elektrostrojarstva, kojega preimenuje u Studij elektrotehnike, i pokreće osnivanje sveučilišnog studija, a 1990. osniva Elektrotehnički fakultet sa studijem energetike. Od 1991. do 2013. u nekoliko mandata obnašao je dužnost dekana Elektrotehničkog fakulteta Osijek te organizirao izgradnju i opremanje 5000 m2 prostora u Ulici kneza Trpimira te 3500 m2 korisnog prostora u sveučilišnom kampusu. U tom razdoblju osnivaju se još dva studija, koja pokrivaju područja komunikacija i računarstva, te započinje znanstveni poslijediplomski magistarski i doktorski studij, a broj studenata povećao se s 300 na 2000 studenata. Od 1998. do 2000. godine obnašao je dužnost prorektora za razvitak i obnovu Sveučilišta u Osijeku. Sudjelovao je u osnivanju Veleučilišta u Požegi. Kao prorektor voditelj je poslova upisa "Bijele vojarne" i "Crvene vojarne" u vlasništvo Sveučilišta te voditelj osnivanja Odjela za matematiku, na kojem je bio prvi privremeni pročelnik.

Prof. dr. sc. Radoslav Galić niz je godina aktivno uključen u mnoge društvene aktivnosti, posebice u području znanosti i obrazovanja. Osnivač je i prvi predsjednik Udruge matematičara u Osijeku, predsjednik Programskog savjeta za prosvjetu i kulturu RH te član American Mathematical Society. Bio je član Programskog odbora Hrvatskog društva za operacijska istraživanja, predsjednik Prosudbene skupine Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH za znanstvene projekte iz znanstvenog područja matematike, predsjednik Upravnog vijeća Kliničke bolnice Osijek, zamjenik predsjednika Upravnog vijeća Sveučilišta u Osijeku, predsjednik Sindikata prosvjete i znanosti RH, a obnašao je i brojne druge važne dužnosti. U dva mandata bio je i predsjednik Skupštine Požeško-slavonske županije. Jedan je od osnivača Tehnologijsko-razvojnog centra u Osijeku, čiji je predsjednik Nadzornog odbora bio u više mandata.

U suradnji s gospodarstvom promicao je razvoj Elektrotehničkog fakulteta Osijek te je aktivno posredovao i u zapošljavanju inženjera. Deset godina bio je član Vijeća za novčanu potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i član Vijeća za novčanu potporu Sveučilišta u Osijeku. Uz donatorsku pomoć poduzetnika Cesara Cusana iz Italije, prof. dr. sc. Radoslav Galić osnivač je i upravitelj Osječke akademske zaklade, koja je do danas stipendirala više od 200 studenata i osigurala sredstva za nabavu vrijedne znanstvenoistraživačke i laboratorijske opreme. Jedan je od osnivača Lions Cluba Osijek te brojnih drugih Lions klubova u Hrvatskoj. Godine 2005./2006. bio je guverner, a sada je pastguverner Lions District 126 Hrvatske. Član je Družbe “Braća hrvatskog zmaja”. Nositelj je brojnih humanitarnih akcija i dobitnik više nagrada i priznanja.

Počasno znanstveno-nastavno zvanje professor emeritus prof. dr. sc. Radoslavu Galiću, umirovljenom redovitom profesoru u trajnom zvanju Elektrotehničkog fakulteta u sastavu Sveučilišta u Osijeku, Senat je dodijelio 28. studenoga 2013. zbog iznimnoga znanstvenog, nastavnog i stručnog rada u znanstvenom polju matematike te značajnog društvenog doprinosa razvoju Elektrotehničkog fakulteta i Sveučilišta u Osijeku.

Više od 40 znanstvenih i stručnih radova

Objavio je više od 40 znanstvenih i stručnih radova iz područja matematike u kojima istražuje razne generalizacije pojma mreže, njihova svojstva i međusobne odnose, što je vrijedan doprinos suvremenoj teoriji algebarskih mreža. Objavio je i zapažene znanstvene radove iz područja operacijskih istraživanja. Autor je četiriju sveučilišnih udžbenika: "Matematika", "Osnove linearne algebre", "Funkcija kompleksne varijable" i "Vjerojatnost i statistika". Aktivni je suradnik znanstvenih seminara Matematičkog odjela PMF-a u Zagrebu i pokretač Matematičkog kolokvija u Osijeku. Jedan je od autora studijskog programa i predavač kolegija Matematika na poslijediplomskom studiju Elektrotehničkog fakulteta, Poljoprivrednog fakulteta i Medicinskog fakulteta u Osijeku, Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu i Medicinskog fakulteta u Mostaru. Bio je član uredništva i jedan od osnivača znanstvenog časopisa ''Mathematical Communications'' na Sveučilištu u Osijeku, član je uredništva i predsjednik Savjeta časopisa "Tehnički vjesnik" u Slavonskom Brodu te glavni urednik i osnivač časopisa International Journal of Electrical and Computer Engineering Systems na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku.

Možda ste propustili...